In een extra vergadering heeft de gemeenteraad van Aalsmeer donderdagavond unaniem besloten uit de bestaande ambtelijke samenwerking met Amstelveen te stappen. Zij deed dat via een door alle partijen ingediende motie. De laatste zes jaren zijn de kosten opgelopen van 10 naar 20 miljoen euro en dat vindt de raad teveel. “Wij staan iedere keer voor een voldongen feit”, zeiden diverse fracties over de gestegen kosten.

De gemeenteraad zei telkens uit haar rol als hoogste orgaan van de gemeente te worden gedrukt. Ook baseerde hij zich op een in opdracht van beide gemeenten door onderzoeker Sjoerd Vellinga gemaakt rapport, waarin die constateert dat de nu bestaande samenwerking eindig is.

Motie

In een brief aan de gemeente Amstelveen hadden B&W al laten weten voor afschaffing van de samenwerking te zijn. Nu heeft de gemeenteraad zich daarbij aangesloten. De motie werd namens alle fracties in de raad ingediend door CDA-er Van Willegen. Die klaagde over steeds verder oplopende kosten en sprak, evenals alle andere partijen, over gebrek aan sturing door de raad. Aalsmeer blijft ook, betoogden hij en anderen, bestuurlijk een zelfstandige gemeente, die zélf de regie wil houden.

Huwelijk

Namens het college van B&W, dat met de motie instemde, zei wethouder Van Rijn dat het besluit van de raad wel de nodige financiële consequenties zal hebben. Hij drong er op aan ook dan de raad achter het college van B&W te vinden. Zoals eerder gezegd, wil de gemeente Aalsmeer naar een nieuwe vorm van samenwerking. Hoe die er uit moet zien, zou zij de komende maanden willen bepalen, op basis van onderzoek en overleg met Amstelveen. Maar volgens de VVD-er Van der Zwaag is het huwelijk met Amstelveen in het slob geraakt en moeten er nu verstandige keuzes worden gemaakt.

Rol

Fractievoorzitter D. Kuin van Absoluut Aalsmeer zei in het verleden zelf de samenwerking met Amstelveen te hebben omarmd, maar daar in de loop van de laatste jaren van terug te zijn gekomen. “Wij konden steeds minder in onze rol komen als gemeenteraad.”  Hij onderschreef de visie van Vellinga dat men niet moet doorgaan met aanmodderen. En bestuurlijke visie is volgens hem niet aan de orde. “Aalsmeer is voor de Aalsmeerders en is en blijft zelfstandig.”

Uithoorn

Raadslid Fransen van GroenLinks verwees naar Uithoorn, waar de ambtelijke organisatie zestien miljoen kost, zonder samenwerking met een andere gemeente. Een bestuurlijk samengaan is volgens hem niet bespreekbaar.

Volgens raadslid Kikkert van D66 is niet gebleken dat men in de laatste jaren samen aan de knoppen zat. “De knoppen sturing en regie ontbreken.” Kritiek op uitspraken van Amstelveense politici had vooral PvdA- fractievoorzitter Buisma, die het nogal schandalig vond dat een VVD-er in Amstelveen, doelend op Aalsmeer, sprak over ‘Griekenland aan de Amstel’ en een D66-er zei dat het bloemendorp in 2040 niet meer bestaat.

 

 

5 REACTIES

 1. De gemeente Amstelveen meldde op 29 januari 2011: “De colleges van B en W van Aalsmeer en Amstelveen hebben gezamenlijk hun voornemen tot ambtelijke samenwerking aan de Ondernemingsraden van beide organisaties voorgelegd. De ondernemingsraden zullen hun advies op 13 december 2011 uitbrengen. De gemeenteraden van beide gemeentes besluiten begin 2012 over de samenwerking. Na hun beider goedkeuring is de ambtelijke samenwerking vanaf 1 januari 2013 een feit.”

