Ook wethouder Adam Elzakalai was geschrokken van de kosten die nu op ondernemers in het MKB afkomen. Hij was het woensdag volledig met de motie van fractievoorzitter Michel Becker van Actief voor Amstelveen (AVA) eens. Die had op extra steun voor de ondernemers aangedrongen. Toch werd de motie aangehouden tot de begroting, volgende maand.

Becker had geheim overleg met alle fractievoorzitters gehad, die het allemaal met hem eens waren. Maar Ezakalai waarschuwde dat met een lokale maatregel de landelijke op til zijnde voor het MKB wel eens in de wielen gereden kan worden. Zijn advies was eerst af te wachten waar het kabinet me komt.

Keuze

Intussen zag hij ook andere financiële lasten op zich afkomen. Er is dus een keuze nodig tussen wat de gemeente wel en niet van plan is te doen. Hij stelde voor de financiële consequenties van alle posten in een begrotingsdebat te bespreken. Volgens Becker is constructief met alle fractievoorzitters gesproken. De motie was trouwens mede ingediend door Belang Van Nederland (BVNL). Maar behalve die fractie betuigde de ene na de andere partij (alle twaalf dus) instemming met het voorstel van Becker. Zij waren het eigenlijk allemaal met Ruud Kootker van BBA eens, die het ‘heel goed’ vond dat Becker de kwestie op de agenda had gezet. Hij pleitte en voor “aanzienlijke middelen” voor het MKB beschikbaar te stellen. “Dar wordt een helse opgave want wij hebben ook de wethouder van Financiën gehoord.” Die zei onder meer dat het ook een vraag is welke ondernemer wel en welke niet voor ondersteuning in aanmerking komt.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.