Rob Ellermeijer

Zoals viel te verwachten ging het mediadebat in de raadscommissie Burgers en Samenleving voornamelijk televisie. De lokale politiek is voorstander van samenwerking tussen RTVA en NH-media (RTV Noord-Holland). De door de lokale zender voorgestelde coöperatie met het Amstelveens Nieuwsblad, onder de noemer Amstelnieuws, komt kennelijk op de tweede plaats. De SP voerde als bezwaar daartegen aan dat RTV Amstelveen dan samenwerkt met een commerciële partner, waarin de VVD overigens geen overwegend bezwaar ziet. De politiek omarmt voorts gedachte van een lokaal mediafonds, waaruit projectmatig journalistieke producties worden betaald.

Het zou gaan over het lokale journalistieke landschap, maar dat bestaat volgens politici – zoals ook uit alle vorige discussies in de politieke arena bleek – voornamelijk uit lokale omroep, al kon men om het Amstelveens Nieuwsblad niet heen.

Nieuwe stijl

Voorzitter Henk Bleekemolen van RTVA – die overigens die functie ook heeft bij de Cliëntenraad Minima Amstelveen (onderdeel van de Participatieraad Sociaal Domein) – wees als inspreker nog eens op het door zijn lokale omroep ingediende plan voor een concept ‘nieuwe stijl’. Daarbij speelt overigens het Amstelveens Nieuwsblad een grote rol, hoewel ook meer samenwerking met RTV Noord-Holland, de provinciale omroep, wordt toegejuicht. “Wij willen een platform zijn en faciliterend optreden”, zei Bleekemolen, die dacht een subsidie van drie of vier ton per jaar nodig te hebben. “In het verleden leken bij RTVA altijd financiën de hoofdrol te spelen, maar wij willen dat journalistiek die is.”

Kwetsbaar

Volgens voorzitter Anne-Mieke van der Vet van de, altijd geheim vergaderende. mediagroep

Anne-Mieke van der Vet

uit de gemeenteraad is de onafhankelijke journalistiek kwetsbaar geworden doordat mensen verwachten alle berichtgeving gratis te krijgen. Zij constateerde dat RTVA met een gemiddeld rapportcijfer van 5,8 bij kijkers niet echt hoog in waardering scoort. Van der Vet maakte wel een onderscheid tussen onafhankelijke journalistiek en de gemeentelijke communicatie afdeling die – altijd zo rooskleurig mogelijk – burgers over het doen en laten van de gemeente informeert.

In samenwerking van media zag zij zowel voor als nadelen. Wat scoops betreft, blijft men elkaars concurrenten. Zij vond dat de gemeenteraad duidelijk de kaders moet aangeven voor het subsidiëren van onafhankelijke journalistiek. Er komt, zei mediawethouder Rob Ellermeijer, een voorstel van B&W, mede gevoed door de discussie in de gemeenteraad.

Valkuilen

Ilika Polderman

Overigens zag Van der Vet wel, wat zij noemde ‘valkuilen’ bij samenwerking met NH-media. “Wordt RTVA dan niet door RTV Noord-Holland ondergesneeuwd?”, vroeg zij. GroenLinks pleitte bij monde van raadslid Ilika Polderman vooral voor de onafhankelijkheid van de journalistiek en constateerde dat diverse media in Amstelveen in directe verbinding staan met politieke partijen. En het Amstelveens Nieuwsblad is afhankelijk van adverteerders. De fractie stelde voor als gemeente minder te gaan adverteren in het plaatselijke huis-aan-huis blad. Burgerbelangen Amstelveen (bbA), waarvan voormalig voorzitter van RTVA Pieter Monkelbaan tot een andere raadscommissie behoort, pleitte bij monde van raadslid Ewa Petiet voor ‘door ontwikkelen’ van de lokale omroep en zag het te stichten Mediafonds als een middel om de kwaliteit van de journalistiek te verbeteren.

VVD-zaak

Op verbetering van die kwaliteit hamerde trouwens de ene na de andere fractie, met goede verslaggeving over de lokale politiek. Maar er mogen dan geen financiële problemen voor de journalistiek bestaan, bedacht Dick Loos van de PvdA.

