Minimagezinnen krijgen van 1 januari af € 125 meer zodat hun kinderen me kunnen doen met sport of culturele activiteiten. “We verhogen het bedrag van 250 naar 375 Euro”, zegt wethouder Marijn van Ballegooijen

Volgens hem zagen B&W dat de oude vergoeding niet meer toereikend was.

Motie

“Door het bedrag te verhogen komt er meer ruimte voor jongeren om te kiezen”, zegt hij. Met de verhoging geeft het College van B en W overigens uitvoering aan een motie uit de gemeenteraad.

Reiskosten jongeren

De gemeente verruimt ook de vergoeding voor zogenoemde ‘onvermijdelijke bijzondere noodzakelijke reiskosten’ voor jongeren. Het gaat daarbij om noodzakelijk familiebezoek, zoals een omgangsregeling in een pleeggezinsituatie, of om leerlingen die op school zitten buiten de gemeentegrens. Tot nu toe vergoedde de gemeente de eerste twee reiszones niet. “Maar voor Amstelveners met een krap budget was de regeling niet voldoende”, zegt Van Ballegooijen. “Daarom vergoeden we nu de volledige kosten voor de reis naar school en noodzakelijk familiebezoek. Dat vermindert geldstress in het huishouden.” Reiskosten die worden gemaakt wegens een medische behandeling werden al volledig vergoed.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.