Met besteding van de ruim 52 miljoen die uit de verkoop van de Eneco-aandelen komt voor de gemeente zijn oppositiepartijen het niet eens, vooral omdat die ingaat tegen eerdere besluiten van de raad. Dat bleek bij de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM). De coalitie (VVD, D66 en PvdA) steunt evenwel het voorstel van B&W, waarbij het fonds ‘sparen vooraf’ het kind van de rekening wordt, zoals factievoorzitter Ruud Kootker van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) het noemde.

Ruud Kootker

Hij wees er op dat het voorstel van B&W lijnrecht ingaat tegen een eerder door de gemeenteraad aanvaard voorstel van het college. Het fonds was bedoeld als buffer voor zogenoemde ‘grote’ projecten, los van de algemene reserve. In 2022 zou het 21,6 miljoen euro bevatten, via jaarlijks er voor te reserveren vier miljoen, die wegens het ontberen van dividend uit de Eneco-aandelen tot drie miljoen werd teruggebracht. Maar uit de verkoop van de aandelen zou er tien miljoen in worden gestort. Die dotatie verviel vorig jaar en ging naar de algemene reserve. Door alle nieuwe inzichten van B&W zit er in het fonds ‘een schamele 6,6 miljoen in 2023’ becijferde Kootker. “Dat is driekwart lager dan de oorspronkelijke inzet, terwijl de verkoopopbrengst van 52,5 miljoen 75% hoger ligt dan eerder geraamd.”

Duurzaamheid

Het voorstel van B&W is, behalve verlaging van vier naar drie miljoen structureel voor het fonds ‘sparen vooraf’ ook € 15 miljoen te reserveren voor duurzaamheid en energietransitie. Maar volgens bbA en andere partijen moet, zoals afgesproken, tien miljoen in het fonds terecht komen en 27,5 miljoen naar de algemene reserve gaan. B&W en de coalitie willen alleen 15 miljoen oormerken voor duurzaamheid en de rest naar de algemene reserve laten gaan.

Martin Kortekaas. Foto: Katja Mali‘sparen vooraf’ ook € 15 miljoen te reserveren voor duurzaamheid en energietransitie. Maar volgens bbA en andere partijen moet, zoals afgesproken, tien miljoen in het fonds terecht komen en 27,5 miljoen naar de algemene reserve gaan. B&W en de coalitie willen alleen 15 miljoen oormerken voor duurzaamheid en de rest naar de algemene reserve laten gaan.

Zwarte Piet

Wethouder Herbert Raat van Financiën, die overigens net als de gemeenteraad graag het aandelenpakket had willen houden, verdedigde zijn strategie door de kosten van de nieuwbouw voor het Hermann Wesselink College (HWC) en andere onderwijshuisvesting erbij te halen, die volgens hem een ander financieel beleid rechtvaardigen. Hij beschuldigde min of meer bbA ervan dat niet te willen, wat GroenLinks-fractievoorzitter Martin Kortekaas te ver ging. “Kootker krijgt nu de Zwarte Piet toegespeeld”, constateerde hij. En ook Kootker zelf zei het jammer te vinden dat Raat er het HWC bij haalt, want volgens hem heeft onderwijshuisvesting niets met het op peil houden van het fonds te maken. “Er is geen sprake van dat wij tegen nieuwbouw voor het HWC of het KKC zijn”, zei hij.

Verband

Bert de Pijper

Zowel GroenLinks als de ChristenUnie, bij monde van Bert de Pijper, kon zich in de redenering van Kootker vinden. Er wordt in feite 38 miljoen toegevoegd aan de algemene reserve en niets aan het fonds ‘sparen vooraf’, zei De Pijper, die daarvan de helft via het fonds in de wijken wilde investeren. “Ik mis het verband tussen wat er nu binnenkomt en de investering in wijken”, zei hij.

Actief voor Amstelveen (AVA) wilde van de binnen komende Eneco gelden een fors deel gebruiken voor woningbouw. En fractievoorzitter Pier Rienks van het CDA constateerde dat veel in de algemene reserve stoppen geenszins wil zeggen dat die ook voor de wijken worden gebruikt.

Voor de PvdA is Stadsvernieuwing belangrijk, zei fractievoorzitter Esther Veenboer, maar zij liet als coalitiepartij in het midden of geld daarvoor nu uit Sparen Vooraf of de algemene reserve moet komen. Andere coalitiepartijen (VVD en D66) omarmden ook het voorstel van B&W over de besteding van de Eneco-gelden.

Dom

De SP’er Patrick Adriaans constateerde dat Mitsubishi diverse kolencentrales gaat bouwen,

Patrick Adriaans

maar de aandelen gaan gewoon naar de meeste biedende, voegde hij er aan toe. Hij vond het dom om te verkopen, maar nu er veel geld binnen komt is het naar zijn mening ook de vraag of aan die vijftien miljoen voor duurzaamheid moet worden vastgehouden, de helft van de dertig miljoen waarop eerder werd gerekend.

Praten

Herbert Raat

Herbert Raat wees er op dat Amstelveen een paar jaar geleden volgens ook de gemeenteraad een beheergemeente werd, maar nu weer een groeigemeente is, al worden de inwoners dan binnenstedelijk opgevangen qua woonruimte. Met dat vooruitzicht leek het hem de Eneco-gelden nu tijdelijk te parkeren bij de algemene reserve. “De vraag is een beetje welke kant wij op gaan en welke bedragen daaraan hangen.”, zei hij. Eind maart of in april wil hij met de gemeenteraad praten over wat er verder moet gebeuren. Mogelijk komt bbA in de raadvergadering, net als GroenLinks, met een amendement.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.