Na volgens eigen zeggen met diverse belangenorganisaties te zijn besproken, hebben burgemeester en wethouders nu de ontwerpen voor de inrichting van het nieuwe Keizer Karelplein en de rotonde op de kruising van de Keizer Karelweg en de Lindenlaan vastgesteld. Die kunnen worden bekeken op https://www.amstelveen.nl/wonen-leven/publicatie/verkeer-en-vervoer. Daar staan ook de ingediende klachten, tegenwoordig zienswijzen genaamd, en de antwoorden van de gemeente daarop.Voor informatie kan men ook terecht bij Belevingscentrum InZicht, boven de bibliotheek aan het Stadsplein. InZicht is die middagen per week open. Op woensdag en vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur en op donderdag van 12.00 tot 19.00 uur. Daarnaast op de 1e en 3e zaterdag van de maand van 12.00 tot 17.00 uur.

 Informatie

Tot de organisaties waarmee de toen nog voorlopige ontwerpen zijn besproken behoren de Vervoerregio Amsterdam, Fietsersbond en het wijkplatform. Op 5 september was er een informatieavond.

Bij het Keizer Karelplein is het plan als gevolg van zienswijzen enigszins aangepast. Het eenrichtingsverkeer op de ventweg Keizer Karelplein 8-11 blijft op verzoek van de bewoners gehandhaafd. Hoewel het verkeersplein Keizer Karelplein qua vorm straks daarop wel lijkt, wordt het geen echte rotonde. Het verkeer vanaf de Van der Hooplaan kan namelijk net als nu niet linksaf slaan naar de Keizer Karelweg.

Kunstwerk

Volgens wethouder Rob Ellermeijer van Verkeer zoekt hij uit of er op het middenplein een fontein of kunstwerk kan komen. Die suggestie is tijdens de informatieavond door bewoners gedaan. “Ik wil graag laten uitzoeken wat verkeerstechnisch en budgettair mogelijk is. Over mogelijke oplossingen zullen wij in overleg treden met de bewoners,” zegt hij.

Keizer Karelplein

Naast de nieuwe inrichting van het verkeersplein wordt de fietsinfrastructuur verbeterd en worden de verkeerslichten aangepast om in de eerste plaats de verkeersveiligheid te verbeteren en daarnaast de doorstroming van het verkeer.

De kruising Keizer Karelweg-Lindenlaan verandert wel in een echte rotonde. Daarnaast wordt het fietspad aan de noordzijde van de Keizer Karelweg verbreed en komt er een asfalt- of betonverharding  op de fietspaden richting de Handweg. Doel van deze werkzaamheden is dat langzaam verkeer, zoals schoolgaande kinderen of bewoners van het Huis aan de Poel, de kruising veiliger kan oversteken.

Planning werkzaamheden

Nu bekend is hoe het definitieve ontwerp er uit komt te zien, kan het project worden aanbesteed. Ruim voor de start van de werkzaamheden, naar verwachting in het voorjaar van 2019, wordt breed gecommuniceerd over de uitvoering van de werkzaamheden en de bijbehorende omleidingen. De Keizer Karelweg krijgt tussen beide kruispunten in gedurende de werkzaamheden ook een nieuwe asfaltlaag. Dit is goed te combineren met de afsluitingen en omleidingen. De gemeente onderzoekt hierbij de mogelijkheden voor geluidsarm asfalt

Kruising na 2025

In de toekomstige situatie (na afronding van het A9-project in 2025) wordt de Burgemeester Rijnderslaan verlegd. Deze sluit niet meer aan op de Ouderkerkerlaan. Op dat moment wordt ook de aansluiting met de Ouderkerkerlaan (westzijde) aangepast. Verkeer vanuit de Ouderkerkerlaan kan dan alleen rechtsaf slaan en via het Keizer Karelplein toch richting het Stadshart en de A9.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.