Terwijl cultuurwethouder Herbert Raat zegt dat het Cobra Museum sinds 2008 geen eigen collectie meer heeft, spreekt het museum zelf dat tegen. Volgens de directie bevat de eigen collectie onder meer werken van Cobra-kunstenaar Corneille, aan wiens honderdste geboortedag de expositie ‘Corneille 100’ is gewijd.

Die tentoonstelling werd voor het grootste deel samengesteld uit de eigen collectie van het museum en vier van de vijf wethouders (welke?) kwamen buiten de media daarheen, om de gratis expositie ‘Verzameld voor Amstelveen, de gemeentelijke kunstcollectie’ te bekijken.

Samenwerking

Die werd vrijdag in Museum Jan geopend en strekt zich ook over het Cobra Museum uit. De wethouders werden door directeur Stefan van Raay welkom geheten, zegt een persbericht, en kregen uitgebreid uitleg over de samenstelling en de achtergronden van de tentoonstelling door Moïsha Krijer. De wethouders gingen ook even lans bij Museum Jan. “Deze tentoonstellingen zijn het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de gemeente Amstelveen, het Cobra Museum en Museum Jan”, zegt het persbericht van Cobra.

Topwerken

Volgens het museum trok vooral de aanwezigheid van werken van Corneille de aandacht van de wethouders. De gekozen werken worden in de Voordrachtzaal van het Cobra Museum tentoongesteld. Zij hangen aan witte rekken, net alsof ze in het toekomstige depot van de gemeente zijn.  De Amstelveense collectie is na de Tweede Wereldoorlog door de gemeente verzameld, evenals kunst die te zien is in de openbare ruimte van Amstelveen. Speciaal voor deze tentoonstelling is er een begin gemaakt van een inventarisatie van 900 verzamelde werken gemaakt. Ook zijn er nieuwe aankopen gedaan en zijn er opdrachten gegeven aan nieuwe kunstenaars.

De topwerken, die speciaal zijn geselecteerd voor het Cobra Museum uit de brede collectie van de gemeente, zijn onderverdeeld in drie thema’s, te weten: Schenkingen, Aankopen en Cobra Kunst.  Schenkingen zijn onder andere gedaan door Inbar Hasson en Schapenkötter. Bij de nieuwe aankopen zijn bijzondere videowerken te zien. Ook staat er een kleine versie van een sculptuur van Johannes Verwoerd in de Voordrachtzaal van het Cobra Museum met daarop een QR-code. Als bezoekers deze activeren met hun mobiele telefoon krijgt men de mogelijkheid een interactieve wandeling te maken door de gemeentecollectie. Werken met het veranderend landschap van Amstelveen worden tentoongesteld in Museum Jan. De tentoonstelling ‘Verzameld voor Amstelveen, de gemeentelijke kunstcollectie’ is gratis toegankelijk voor alle inwoners van Amstelveen en te zien tot 25 september 2022.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.