Gefaseerd gaat de gemeente volgend jaar in een groot deel van Amstelveen-Noord betaald parkeren invoeren. Tal van insprekers hebben daartegen bij de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN) dinsdagavond op de een of andere manier geprotesteerd, vaak in aansluiting op een eerder ingediende zogenoemde zienswijze (in de praktijk een bezwaar), betreffende een bepaald deel van het gebied.

Janneke Leegstra

B&W hebben voorgesteld Elsrijk Zuid-West (omgeving Troelstralaan), Keizer Karelpark Oost (omgeving Ouderkerkerlaan), Uilenstede, Elsrijk Noord-West (Kruiskerk), Kostverlorenhof, Bankrashof en Elsrijk-Noord (Rembrandtweg en Van Heuven Goedhartlaan) het parkeren in het vervolg te laten betalen, waarbij de bewoners een vergunning kunnen aanvragen.

Kostendekkend

Namens de VVD zei raadslid Janneke Leegstra dat de opbrengsten alleen kostendekkend moeten zijn en niet zoals in Amsterdam een geld voor de gemeente moet opleveren. Het invoeren van betaald parkeren in vrijwel de gehele hoofdstad noopt Amstelveen trouwens tot nieuw beleid. De parkeerdruk is in sommige Amstelveense wijken zo hoog dat de inwoners daar zelf om betaald parkeren vragen. Behalve uit Amsterdam, komen langparkeerders voor Schiphol er langs. Ondernemers dringen intussen aan op blauwe zones.

Raadslid Looze van GroenLinks vond dat het parkeerbeleid onderdeel is van de totale

Lennart de Looze (GroenLinks)

mobiliteit en vond dat met het gebruik van auto’s moet ontmoedigen en inwoners stimuleren andere vervoermiddelen te gebruiken. Looze pleitte ook voor versnelling van de over vrijwel geheel 2019 uitgestrekte fasen van invoering.

Geen melkkoe

Overigens komen B&W volgend jaar ook met een mobiliteitsvisie en volgens sommige fracties, zoals SP en ChristenUnie, is de vraag of het parkeerbeleid daarvan geen onderdeel moet zijn. Maar B&W vinden dat voor parkeren nu snel een levensgroot probleem moet worden opgelost.  Er volgt van het college nog een uitvoeringsbesluit, nadat de gemeenteraad het nieuwe beleid heeft vastgesteld. Maar aan die raad wordt nu wel gevraagd akkoord te gaan, met een aanpak waarvan hij de financiële consequenties niet kent, zei raadslid Van der Bosch (PvdA). Zijn partij wil er overigens net als de VVD en D66 voor waken dat parkeren een melkkoe van de gemeente wordt.

Pier Rienks van het CDA constateerde dat ondernemers graag blauwe zones willen en

Pier Rienks (CDA)

pleitte voor een soort Transferium bij het Stadshart. Speciale aandacht vroeg hij voor medewerkers in de zorg, voor wie het nieuwe beleid wel moeilijk dreigt te worden. Commissielid Stoffels van de ChristenUnie zei dat zijn partij een voorstander is van P&R parkeerterrein.

Wethouder Floor Gordon zei dat B&W zich flexibel opstellen, ook wat de versnelde fasering betreft. Er wordt gezocht naar draagvlak bij de inwoners, maar dat wil niet zeggen dat iedereen het er mee eens is.

Ingetrokken

Floortje Gordon

Totaal niet eens met invoering van betaald parkeren, zijn onder meet vijftig bewoners van Keizer Karelpark Oost, namens wie Paul Stolwijk insprak. Die actiegroep heeft al eerder per brief geprotesteerd tegen invoering van betaald parkeren, samen met winkeliers aan Lindenlaan en Keizer Karelplein. De bewoners van KKPO accepteren het niet in één jaar voor de tweede keer overrompeld te worden met ondeugdelijke plannen om betaald parkeren in onze buurt in te voeren”, zei hij.  “De eerste keer was afgelopen maart. Op basis van onze bezwaren zijn toen de plannen ingetrokken.”

Maar de beloofde informatie over wat er verder zou gebeuren, bleef volgens Stolwijk uit. “Wij, bewoners en winkeliers zijn nu weer overvallen. We hebben deze voornemens uit de pers op moeten pikken, niks proactief. Net als in het voorjaar stuiten de bewoners ook nu weer op gemanipuleer met cijfers.  De notitie spreekt van getoond draagvlak op basis van een handtekeningenactie in Keizer Karelpark Oost. U, als raadslid, wordt hier onjuist geïnformeerd. Het ging om 66 opgehaalde handtekeningen aan de Ouderkerkerlaan. Dat is één laan en niet de hele KKO-buurt. Deze telt namelijk 553 adressen. Hoezo “aangetoond draagvlak” in onze gehele buurt? Dit is jokken.”

KPMG

Hij dreigde met een WOB-procedure om inzicht te krijgen in de parkeerdrukmetingen in zijn buurt gedurende de jaren 2012 t/m 2018. “Een ander groot bezwaar is dat deze voornemens de ontwikkelingen negeren die rond het KPMG-gebouw zijn gestart en de werkzaamheden die binnen afzienbare tijd aan de A9 gaan plaatsvinden”, zei Stolwijk. “Deze werkzaamheden zullen de verkeer- en parkeersituatie in onze buurt voor lange tijd drastisch wijzigen. Niemand weet hoe dat gaat uitpakken. De redenering in de notitie dat ‘ervaring leert dat langparkeerders bereid zijn een grotere afstand af te leggen of westelijker in dit gebied te parkeren’ is volstrekte natte vingerwerk. Mocht de gemeenteraad op 12 december onverhoopt toch instemmen met voorliggende besluiten inzake ‘gebied B’/de KKO-buurt, dan zullen wij dit raadsbesluit in kader van de Algemene Wet Bestuursrecht voor vernietiging voordragen.”

 

 

2 REACTIES

 1. Raadslid Looze van GroenLinks wil het gebruik van auto’s ontmoedigen en inwoners stimuleren andere vervoermiddelen te gebruiken.

  Prima plan. Begin maar met:

  – terugplaatsen van alle opgeheven ov-haltes,
  – verbeteren van de bereikbaarheid dmv andere voertuigen dan auto’s, en
  – aanleggen van een goede fietsverbinding tussen Amstelveen met Amsterdam op de historische trambaan.

 2. Met alle kritiek die ik regelmatig uit op JB’s verslaggeving (wij leven nu eenmaal in een democratie) wil ik benadrukken dat hij voor Amstelveen een onmisbare kroniekschrijver is.

  Als Johan Bos nog geen koninklijke onderscheiding heeft, dan steun ik hierbij de voordracht daartoe.

  Dat dit geen geslijm is, zal gauw genoeg blijken bij mijn volgende kritische reactie op dit weblog dat met al zijn gekmakende tekortkomingen het enige forum is voor publiek debat in Amstelveen.

  Iedereen moet doen wat in zijn aard, functie en mogelijkheden past. Mijn functie is die van gewone burger, de ultieme controleur van iedere vorm van macht, inclusief die van media en (lokale) journalistiek.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.