Aan het debat ten grondslag lag een rapport van bureau Van de Bunt, waarvan SP-raadslid

Marina Casadei

Marina Casadei naar ze zei niet onder de indruk was, vooral omdat daarin de media elk hun eigen verhaal vertelden. Zij constateerde dat het blad Amstelveenz een – weliswaar aandoenlijke – VVD-aangelegenheid is, met de voorzitter van de lokale afdeling van die partij als aandeelhouder. Ook de samenwerking van RTVA met de krant zal de SP niet toejuichen, omdat het met een commerciële partner is. Haar voorkeur ging dus uit naar die met NH-media en een stimuleringsfonds volgens Leids model, in het bestuur waarvan onder meer de Nederlandse Vereniging van Journalisten participeert.  “Het ontbreekt ons op dit moment aan onderzoeksjournalistiek”, zei ze. En in de nieuwe opzet mag niet weer het ‘old boys network’ wat haar betreft zijn slag slaan.

Portemonnee trekken

Sandra van Engelen, CDA

Volgens het CDA moet er voor een goed journalistiek product meer geld op tafel komen. “Voor welke optie ook wordt gekozen, de portemonnee zal moeten worden getrokken”, zei raadslid Van Engelen, die overigens vond dat men bij RTVA teveel ‘Hilversumpje’ wil spelen. Dat slaat mogelijk vooral op de radiotak, een evidente hobbyzender van de presentatoren, van voornamelijk muziek. Programmatisch en bestuurlijk besteedt RTVA weinig aandacht aan radio en in het debat van woensdagavond werd dat medium alleen door Jacqueline Höcker van Actief voor Amstelveen (AVA) even genoemd. Zij dacht dat radio verdwijnt bij RTVA, wat later door Bleekemolen werd tegengesproken. Die divisie kan trouwens wettelijk niet worden opgeheven.

Efficiency

De VVD vond het hoog tijd voor een fusie. Remco Snoek van die fractie dacht dat die vooral de efficiency ten goede komt en dat onafhankelijke journalistiek geworteld moet zijn in de samenleving. RTV Noord-Holland heeft op tal van punten al afdelingen en dat is volgens Snoek te mooi om daar geen gebruik van te maken. Hij dacht daarbij aan bestuurlijke en organisatorische aspecten. Het commerciële karakter van het Nieuwsblad zou volgens hem geen blokkade moeten vormen.

Voor de vergadering had ook Frans Huissen namens talkshow BV Amstelveen ingesproken. Hij presenteert die samen met stadsdichter Matthijs den Hollander, was in verkiezingstijd de kandidaat-wethouder voor GroenLinks en is in het dagelijks leven directeur van de Vrijwilligerscentrale Amstelland. Die talkshow wordt ook uitgezonden via RTVA. Hij juichte een lokaal mediafonds toe, pleitte voor een podium als De Balie in Amsterdam en dacht ongeveer € 2500 nodig te hebben per editie van zijn show. Overigens wijdde geen van de fracties een woord aan zijn talkshow of één van de andere media in Amstelveen.

 

 

20 REACTIES

 1. Met alle kritiek die ik regelmatig uit op JB’s verslaggeving (wij leven nu eenmaal in een democratie) wil ik benadrukken dat hij voor Amstelveen een onmisbare kroniekschrijver is.

  Als Johan Bos nog geen koninklijke onderscheiding heeft, dan steun ik hierbij de voordracht daartoe.

  Dat dit geen geslijm is, zal gauw genoeg blijken bij mijn volgende kritische reactie op dit weblog dat met al zijn gekmakende tekortkomingen het enige forum is voor publiek debat in Amstelveen.

  Iedereen moet doen wat in zijn aard, functie en mogelijkheden past. Mijn functie is die van gewone burger, de ultieme controleur van iedere vorm van macht, inclusief die van media en (lokale) journalistiek.
  (Herhaling.)

