Eigenlijk kwam opnieuw de (niet bestaande) democratische legitimiteit in de regio aan de orde. Deze keer was het Marin Kortekaas van GroenLinks die aan zijn collega’s in de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) vroeg te reageren op stukken die de uit burgemeesters bestaande zogenaamde regiegroep de raad had toegezonden.

Eerder al heeft PvdA-raadslid er op gewezen dat eigenlijk in het nu gevormde samenwerkingsverband Metropool Regio Amsterdam (MRA) absoluut geen democratie via door burgers gekozen volksvertegenwoordigers werkt. Hij zag dat als een probleem. Wat nu ter tafel lag was voornamelijk de begroting 2017. Er is een overschot (er wordt € 1,50 per inwoner betaald) die een overschot van € 1,7 miljoen laat zien. MRA wil dat vasthouden en investeren in nog komende plannen. De Metropool liet weten steeds meer ‘op stoom’ te komen en enkele grote projecten voor de boeg te hebben.

Met het vasthouden van dat overschot kan men in Amstelveen kennelijk wel instemmen. Verder is een globale begroting voor 2019 aan de raad gezonden. Het CDA vond bij monde van raadslid Gerard Hulsman dat raadsleden meer bij de regio betrokken moeten worden. “Wij moeten zorgen de rol te krijgen die wij hebben”, zei hij. Maar in MRA spreekt de volksvertegenwoordiging niet echt, constateerden anderen. En er komt wel wat extra werk op het bordje van de gemeenteraad als die op alle stukken moet reageren. Ruud Oord van Burgerbelangen vroeg zich af of er een werkgroep moet komen, die aan de raad een reactie voorstelt op stukken van de MRA-regiegroep. En Hans Bulsing (VVD) gaf aan dat in regionale verbanden gewoon partijen niet zijn vertegenwoordigd die niet toevallig in een delegatie namens de gemeenteraad (voor Amstelveen vijf man) zitten. Dat speelt nog bij de Vervoersregio, in MRA is het nog ernstiger: Daar maakt een regiegroep van bestuurders in feite de dienst uit. Burgemeester Bas Eenhoorn liet blijken wel degelijk prijs te stellen op een geregeld Amstelveens geluid in de richting van die groep.

Bas Eenhoorn

Hij noemde die reacties ‘buitengewoon fundamenteel’, omdat het gaat over de rol van de gemeenteraad in de MRA. Volgens hem is die – alleen een netwerkorganisatie, zegt D66 – niet meer dan een convenant van colleges van B&W. Er is geen aparte organisatie, maar Amsterdam regelt het secretariaat, zei hij. “Het zou moeten gaan om de inbreng van gemeenteraden in de MRA”, is de overtuiging van Eenhoorn. Tegelijk constateerde hij dat daar de interesse voor de regio nogal onderkoeld blijft. “De vraag is toch hoe wij als raad invloed kunnen uitoefenen. De nieuwe raad moet na de verkiezingen zeggen hoe hij daarmee denkt om te gaan.”

Rechtstreeks

Naar zijn mening vraagt de regiegroep om suggesties van de raden. “Niet via een college van B&W, maar rechtstreeks.” Een uitnodiging dus. “Ik zou het als lid van de regiegroep buitengewoon op prijs stellen als de gemeenteraad zich daar laat horen.”

Bij MRA zijn tientallen gemeenten en twee provincies aangesloten. “Wij moeten er bij zijn”, zei Hulsman, die constateerde dat de commissie en de lokale volksvertegenwoordiging hun onbehagen over de structuur hebben uitgesproken. “Wij willen niet alleen maar ‘ja’ zeggen.” De nieuwe gemeenteraad gaat er, ook op voorstel van de burgemeester, hardgrondig over praten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.