  Van deze door de provincie NH dus Johan Remkes geforceerde samenwerking al bij het begin wekte een enorme tegenwerking bij de bewoners van Aalsmeer en burgemeester Pieter Litjens werd openlijk als een verrader beschouwd en hij bleef maar tot 20 september 2012 burgemeester. Hij is in 2012 naar de Tweede Kamer gegaan. Op 18 juni 2014 werd hij benoemd tot wethouder van Amsterdam (portefeuille verkeer en vervoer, metro, gemeentelijk vastgoed, bedrijfsvoering, personeel en organisatie en stadsdeel Zuidoost); in verband hiermee legde hij op 25 juni 2014 zijn functie als Kamerlid neer. In 2018 werd hij als wethouder opgevolgd door Sharon Dijksma (PvdA). Sinds 15 januari 2019 is hij directeur-bestuurder van kennisplatform CROW.

  Het Witte Weekblad Aalsmeer publiceerde eind september 2019: “De gemeente Aalsmeer wil anders gaan samenwerken met Amstelveen. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten in een brief aan de gemeente Amstelveen. De teneur is: wij willen meer zelfstandigheid. Daarmee zet Aalsmeer de samenwerking op Amstelveen verder onder druk.”

  Een deel uit de brief: “Wij merken dat de vergrote afstand tussen ons bestuur en uw ambtelijke organisatie leidt tot moeilijkheden in de sturing. Dit komt de dienstverlening aan de inwoners en bedrijven in Aalsmeer niet ten goede. Voor ons college is daarom het moment aangebroken dat we de huidige situatie niet langer kunnen laten voortbestaan.”

  De directe aanleiding voor deze brief was dat Amstelveen Aalsmeer eenzijdig voor een verhoging van een bijdrage in de organisatiekosten heeft gesteld. College van B en W Aalsmeer: “Als we doorgaan met de huidige samenwerking betekent dat voor ons opnieuw een ingrijpende verhoging van de financiële bijdrage. Daar kan ons college niet mee akkoord gaan en is niet uit te leggen aan de Aalsmeerse inwoners. We hebben een duidelijke keuze gemaakt: ja, we zien voordelen in het samenwerken met Amstelveen, maar niet meer op deze wijze.”

  Gemeentesecretaris mr. F.L. Romkema en mr. G.E. Oude Havekotte burgemeester van Aalsmeer schreven in hun brief dd 8 oktober 2019 aan het College B en W van Amstelveen: “Als startpunt van het ontvlechtingsproces spreekt ons gemeentebestuur formeel de intentie uit om met ingang van 1 januari 2022 uit te treden uit de Centrumregeling. Daarmee ontstaat een periode van ruim twee jaar om tot een ordentelijke ontvlechting van de huidige samenwerking te komen.”

  Lees: https://www.amstelveen.nl/bestuur-organisatie/decentraleregeling/centrumregeling-ambtelijke-samenwerking-aalsmeer-en-amstelveen

 2. Mijn hemel, wat een blamage. Dit gaat zoveel tijd en energie van bestuurders en ambtenaren kosten, terwijl die toch echt wel aan belangrijker dingen besteed had kunnen worden!

 3. In 2006 was Amstelveen nog een ‘virtuele voorhoede gemeente’ omdat de gemeentelijke dienstverlening mbv ICT (informatie en communicatie technologie) werd verbeterd. B&W verwachtten daarmee snel vooruitgang te boeken. Tijdens een vergadering van de raadscommissie voor Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) vroeg Ben Levie van Burgerbelangen vroeg zich af of niet iedere gemeente op dat gebied bezig was om het wiel uit te vinden. “Kan er niet meer worden samengewerkt met andere gemeenten?” wilde hij weten. Wethouder Hellendall (VVD) stelde Levie gerust door te wijzen op het project ‘Virtuele voorhoede gemeente’.
  Bron: https://web.archive.org/web/20060828112244/http://amstelveen.blog.nl:80/overheid/2006/07/03/amstelveen_virtuele_voorhoede_gemeente

  Archieven zijn leerzaam. Je ziet voortdurend waarom zij niet lichtvaardig verwijderd (hadden) mogen worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.