 2. Jammergenoeg interesseert de gemiddelde Amstelvener zich geen bal voor de plaatselijke politiek. Dat blijkt wel uit het aantal bezoekers van deze site. De enige site die probeert aan alle politieke partijen aandacht te besteden en probeert bij tijd en wijle het lokale politieke spel te ontrafelen .en daar ook een eigen mening over uitdraagt in berichtgeving en colomns.
  Je komt ook steeds weer dezelfde figuren tegen in allerlei functies. De hr. Bleekemolen is een mooi voorbeeld. Deze mensen beweren ook vaak dat zij namens de bevolking spreken, maar als je ergens op straat een naam laat vallen, volgt er meestal een glazige blik.
  De gemeente zegt inspraak en meedenken door transparantie aan te moedigen, maar zo gauw zij tegenspraak krijgt , hoor je er niets meer van. Weg transparantie!

 3. Dag Johan Bos,
  ik lees dat je nog niet op de hoogte bent van mijn laatste moves in bestuurlijke kringen. Ik ben geen voorzitter meer van het Wijkplatform Groenelaan en geen voorzitter meer van de PvdA.
  Daarentegen ben ik weer wel voorzitter van de Cliëntenraad Minima Amstelveen (onderdeel van de Participatieraad Sociaal Domein). En dat komt allemaal doordat ik mij de laatste 5 jaar heb ingezet voor de belangen van de wijk en de bewoners van Groenelaan. Die bewoners hebben alle belang bij goede onafhankelijke journalistiek en goede voorzieningen in het sociale domein. En daar zet ik mij dus voor in.
  Als je er belangstelling voor hebt, wil ik daar best een keer met je over praten.

  Henk Bleekemolen

  • Naar nu blijkt, ben ik niet volledig ingelicht. Een blunder mijnerzijds, maar het bewijst ook dat politici zelden de volledige waarheid vertellen. De ´bestuurlijke moves´, zoals u dat noemt, hielden inderdaad in dat u inderdaad geen voorzitter meer bent van de PvdA, maar u vertelde er niet bij wel degelijk nog bestuurslid (vice voorzitter) te zijn en op de kandidatenlijst te hebben gestaan. Besturen is blijkbaar u vak of hobby, want nauwelijks inwoner in Amstelveen, drong u al door tot het wijkplatformbestuur en uiteraard tot de hoogste geledingen van de lokale PvdA. Dat is allemaal uw goed recht, maar wees eerlijk als het om media gaat. Hoe onafhankelijk is de onafhankelijke journalistiek, een term die keer op keer klonk tijdens jet debat in de raadscommissie? U hebt – of u dat nou terecht is of niet – in elk geval de schijn tegen op dat punt.

 4. Henk Bleekemolen is dan geen voorzitter meer van de PvdA Amstelveen maar wel vice-voorzitter PvdA Amstelveen volgens de website van de PvdA.
  Wel relevante informatie dat de man PvdA’er is en bij de laatste verkiezingen van maart jl. nr 6 op de kandidatenlijst was.
  https://amstelveen.pvda.nl/wieiswie/henk-bleekemolen/

  Hans Steenvoorden ook lid van bestuur RTV Amstelveen stond nr 10 op de kandidatenlijst van de PvdA Amstelveen en is oud-voorzitter van PvdA Amstelveen.

  Is RTV Amstelveen nu de PvdA of RTV Amstelveen!? Met twee van de drie bestuursleden van de PvdA!? Welk belang dienen diens bestuursleden?
  Alleen de op de website van RTVA gemelde Dirk Landsaat is partijloos. Merkwaardig dat niemand hier over valt en Johan Bos de PvdA invloed in RTVA onvermeld laat in het artikel.

  Destijds meldde een oud onderzoeksrapport al dat partijpolitieke bestuurders niet handig zijn in het bestuur van de lokale omroep!

