Amstelveen moet groeien. Door het aantal inwoners uit te breiden en ook door werklocaties te laten verrijzen. Dat zei wethouder Floor Gordon van Ruimtelijke Ordening dinsdag in de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM). Zij heeft het kostbare (gaf zij zelf toe) externe bureau Buck Consultants International (BCI) ingehuurd om een volgens veel raadsleden onleesbaar rapport te produceren.

“Waarmee stemmen wij in”, was de algemene vraag. Het VVD-raadslid Remco Snoek zei met het 68 pagina’s tellende rapport, ten grondslag liggend aan een strategievoorstel van B&W, wel moeite te hebben. Hij las enkele ook volgens anderen niet te begrijpen fragmenten er uit voor, betwijfelde of er wel een € 26.000 kostend extern bureau nodig was om een volledig onleesbaar rapport ad te leveren. Volgens hem hadden ambtenaren van de gemeente het ook gekund. “Ik heb geen flauw idee war er wordt bedoeld. Het kan aan mij liggen, maar ik denk dat er meer raadsleden zijn die niet weten waarmee zij akkoord gaan. Het is ondoorgrondelijk.” Gordon zei de prijs overigens marktconform te vinden.

Remco Snoek

Onleesbaar

Die conclusie bleken anderen te delen. “Het rapport is onleesbaar”, zei Michel Becker van AVA, die overigens in het mede op de regio gerichte beleid een open deur naar vooral grote, internationale bedrijven zag. Met dus weer meer expats en extra druk op de woningmarkt.

En Patrick Adriaans van de SP merkte op dat allerlei andere stukken, zoals de Woonagenda en de Mobiliteitsvisie, nog niet eens door de raad behandeld zijn, terwijl wel al een besluit over werklocaties wordt gevraagd, op volstrekt onduidelijke grond. “Het is erg lastig hiermee in te stemmen, want wij hebben geen flauw idee waarmee.”

Openbaar vervoer

Pier Rienks (CDA)

Pier Rienks van het CDA zag in het beleid van B&W, die een mengeling van wonen en werken willen, een magneet voor grote bedrijven. “Blijkens het voorstel moeten we naar flexibele kantoorlocaties á la Nest, maar ik vraag mij af hoeveel Nesten wij dan wel ik Amstelveen kunnen herbergen.” Hij constateerde voorts dat de kwaliteit van een werklocatie afhankelijk is van openbaar vervoer. “In de visie voor het woon-werkgebied Kronenburg staat geen letter over openbaar vervoer”, zei hij. “En als er in de Middelpolder bedrijven moeten komen, is een buslijn daarheen een eerste vereiste.”

Woningmarkt

Op een plek waar een kantoor staat, kan geen woning worden gebouwd, was toch een beetje de kritiek. PvdA-commissielid Guido Dennenbroek constateerde dat meer bedrijven ook meer woningen voor medewerkers vergen. En die moeten volgens PvdA dan wel betaalbaar zijn, zei hij. En Bert de Pijper van de ChristenUnie miste een analyse van wat het allemaal gaat kosten.

Werkstad

Floortje Gordon

Volgens Gordon is het ‘onleesbare’ rapport slechts een analyse en hoeft de gemeenteraad alleen akkoord te gaan met het een beleidsstrategie, zoals voorgesteld door B&W. Dat komt er op neer dat werklocaties eigenlijk een ondergeschoven kindjes zijn en er een balans tussen werken en wonen moet komen. Naar haar mening wordt de raad gevraagd in te stemmen met marktgericht ontwikkelen van de beschikbare nieuwe ruimte (zoals die in Kronenburg) voor werken. De strategie is Metropolitaans, zei ze. Het gaat er dus om dat niet in Haarlemmermeer hetzelfde verzamelkantoor verrijst als in Amstelveen. “Wij bouwen niet voor leegstand, maar moeten als werkstad niet onze positie verliezen.” Over het volgens velen onleesbare rapport zei ze dat het niet integraal in de voorgestelde strategie is overgenomen.

7 COMMENTS

 1. Als je wilt dat Amstelveen een werkstad blijft, is het toch ook handig dat er allerlei rangen en standen van werknemers kunnen wonen. Daarbij is de visie van mevr. Floor en haar club D66 nogal erg éénzijdig. Ze richt zich namelijk uitsluitend op het hogere segment van de arbeidsmarkt en de daarbij behorende woonwensen. Dit is dom en kortzichtig. Ook D66 leden zouden het toch wel prettig vinden dat bij een verstopt toilet er geen loodgieter uit Almere moet komen met de daarbij behorende voorrijrekening. 😂😂om maar iets te noemen.

 2. Ik lach om de opmerkingen van de heer Frank. Een beetje SP dit en een beetje PvdA dat. Iedereen weet toch nu wel dat de Amstelveense politiek volledig non-transparant is? Nauwelijks kritische meldingen mogelijk. En zodra je wel een kritische opmerking plaatst word je afgezeken….DAT is Amstelveen. Met SP tegenwoordig als het afvalputje. Want wat doet die partij eigenlijk nog binnen die raad? Beetje schuiven, beetje meldpunten..en nauwelijks of geen communicatie meer. Ook landelijk niet. En binnen Amstelveen is er geen journalistiek meer die die raad controleert. Allemaal één pot nat.

 3. Remco Snoek (VVD) en andere raadsleden willen graag weten waarover zij moeten nadenken en beslissen. Het rapport dat daartoe voor de lieve som van 26.000 euro door een extern bureau is afgeleverd, is echter onleesbaar, ondoorgrondelijk en onbegrijpelijk.

  Wethouder Gordon (D66) noemt de prijs marktconform. Kom op, zeg, de markt betaalt toch niet voor iets wat geen enkel nut heeft? Zo ja, dan moeten de neoliberalen van VVD en D66 nog maar eens kritisch naar hun uitgangspunten gaan kijken.

 4. Pier Rienks van het CDA merkt terecht op dat de kwaliteit van een werklocatie afhankelijk is van openbaar vervoer. Bij grote gebouwen als KPMG (oud en nieuw), Canon, Kronenburg, KLM en Hudson’s Bay is echter geen ov-halte. Bij de twee laatste heeft het probleem zichzelf opgelost. Een bushalte voor het massale ‘nieuwe’ KPMG-gebouw was ook handig geweest voor het ziekenhuis Amstelland (via de achterkant). Opheffing van de bushalte bij de Heemraadschapslaan was en blijft een schande.

 5. Wethouder Gordon (D66) verwacht en wil zelfs niet dat de gemeenteraad het kostbare maar onleesbare en ondoorgrondelijke rapport van het externe bureau Buck begrijpt. Het is immers ‘slechts een analyse’, zij het één die 26.000 euro heeft gekost. Van de gemeenteraad wordt alleen verwacht dat zij akkoord gaat met een beleidsstrategie die niet integraal op die analyse gebaseerd is. Waarop dan wel, dat gaat niemand aan.

  De voorgestelde ( = vastgestelde) beleidsstrategie van b&w is gericht op het marktgericht ontwikkelen van de beschikbare nieuwe ruimte (zoals die in Kronenburg) voor werken.

  Is er ook nog een bestuurder die zich bezighoudt met maatschappijgericht beleid?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.