De provincie Noord-Holland stelt € 1,6 miljoen beschikbaar voor projecten die de natuur en het landschap van de Westeinderscheg, van Amsterdamse Bos via Bovenlanden naar de Westeinderplassen, versterken. Ook recreatieve voorzieningen die het gebied beter toegankelijk en ‘beleefbaar’ maken vallen onder de subsidie.

Van 2 augustus 2022 tot 1 maart 2023 staat de regeling open.

Mra
De Westeinderscheg loopt dus van de Oeverlanden en het Amsterdamse Bos via de Bovenlanden naar de Westeinderplassen en uiteindelijk het Groene Hart. De ambitie is dit gebied te ontwikkelen als één van de groene ‘scheggen’ in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Op dit moment is de Westeinderscheg versnipperd en ontbreekt de focus, terwijl juist in dit gebied tal van complexe opgaven samenkomen, zegt de provincie. “De betrokken overheden zitten op één lijn: we gaan aan de slag met de ontwikkeling van dit mooie gebied”, zegt gedeputeerde Esther Rommel (Natuur). “We willen dat samen doen met lokale partijen. Daarom staat deze subsidie ook nadrukkelijk open voor lokale organisaties die zich inzetten voor de natuur, recreatie of cultuurhistorie in de Westeinderscheg.”
Beleefbaarheid
De Westeinderscheg wordt volgens Noord-Holland een gebied dat rust en ruimte biedt aan inwoners van de drukke metropoolregio. ‘Daarvoor zijn onder meer aantrekkelijke vaar-, fiets- en wandelverbindingen nodig.’ Die ontbreken nog of er zijn onderweg obstakels zoals bijvoorbeeld wegen of bedrijventerreinen, waardoor het gebied minder prettig te doorkruisen is, vindt de provincie.  ‘Plannen die de bereikbaarheid en beleefbaarheid van het gebied verbeteren of natuur en landschap versterken komen voor een subsidie in aanmerking.’
De subsidie bedraagt tot 75% van de kosten voor de aanleg van fysieke voorzieningen, met een maximum van € 150.000. Het toekennen van subsidie verloopt op volgorde van ontvangst. Vanaf 2 augustus staat de regeling, bedoeld voor op korte termijn uit te voeren projecten, gepubliceerd op deze pagina (/Loket/Subsidieregelingen).
Samenwerking
Voor de lange termijn werkt de provincie Noord-Holland samen met de omliggende gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn en het hoogheemraadschap Rijnland aan een uitvoeringsprogramma Westeinderscheg, dat begin jaar volgend gereed moet zijn. Binnen het uitvoeringsprogramma werken de gezamenlijke overheden samen met vele andere organisaties en partijen aan het versterken van het landschap én aan het zichtbaar maken van de Westeinderscheg.
Op de foto: Westeinderplassen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.