 5. @Kees, interesse, betrokkenheid en zelfs (ervarings)deskundigheid leveren burgers van Amstelveen niets op. De gemeente (b&w, raadsleden en ambtenaren) luisteren niet en gaan gewoon hun eigen gang. Slikken en stikken is het motto van onze lokale democratie. Dat ondervonden Stadspleinbewoners onlangs weer bij hun vergeefse pogingen om een dramatische verslechtering van hun afvalsituatie af te wenden. ‘Overleg’ met de gemeente betekende een mini-college van de wethouder over het belang van duurzaamheid en recycling, iets waarvan wij ons al bewust waren voordat de wethouder geboren was.

  Normaal doet men als burger een beroep op de media om dmv publiciteit druk uit te oefenen op een onwillige overheid. Dat middel werkt in Amstelveen niet omdat lokale media en journalistiek door bestuur en politiek ingekapseld en gelijkgeschakeld zijn. Samen met de wethouder op de foto zou ondenkbaar moeten zijn maar is hier heel gewoon.

  Het enige medium dat wellicht verandering in deze situatie kan brengen, is een openbaar forum op het internet waarop burgers hun wensen, suggesties en klachten kunnen uiten. In het ideale geval is dit forum gekoppeld aan een nieuwsmedium dat aandacht vestigt op actuele kwesties. Dat mag best een particulier medium zijn, mits het forum maar op een eerlijke, transparante en betrouwbare manier wordt gemodereerd om misbruik, gescheld en oeverloze off-topic discussies te voorkomen.

 6. Mij lijkt dat het ook niet zo moet zijn dat een partijlidmaatschap -of zelfs een bestuursfunctie daarin- een functie bij een lokale omroep in de weg moet staan. Dat zou ik net zo vreemd vinden.

 7. Dat laatste is mij nou uit het hart gegrepen.
  Ik ben een betrokken, sociaal bewogen bewoner uit een rood nest. Na hard werken in de gezondheidszorg had ik nog energie en interesse om mij te verdiepen in het wijkwerk en de belangen van de bewoners in Groenelaan. Niet om politiek te bedrijven, maar om dienstbaar te zijn aan de mensen die het in onze gemeente minder hebben. Zo ben ik spreekuurhouder van het Sociaal Steunpunt en betrokken geraakt bij RTVA.
  Bij RTV A hebben we het niet over politiek, maar over goede radio, tv en nieuws op de website maken. Van meerdere actieve mensen bij RTVA is bekend dat zij een verleden hebben bij andere partijen dan de PvdA. Dat is allemaal niet zo vreemd. Ook Johan Bos heeft volgens mij een politieke voorkeur en is misschien wel ergens lid van.
  Ik zocht inderdaad invloed om de samenleving in Amstelveen mooier en leuker te maken voor iedereen.
  Hier en daar is ook wat bereikt. Ik ben blij dat ik dat gedaan heb.
  Liever dat dan aan de zijkant staan roepen dat het allemaal niet deugt. Ik heb mijn verantwoordelijkheid gepakt en daag de criticasters uit dat ook te doen. We zoeken nog een nieuwe voorzitter van de Wijkoepel Groenelaan. Het liefst een echt mens en geen anonieme robot die maar één ding kan.

  Henk Bleekemolen

  • Ik heb geen politieke voorkeur en ben nergens lid van. Stem niet eens. Maar ben wel in de loop van mijn publicitaire leven van uiterst links tot uiterst rechts beoordeeld. Dat wil ik graag zo houden.

  • Johan Bos, ik heb u nog nooit op een foto gezien met andere wethouders en partijbonzen dan die van de VVD. Dat duidt toch wel op een voorkeur, lijkt me.

   • Op uw weblog staan wel gezellige foto’s van u samen met VVD-bonzen maar geen enkele keer samen met wethouders en raadsleden van andere partijen. Natuurlijk mag dat, maar het valt wel op.

