Hoewel diverse partijen in de gemeenteraad geen kans onbenut laten om hun weerzin ertegen te uiten en twee wethouders zich ermee bezig houden (van PvdA en D66), blijken toch steeds meer Amstelveners zich gediscrimineerd te voelen. Dat blijkt uit een onderzoek van de GGD en D66 zegt zich daarover zorgen te maken. De partij wil harde straffen en ook dat meer Amstelveners het regionale meldpunt voor discriminatie weten te vinden.

In 2016 voelde zich veertien procent van de volwassen Amstelveners wel eens gediscrimineerd,. Dat percentage was in 2020 uitgebreid 23 tot 23 procent of zo’n 16.000 inwoners. D66 zegt te willen dat ‘alles op alles’ wordt gezet om die ontwikkeling ‘en andere vormen van uitsluiting’ tegen te gaan.

Gezondheid

In opdracht van de gemeente doet de GGD elke vier jaar grootschalig onderzoek naar de gezondheid van Amstelveners van 18 jaar en ouder. De resultaten daarvan worden in een zogenaamde gezondheidsmonitor gepresenteerd en helpen de gemeente en de GGD bij het vormgeven van hun beleid. Behalve ziekten en aandoeningen, welbevinden en sociale contacten, woonsituatie en geluidshinder, komen ook leefstijl, voeding en bewegen aan de orde. Daaruit blijkt nu een toename van het zich gediscrimineerd voelen.

Pal staan

Er is wat dat betreft overigens verschil tussen wijken. Volgens de gezondheidsmonitor ervaart één op de drie inwoners uit Amstelveen Noord-Oost dat zij wel eens gediscrimineerd zijn. In andere delen van Amstelveen gaat het om 21% tot  24%. De discriminatiecijfers zijn in Amstelveen relatief hoger dan in andere regiogemeenten. “Wat je geslacht, geaardheid, overtuiging of huidskleur ook is, niemand heeft het recht de ander op basis van deze kenmerken in kansen en in vrijheid te beperken”, vindt D66-raadslid Saloua Chaara. “Juist in een diverse stad als Amstelveen moeten we hier pal voor blijven staan.” Haar fractie wil dat B&W ‘goed kijken’ naar de ontwikkelingen. Overigens hebben de wethouders Floor Gordon van D66 en Marijn van Ballegooijen van de PvdA zich de laatste vier jaar al met het onderwerp intensief bezig gehouden.

Meldpunt

D66 dat meer Amstelveners het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) meer bekend wordt bij Amstelveners. Dat kan hen ondersteunen, hulp bieden en bemiddelen als zij hier behoefte aan hebben. D66-raadslid Robert Zuidbroek vindt dat discriminatie vraagt om zwaardere straffen.  “Dit betekent dat de aangiftebereidheid omhoog moet. Onbewuste discriminatie vraagt om bewustwording, dialoog en zelfreflectie. Onder andere door het meldpunt goed onder de aandacht te brengen, stimuleren we dat discriminatie beter wordt erkend, herkend én kan worden aangepakt. Dit is keihard nodig om ervoor te zorgen dat Amstelveners zich in hun stad vrij voelen en zichzelf kunnen zijn”.

Foto: D66-raadsleden Saloua (links) en Zuidbroek

1 COMMENT

  1. Wat vindt m.n. D66 dan over “maatschappelijke discriminatie “? Ik denk dan aan de toenemende tweedeling op de woningmarkt en in het onderwijs, waar veel kinderen geen toegang hebben tot bijles of meer aandacht. De kloof wordt namelijk steeds groter.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.