Dat participatie, ofwel dat burgers mogen meepraten over gemeentelijke besluiten, wil de gemeente naar zij zegt nu echt in beleid vastleggen. Vooral bij bouwplannen, waartegen al verschillende malen met succes is geprotesteerd en in het uiterste geval met succes naar de rechter werd gelopen.

Officieel heet het nu dat de gemeente die participatie vroeger wil bij bouwprojecten. Dat is overigens volledig in lijn met de nieuwe Omgevingswet, die – na het zoveelste uitstel – nu oer 1 juli volgend jaar van kracht wordt. Daar staat overigens tegenover dat, zoals raadsleden woensdag te horen kregen, de participatie een zaak wordt van de projectontwikkelaar.

Leefomgeving

Volgens wethouder Floor Gordon van Participatie worden Amstelveners steeds mondiger en slopen zij de gemeentelijke plannen, als die hen niet zinnen. Nou ja, zij zegt het een bestuurlijke en ambtelijke taal. Burgers ‘tonen zich steeds meer betrokken bij hun leefomgeving’ heet dat. “Ze willen dat er eerder naar hen wordt geluisterd en dat zij in de gelegenheid worden gesteld om zorgen, wensen of ideeën te uiten.” Dat vraagt meer verbinding met inwoners. Met andere woorden: De kloof tussen bestuurden en bestuurders, tussen politiek e burgers, wordt steeds groter. Maar Gordon zegt te willen dat inwoners vroegtijdig te bij bouwprojecten worden betrokken. “Als gemeente of ontwikkelaar krijgen we ervaringen, ideeën en belangen van verschillende belanghebbenden tijdig in beeld en kunnen deze me nemen in onze plannen.” Het blijft intussen bij ‘meenemen’ en volgens burgers betekent dat héél iets anders dan voor de wethouder of haar ambtenaren. Ook al zegt Gordon dat die aanpak leidt tot “betere en meer gedragen besluitvorming.”

Handreiking

Het nieuwe participatiebeleid, met handvatten voor alle initiatiefnemers, is volgens de gemeente bedoeld voor initiatiefnemers met een plan voor de fysieke leefomgeving. In  wezen wordt de lokale overheid daartoe gedwongen door de kersverse Omgevingswet. Die stimuleert vroegtijdige participatie bij ruimtelijke initiatieven en biedt gemeenten de mogelijkheid in bepaalde specifieke gevallen participatie verplicht te stellen. Amstelveen gaat dit naar de gemeente zegt doen bij bijvoorbeeld ontwikkelingen die straks niet in het omgevingsplan (heet nu nog bestemmingsplan) passen.

Niveaus

Participatie kan op verschillende niveaus plaatsvinden, zegt de gemeente. “Bij elke fase van een initiatief past een ander participatieniveau. Het informeren van belanghebbenden, waartegen vaak wordt gezondigd, is volgens de gemeente altijd de eerste en minimale stap. De vier niveaus zijn: Raadplegen (belanghebbenden krijgen ruimte om te delen wat belangrijk is); Adviseren: belanghebbenden mogen advies geven; Co-creëren of coproduceren: samen met de initiatiefnemer invulling geven aan het plan of de uitvoering; Meebeslissen: belanghebbenden beslissen me over (een deel van) het project. Intussen zegt de gemeenteraad altijd er te zitten voor het ‘algemene’ belang, in tegenstelling tot dat van de omwonenden. In die zin verandert er dus weinig, ook al zegt de gemeente dat het nieuwe uitgangspunt is dat de projectontwikkelaar zoveel mogelijk de inbreng van omwonenden ‘meeneemt’ en hun adviezen serieus neemt. “Bij het afwegen van alle belangen kan het betekenen dat de inbreng van participanten niet wordt meegenomen in de plan- en/of besluitvorming”, zegt de gemeente. “Daarom is het belangrijk van te voren aan te geven wat er met de inbreng wordt gedaan en wat deelnemers van de participatie kunnen verwachten.” Zie ook: https://www.amstelveen.nl/bestuur-organisatie/publicatie/college-van-b-en-w_namens-het-college_besluitenlijsten-college-van-b-en-w

 

5 COMMENTS

  1. Mag ik nu een homerisch hoongelach doen opgaan, want de inspraak van de burger gaat meestal niet verder dan een NIMBY-houding.
    De inspraak voor de overheid gaat niet verder dan ; Ze mogen ook wat zeggen, maar het verdwijnt toch in de onderste bureaulade en liggen lekker met de projektontwikkelaars onder één deken, want dat levert het meeste geld op. Het maatschappelijk belang is daar voor de rest onbelangrijk.

  2. Vanochtend 17 oktober in het nieuws: Hans Schekermans, projectdirecteur bij de gemeente Amstelveen vertelt over de enorme transformatie van het interieur van het gemeentehuis. Een transformatie die nog in volle gang is, maar waarvan de eerste fase in februari 2020 is opgeleverd. https://www.pdgroup.nl/project/werken-waar-het-werken-kan-herinrichting-gemeentehuis-amstelveen/

    Hansje is al jaren bezig om het raadhuis van Amstelveen om te toveren -uiteraard met belastinggeld- naar een zogenoemde werkplek-paradijs voor de lokale ambtenaren. Maar een gewone inwoner van Amstelveen kan van dit paradijs niet genieten, want ze worden gewoon niet in het gemeentehuis binnengelaten en wordt niet openbaar over deze innovatieve werkomgeving in Amstelveen gesproken. Over inspraak gesproken…..

  3. “ De participatie wordt veel meer een zaak van de projectontwikkelaar “ Maw de overheid trekt zich terug en de burger mag het lekker zelf uitzoeken, ondanks al het mooie, wollige en verhullende geblaat van mevr. Gordon. Niet dat zij anders niet naar de pijpen van de projektontwikkelaars danste, maar nu wordt het nog officieel vastgelegd ook.
    P.S. Hoe staat het nu eigenlijk met het “marking point” die Bankrastoren. Wil de verhuur al een beetje vlotten? Want ik denk dat zelfs menige expat dat te gortig is.

  4. Het gemeentehuis zorgt altijd goed voor zichzelf en zijn directe omgeving. Het staat op de allermooiste locatie van de omgeving, maar bezoekende burgers krijgen daar niets van te zien. Het fraaie uitzicht is alleen voor de zelfzuchtige potverteerders. Onze enige ‘participatie’ bestaat uit het betalen van de rekeningen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.