Het is de zwaarst beveiligde huiskamer van Amstelveen. Moet misschien, maar noem het dan gewoon de tweede bunker, naast die aan de Wolfert van Borsselenweg. Geen huiskamer van de gemeente, want dat is een lachertje en doet gastvrijheid en gemoedelijkheid vermoeden.

Toch kreeg de ruimte rond de raadzaal, die daartoe ten koste van veel geld ingrijpend is verbouwd en opnieuw ingericht (met gezellige zitjes en zo), ruim een jaar geleden ten onrechte die naam. Als een soort symbool van niet bestaande verbinding tussen alle inwoners.  Terwijl er zogenaamd een huiskamer voor de gemeenschap kwam, in het kader van wat tegenwoordig sociale cohesie heet, is de bewaking ervan nooit zo streng geweest als tegenwoordig. Zelfs nadrukkelijk genodigden moeten wachten bij de beveiliging, waar zij zich melden en telefonisch wordt gecontroleerd of zij wel echt uitgenodigd zijn. Daarna begint het wachten, dat soms behoorlijk kan uitlopen, want er moet een ambtenaar worden gevonden die ervan weet en vervolgens de wachtende medeburger kan begeleiden naar exact degene met wie hij of zij een afspraak heeft. Stel je voor dat zo iemand zomaar een ander in het wild aanspreekt.

De weinig gastvrije attitude van de overheid betreft ook lokale verslaggevers, die wel eens jaloers kijken naar hun parlementaire collega´s in Den Haag. Wie daar eenmaal is geaccrediteerd, kan gewoon door het Tweede Kamer gebouw lopen, Kamerleden en ministers aanschieten enzovoort. Ik heb daar geen pasje nodig, ben geen Haagse parlementaire verslaggever, maar kom wel geregeld als lid (met pasje) in het naast Kamer liggende Nieuwspoort, waar ik massa´s bij de regering betrokkenen aantref.

Wachten

Zon gemakkelijk is het in Amstelveen allemaal niet. Daar ontmoet ik het lokale of regionale nadrukkelijk voor persgesprekken uitgenodigde journaille in de hal der wachtenden, nadat een van de slachtoffers zich heeft gemeld en telefonisch werd gecheckt of het wel pluis is, tot een communicatie ambtenaar het gepeupel komt halen. Pasjes, zoals op het Binnenhof, hebben geregeld hun werk op het raadhuis doende verslaggevers niet. Die zijn voorbehouden aan raadsleden en ambtenaren.

Dichte deuren

Ooit konden zij gewoon doorlopen en in het raadhuis praten met wie zij wilden. Dat is verleden tijd. Dichte deuren vormen trouwens niet louter een gemeentelijk fenomeen. Ik herinner mij nog dat de krant ooit voor de ene na de andere ledenvergadering van politieke partijen – AR, CHU en KVP waren nog niet samengeklonterd in het CDA – werd uitgenodigd. Ook dat is verleden tijd. Nooit eerder was de politiek een zo gesloten bolwerk als sinds zij voortdurend over openheid en transparantie praat. Het is blijkbaar een onderwerp waarover in de gemeenteraad theoretische debatten moeten worden gevoerd, maar dat nooit in de buurt van de praktijk meer mag komen.

Naarmate meer mensen communicatie hebben gestudeerd (wat dat ook moge zijn) is de miscommunicatie alleen groter geworden. En daarmee de kloof tussen kiezers en gekozenen. Nodigen politieke partijen dan nooit anderen uit? Ja hoor: In verkiezingstijd voor reclamebijeenkomsten. Politici doen er goed aan te beseffen dat burgers dan verleerd zijn zich met de politiek te bemoeien. Eenmaal per vier jaar iets doen, wordt niet bepaald een gewoonte…

 

9 REACTIES

  • Nee, zoals ik al zei: Voor de ChristenUnie niet. Het CDA nodigde iedereen nog wel uit voor een aan het analyseren van knelpunten en zo gewijde bijeenkomst, op basis waarvan het verkiezingsprogramma zou worden samengesteld. Alle partijen nodigen lokaal wel uit voor reclamemeetings over waar zij mee de markt op willen. Maar de ledenvergaderingen zijn, in tegenstelling tot de nationale congressen, besloten meetings. Amstelveen verstaat onder transparantie iets heel bijzonders. De politiek kent blijkbaar de betekenis van het woord niet, waarover het praat. Nou ja, er worden meer woorden gebruikt die volstrekt anders zijn bedoeld dan Van Dale aangeeft. De politiek heeft een eigen woordenboek…

