“Een bezemkast”, liet na afloop een raadslid zich ontvallen over de omvang van de woningen. En iemand anders uit de gemeenteraad: “We krijgen er Madurodam bij.” Het kwam nadat woensdag de gemeenteraad een ‘gesprek’ over het bedrijventerrein Legmeer had gehouden, waar de gemeente de ‘woon- en werkwijk’ Nieuw Legmeer wil stichten. De woningen worden daar kleiner dan in het oorspronkelijke plan uit 2020, maar geen raadslid vroeg hoeveel kleiner. En komt er nu minder bedrijfsruimte.

Van die kleinere woningen komen er wel meer, omdat het oorspronkelijke plan financieel niet haalbaar bleek. Er worden er nu niet 3000 maar 4400 gebouwd.

Sociale huur

Dat is bijna vijftig procent meer, maar niemand vroeg of de onderkomens dan ook ongeveer de helft kleiner worden.  Dat bleek na de vergadering ook niemand te weten. Volgens het nieuwe plan, waarvoor de gemeenteraad geld voor investeringen moet reserveren, blijft twintig procent van de woningbouw voor sociale huur bestemd. Dat stond in 2020 voor zeshonderd woningen, maar kan nu boven de achthonderd zijn. Er komen sowieso meer dure woningen dan eerder was voorzien, zowel in het koop- als huursegment. Het percentage daarvan steeg naar veertig procent (was 35) en eenzelfde percentage betreft de ‘middeldure’ koop of huur. Wethouder Floor Gordon legde woensdag de vertraging en kostenstijging uit. Behalve een grondstoffencrisis en andere crisissen, speelden de gestegen bouwkosten een rol, zei ze. “We hadden eigenlijk al de eerste paar willen slaan”, meldde Gordon. Maar die ceremonie beleeft Amstelveen nu op z’n vroegst begin 2026.

Markt

De verandering is voornamelijk een gevolg van gewijzigde markomstandigheden die enkele jaren geleden bedachte plan ruimtelijk en financieel niet haalbaar maakten, zei de ingevlogen projectdirecteur Ron Voskuilen, oprichter en partner van het consultancybureau VPRC. Hij werd namens de gemeente gesteund door een ambtelijke delegatie, waarvan raadslid Stieneke Kruijer van GroenLinks opmerkte dat die geheel uit mannen (geen vrouwen)  bestond.

De door de gemeente al gedane en nog te verwachten investeringen, verdienen zich terug, zei Gordon. Of de gemeenteraad dus maar wil betalen en de Perspectiefnota voor het komende jaar, waarin de contouren van de meerjarenbegroting en de financiering van het beleid staan, goedkeuren. Want de marktpartijen willen graag beginnen, werd van gemeentewege gehoord. Overigens zijn onder de eigenaren van panden nog twijfelaars, gaf de gemeente toe.

Maar de keuze ligt bij de gemeenteraad, zei Voskuilen. Het ‘werken’ in de nieuwe wijk is daar wel ingekapseld. Was eerder gerekend op de helft voor wonen en de andere 50% voor werken, nu is het ‘werken’ nog maar twintig procent van de oppervlakte. Zeventig procent van het gebied wordt bebouwd, de rest onbebouwd, maar daar is de parkeerruimte niet in meegeteld. Er wordt gebouwd voor alle doelgroepen die een woning nodig hebben, zei Voskuilen, behalve studenten en gebruikers van short stay, wat nieuw is sinds oktober.

Bedrijfsruimte

Geheel in lijn met de vermindering van werken, wordt de bedrijfsruimte verminderd van 27.000 naar 15.000 vierkante meter. Ooit werd aan 80.000 vierkante meter gedacht; dat is nu afgeschaald via 50.000 vierkante meter tot het nieuwe sinds oktober (toen het no 27K was) naar de nieuwe 15K. Voor de horeca blijft va de 3100 vierkante meter die er in oktober nog was nog maar 1200 M2 over. Daar staat tegenover dat de detailhandel groeide van 3000 naar 6000 vierkante meter, sinds oktober. Overigens is nu ook aansluiting gezocht bij de per 1 januari van kracht geworden Omgevingswet, die 26 andere wetten vervangt en waarvan de gemeente al jarenlang wist dat die er aan kwam. De nieuwe wet gaat deel uitmaken van de omgevingsvisie van de gemeente, die de diverse bestemmingsplannen vervangt en tot doel heeft de ruimtelijke leefomgeving zo mogelijk te verbeteren.

