Door een personeelstekort heeft Brentano er eerder dit jaar een klantenstop op nagehouden op het gebied van het bieden huishoudelijke hulp. Eind juli lijkt de stop opgeheven. In totaal heeft de gemeente daarvoor met vijf zorgverleners overeenkomsten gesloten, maar geen enkel zicht op arbeidscontracten van die werkgevers met hun medewerkers en ook geen zeggenschap. Dat antwoorden B&W op vragen van de SP-fractie, naar aanleiding van een aan de gemeenteraad gestuurde brief over de personeelsproblemen bij de leveranciers van huishoudelijke hulp.

De gemiddelde wachttijd, voordat men een die krijgt, bedraagt volgens B&W zes tot acht weken. Maar in spoedsituaties wordt direct hulp ingezet, voegen zij er aan toe. Volgens hen zorgen de aanbieders zelf daarvoor. Over de personeelstekorten is een brief door de gemeente aan de cliënten gestuurd.

Looptijd

De looptijd van de contracten tussen gemeente en zorgaanbieders, die nu twee jaar is, wordt verlengd naar drie jaar in de volgende aanbesteding, met  drie keer de mogelijkheid om het contract met een jaar te verlengen. Over het in dienst nemen van meer vaste krachten bij die leveranciers maakt de gemeente geen afspraken, antwoorden B&W op vragen van de SP daarover. “Gedurende het aanbestedingstraject worden door de gemeente eisen gesteld ten aanzien van de dienstverlening. Het is vervolgens aan de gecontracteerde aanbieders om invulling te geven aan de door ons gewenste dienstverlening,” zeggen B&W. De gemeente bemoeit zich ook niet met een aantal uren dat in de arbeidscontracten wordt vastgelegd.

Geen Nederlands

Sommige van de huishoudelijke hulpen spreken intussen niet of nauwelijks Nederlands. Op dit moment probeert men die in duo’s met mensen te laten werken die de taal wel spreken. Maar over dat experiment is bij de gemeente weinig bekend. “Het achterliggende idee van het werken in duo’s is dat op deze manier ook medewerkers ingezet kunnen worden die nog niet zelfstandig kunnen werken. Het zijn denkrichtingen waar de aanbieders van hulp bij het huishouden en de gemeente verder invulling aan geven”, zeggen B&W. “De afspraak is gemaakt dat de hulp bij het huishouden wordt meegenomen in de campagne om personeel te werven voor sectoren waar een tekort is aan personeel.”

Volgens de gemeente informeren zij plus de aanbieders de cliënten die gebruik (willen) maken van huishoudelijke hulp over de bestaande personeelsproblemen.

 

 

1 REACTIE

  1. Het is dan toch vreemd dat ik diverse huishoudelijke hulpen ken die niet meer dan 24 uur per week mogen werken van hun baas, terwijl ze wel willen. Ook zijn mij enkele personen bekend die weliswaar geen Nederlands kennen, maar wel in hun netwerk iemand kennen die dat wel goed kan.
    Ook zou men eens wat aan de rechtspositie van deze mensen kunnen doen waardoor het werk aantrekkelijker wordt voor ze.
    Ik krijg de indruk dat de gemeente zich bewust afzijdig houdt van al deze problemen, opdat zij dan niet het initiatief hoeft te nemen. Dit is geen probleem wat nu plotseling de kop op steekt, maar wat al jaren speelt. Dat weet de gemeente ook, maar toch wordt er geen echt beleid op gevoerd. Maw ze kijkt weg.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.