 1. Dat heeft mi sterk te maken met een angstcultuur en dan alles gaan afschermen. Compleet geschift, deze gang van zaken. In de oudheid had je ook van die grappenmakers die de brenger van negatief nieuws lieten omleggen.

 2. Deze ingezonden brief stond deze week in het Amstelveens Nieuwsblad. Johan Bos, een rol voor jou om hier vragen over te stellen aan betrokkenen en helderheid te geven hierover en ‘dichte deuren’ te openen??

  Mag na Amsterdam ook Amstelveen een nieuwe burgemeester?
  In Amstelveen is burgemeester Mirjam van ‘t Veld per 1 oktober 2017 vertrokken. In zijn wijsheid heeft VVD-Commissaris van de Koning Johan Remkes daarna de 71-jarige VVD’er Bas Eenhoorn als waarnemend burgemeester aangesteld. Bij zijn aanstelling schreef Remkes dat de ‘nieuw verkozen gemeenteraad de profielschets voor een nieuw te benoemen burgemeester kan vast stellen’ en dat Eenhoon aandacht zal besteden aan de ‘nieuwe burgemeester’. Op 29 maart is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en op 23 mei zijn de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Het werd over de burgemeestersbenoeming erg stil in Amstelveen. Noch Bas Eenhoorn, noch de gemeenteraad, noch afzonderlijke politieke partijen in de gemeenteraad hebben zich uitgelaten hierover. Niemand heeft daar stappen voor durven zetten zodat er spoedig een nieuwe burgemeester is. Het lijkt mij politiek weinig gezond voor de lokale democratie dat een in Wassenaar woonachtige VVD-dinosaurus als geparachuteerde VVD’er langdurig burgemeester blijft. Durft een van de raadsleden de handschoen op te pakken om een officiële burgemeester te krijgen en de procedure voor een vacature te laten beginnen of op zijn minst in het openbaar daar uitleg over geven? Waar zijn de journalisten die hier vragen over stellen?

  • Stom gelach is zo ongeveer het enige antwoord dat je krijgt. Anderen zijn zeer verbaasd dat een partij zo maar vreemdelingen toelaat in een besloten ledenvergadering. Maar ja, dat heet in Amstelveen, wat burgemeester Bas Eenhoorn ‘radicale transparantie’. Misschien is met het plaatselijk ook niet eens met de congressen landelijke partijen, die met zelfs op tv ziet.

   • U gaat niet in op de vraag van de briefschrijver om vragen te stellen hoe het precies zit met het inzetten van de benoeming tot een nieuwe burgemeester. Het is toch niet ingewkkeld om VVD, D66, PvdA, CDA, BBA, AvA, SP, GroenLinks, Christenunie en OCA en de waarnemende VVD dinosaurier en misschien ook de woordvoerder van Johan Remkes hierover een paar vragen te stellen?

    Amstelveen mag toch weten waarom we opgescheept blijven met deze dinosaurier uit Wassenaar? En wanneer er dan alsnog de procedure begonnen zal worden?

   • Op zichzelf kan ik me voorstellen dat je je gehinderd voelt als het gaat om het betreden van het gemeentehuis en wie je kunt aanspreken. Een accreditatiebeleid voor (lokale) journalisten lijkt me dan ook geen gekke gedachte.

    Je bezwaar tegen het niet mogen bijwonen van ledenvergaderingen van politieke partijen kan ik echter niet zo goed volgen. Het zijn immers vergaderingen voor en met leden van een vereniging en dus niet voor niet-leden. Toch? Dat een congres of een verkiezingsbijeenkomst wordt opengesteld voor niet-leden is de keuze van de desbetreffende vereniging. Dat mogen ze zelf bepalen. Zoals de journalist mag bepalen of ie daar wel of niet naar toe gaat.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.