 8. Ik kan het toch niet laten iets te zeggen over de onafhankelijke journalistiek en de suggesties die Johan Bos doet. RTVA heeft een redactiestatuut (dat heeft niet ieder nieuwsmedium in Amstelveen) dat ik altijd volledig heb gerespecteerd. Vraag het aan de mensen die het kunnen weten.
  Als voorzitter van het bestuur heb je vooral de opdracht te zorgen dat het bedrijf RTVA goed kan functioneren en haar doelstelling kan realiseren. Het brengen van het nieuws is aan de journalisten en de beginnend journalisten.
  Het klinkt ook allemaal alsof er soort samenzwering is van partijbonzen, wethouders die alleen maar gelijk willen hebben, onderdrukkende ambtenaren, etc. Samenzweringen in donkere achteraf kamertjes tegen de gewone mens. Het lijkt Trump wel!
  Wat ik nou echt zou willen: een debat hierover in de openbaarheid. Misschien het eerste debat dat RTVA en het Amstelveens Nieuwsblad kunnen houden. Onderwerp: onafhankelijke journalistiek hoe doe je dat?

  • Misschien is de vraag ‘onafhankelijke journalistiek, wat verstaan we daaronder?’ een betere.

   Overigens zou ik graag meedoen aan een dergelijk debat, want het debat in commissie vond ik net als Johan tamelijk eenzijdig en nogal sturend. Het ging immers alleen maar over RTVA al dan niet in combinatie met NH-media en/of het Amstelveens Nieuwsblad.

  • Ik weet wel van de scheiding tussen redactie en bestuur van de uitgeverij. Maar u zegt zelf al: Vraag het aan de mensen die het kunnen weten. Dat zijn er niet zoveel. Voor de gemiddelde kijker heeft een conglomeraat van bestuurders uit een bepaalde partij de schijn tegen. Terecht of niet. Die schijn dient men te voorkomen. Overigens maak ik mij zorgen over de toenemende duidelijk eenzijdige linkse trend van de media, waaraan ook u blijkbaar niet ontkomt (‘het lijkt Trump wel’). Een rechtse trend zou trouwens net zo erg zijn. Openbaarheid, die in Amstelveen in feite niets voorstelt, is niet hetzelfde als onafhankelijkheid. Dat er in de visie van de politici maar één medium (RTVA en eventuele aanhang) bestaat, was mij al heel lang duidelijk. Dáár moet het debat in uw visie plaats vinden. Mij best, maar u mengt zich als kennelijk afstandelijk bestuurder wel regelrecht met het programma. Mag ook van mij, maar ja, die schijn he…..

 9. Henk Bleekemolen, er is geen samenzwering maar het is wel een onmiskenbaar feit dat het bestuur, de raad en de ambtenaren ronduit slecht luisteren naar wensen, suggesties en klachten van gewone burgers die niet tot de onderonserige Amstelveense kliek behoren.

  “Er is onvoldoende dualisme, oppositie en tegenspraak om te kunnen spreken van een levendige lokale democratie. Lokale journalisten zijn bang dat zij er niet meer bij horen als zij de politieke, bestuurlijke en bureaucratische macht te kritisch volgen en beoordelen.”

  Het internet biedt de mogelijkheid tot het houden van publieke discussies op een openbaar forum waaraan dus iedereen kan en mag deelnemen mits men on-topic blijft, de discussie niet saboteert en zich verder houdt aan regels van wet en fatsoen.

  Ik mag van Johan Bos helaas mijn naam niet noemen op dit forum, maar gelukkig weten de meeste reageerders en discussieerders die wel.

 10. Het aangaan van een band tussen RTVA en Amstelveenz zou inderdaad zeer kwalijk zijn. De afgelopen gemeenteraadsverkiezingen kon je namelijk zien dat dit gremium veel reclame voor met name de VVD heeft gemaakt. Elke keer werd weer een ander prominent lid van deze partij voorgesteld. Als ze dat nu in gelijke mate van elke partij hadden gedaan, dan had ik ze nog het voordeel van de twijfel gegeven.

 11. Heeft RTVA inmiddels niet genoeg kansen gehad (en verknoeid) en voldoende geld gekost (en verspild)?

  Het rapport ‘Ontwikkelscenario’s voor de publieke lokale omroep Amstelveen’ van het bureau Vandebunt Adviseurs schrijft toe naar een ‘geïntegreerde lokaal regionale omroep met een Amstelveens bulletin’. De lokale RTVA zou dan worden samengebracht in één bestel met de regionale omroep RTV NH. Dit kan alleen wat worden als anderen dan de gebruikelijke kliek de kans krijgen om hiervan iets te maken.