Mix

Wat B en W in wezen willen zeggen, is dat Nieuw Legmeer een ‘unieke’ mix van wonen wen werken wordt, met bijbehorende voorzieningen als scholen, winkels, zorg, recreatie en horeca. En de wijk wordt duurzaam natuurlijk. Overigens werd al in oktober gemeld dat er veranderingen t.o.v. het plan in 2020 nodig waren.  Die blijken nu op het gebied van wonen en werken te liggen. Het eerste is nu dus meer (en per woning kleiner) en er wordt minder gewerkt, althans qua oppervlakte van de bedrijfsruimte.

Hoewel de ruimtelijke structuur eenvoudiger wordt, blijft de kwaliteit van de wijk gehandhaafd, zeggen B en W, al past men zich aan wat stedelijk karakter betreft en valt de nadruk op wonen. Maar daarvoor is wel nodig dat veel bedrijven uit de panden van 140 eigenaren verhuizen naar het nieuwe bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ).  De gemeente geeft daar zelf het voorbeeld in door de werf en het afvalbrengstation naar elders te verplaatsen, waarvoor de gemeenteraad ook weer akkoord moet gaan met de nodige investeringen. In de nieuwe wijk rekent met er opdat commerciële sportscholen 1700 vierkante  meter voor hun rekening nemen.

Parkeren

Parkeerruimte wordt in Nieuw Legmeer een probleem, zoals die dat nu ook is op het bedrijventerrein.  Nadat de parkeernorm al terug was gebracht, presenteerde Voskuilen een reductie daarop met twintig procent; de gemeente rekent namelijk op ‘deelmobiliteit’. De parkeernorm wordt dat de helft ‘verdiept’ parkeert in plaats van ondergronds en dat men verder het aantal maximale meters dat men moet lopen om bij zijn of haar auto te komen loslaat, met uitzondering van senioren en zorgbehoevenden. De gemeente denkt aan de invoering van volledig ‘gereguleerd parkeren’ in Nieuw Legmeer en ruime omgeving. De prijs van de parkeervoorzieningen zijn niet begrepen in de koop- of huurprijs.

Duurzaam

Het moet volgens de gemeente een gezonde en duurzame wijk worden, omdat zij aan de Parijse akkoorden wil voldoen. Houtstook is er verboden en alle energie is afkomstig van ‘hernieuwbare’ bronnen, wat dat ook moge betekenen. Intussen is alles gericht op ‘klimaat-robuust’ beleid. En de gemeente wil de regie over duurzaamheid hebben. Er is wel een energieplan nodig, denkt de gemeente.  Voor de gehele wijk moet volgens haar een collectieve Warmte-Koude Opslag (WKO) gelden.

Grijs

De toekomst is grijs, zei GroenLinks-raadslid Stieneke Kruijer, doelend op vooral senioren en het gebrek aan woningen voor jongeren. En zij wilde dat ook daarmee rekening wordt gehouden. Iets dergelijks zei Gonnie van Rietschoten van Actief voor Amstelveen. En zij vond dat jonge gezinnen nu eenmaal behoefte hebben aan parkeerruimte. Intussen had Tawros Aslanjan (D66) vooral de belangen van ondernemers op het oog. Hoe voorkomen wij dat zij niet massaal naar Lelystad vertrekken, vroeg hij. Overigens kunnen ondernemers wel op het bedrijventerrein Legmeer blijven. Maar dat moet passen in het gewenste beleid van de gemeente.

2 REACTIES

  1. Ik zit mij af te vragen waarom het nou zo erg zou zijn dat ondernemers naar Almere zouden vertrekken als daar ruimte is voor ondernemen en werken. Hier liggen de prijzen nu eenmaal te hoog en is het vol. Iets waar de gemeente in het verleden volop aan meegewerkt heeft dmv het volop faciliteren van expats. Men kan beter iets doen voor wonen voor starters en downsizers , vooral in de soc sector.

  2. Ik zit mij af te vragen waarom het nou zo erg zou zijn dat ondernemers naar Almere zouden vertrekken als daar ruimte is voor ondernemen en werken. Hier liggen de prijzen nu eenmaal te hoog en is het vol. Iets waar de gemeente in het verleden volop aan meegewerkt heeft dmv het volop faciliteren van expats. Men kan beter iets doen voor wonen voor starters en downsizers , vooral in de soc sector, want er zijn vele cruciale beroepen die van deze sector afhankelijk zijn. Een stad kan niet alleen bestaan van hooggeschoolden, managers en ICT’ers.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.