  Ik vraag mij echter af of Amstelveners wel voldoende geïnteresseerd zijn in lokale kwesties van Haarlem, Velzen, Alkmaar, Enkhuizen, Den Helder, etc. om daarnaar te kijken en te luisteren in afwachting van een paar lokale kruimels in een Amstelveens bulletin.

  Hou toch op met dat getrek aan een dood paard dat alleen maar veel geld blijft kosten. Democratie leeft niet in Amstelveen en een ‘waakhond van de lokale democratie’ heeft dus voorlopig geen functie en geen zin. Zet in op het internet, zet een goede overzichtelijke website op, ga streamen en geef gewone burgers de kans om te reageren en te discussiëren over allerhande onderwerpen. Als dan blijkt dat er toch nog behoefte bestaat (of ontstaat) aan lokale RTV, dan zien we wel weer verder.

 12. Amstelveen.blog van Johan Bos werd door de eigenaars van de website opgeheven. De weblogs vormen – tezamen met de reacties en discussies – een unieke stadskroniek van Amstelveen over een periode van zo’n 12 jaren. Het gevaar bestaat dat zij op een bepaald moment niet meer geraadpleegd kunnen worden. Ik pleit ervoor dat zij ergens worden ondergebracht en bewaard en dat de gemeente hierbij helpt.

  Helaas fungeert de Amstelveenblog minder dan zijn voorganger als openbaar forum voor publiek debat. Dit is jammer voor onze lokale democratie die wel een kritische oppepper kan gebruiken. Destijds werd Amstelveen.blog als volgt aangekondigd:

  Blog: nieuw nieuwsmedium voor Amstelveen e.o. van start
  http://amstelveen.blog.nl/algemeen/2005/06/27/blog_nieuw_nieuwsmedium_voor_amstelveen_eo_van_start
  Door Ayalon op 27 juni 2005 om 20:13, in de categorie Algemeen.
  Er is een nieuw interactief medium voor nieuws uit Amstelveen en omgeving. Amstelveen.blog.nl is na een korte proefperiode sinds maandag (27 juni) operationeel. De weblog op het internet volgt dagelijks de lokale actualiteit.
  De site is een initiatief van Blog Online BV in Amstelveen, die maandag ook themablogs startte over voetbal en wielrennen. Andere gespecialiseerde edities zijn in voorbereiding. Het bedrijf ziet snelheid en het laagdrempelige karakter als voordelen van een blog in vergelijking met traditionele media als kranten.
  Amstelveen.blog.nl komt dagelijks met lokaal nieuws over wonen, werken, leven en recreëren in de gemeente, onder redactie van Johan Th. Bos. Hij geniet in Amstelveen bekendheid als columnist en politiek verslaggever. Tot voor kort was hij verbonden aan het Amstelveens Weekblad. Eind zestiger en begin zeventiger jaren leidde hij de redactie van de uitgaven van wat nu Weekmedia is. In 1974 werd hij free lancer en werkte hij onder meer in het toenmalige Oostblok. Gedurende zijn veertigjarige communicatieloopbaan maakte hij kennis met uiteenlopende audiovisuele en gedrukte media. Hij werkte voor dag-, week- en vakbladen, RTV, pers- en reclamebureaus.
  De Amstelveense blog staat open voor nieuws van en voor elke Amstelvener. “Wij willen niet blijven steken bij wat overheid en allerlei instellingen hebben te melden, maar ook graag het nieuws van de straat publiceren. Eigenlijk is iedere inwoner een potentiële correspondent van ons,” zegt Bos. “We beginnen met een aantal nieuwscategorieën, zoals overheid, wonen, wijken, algemeen en cultuur. Maar het is de bedoeling dat wij de blog heel snel verder uitrollen. In principe kan iedereen zijn mening bij ons kwijt. Anders dan in kranten is onze ruimte in feite onbeperkt.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.