Met een dambord op zijn kist is vrijdag (7 januari) het stoffelijk overschot van Henk Fokkink in besloten kring gecremeerd. Op 83-jarige leeftijd overleed hij op Oudejaarsdag. Volgens zijn dochter Ingrid heeft hij niet geleden. Hendricus Willem Maria Fokkink werd bekend als specialist op het gebied van de denkspot dammen, sportredacteur van het Amstelveens Weekblad en raadslid voor de Ouderen Combinatie Amstelveen (OCA).

In die laatste hoedanigheid drong hij als eenmansfractie in de gemeenteraad door tot de coalitie.

Herinneringen

De ChristenUnie (ook één zetel in de raad) leverde wethouder Jacqueline Koops. VVD-er Herbert Raat ging, omdat D66 haar hand overspeelde en zo ongeveer de VVD wilde laten aanschuiven op haar voorwaarden, in zee met bbA, CDA, OCA en ChristenUnie, waarmee hij – tot ergernis van o.a. GroenLinks – een nipte meerderheid in de gemeenteraad haalde. “Ik heb goede herinneringen aan Fokkink”, zegt Raat.

Fokkink maakte eindelijk van OCA een politiek meetellende fractie, die bij de volgende raadsronde dan ook verdubbelde. In Provinciale Staten kwam hij ook op voor de ouderen, via een duo lidmaatschap van de fractie voor de ouderenpartij.

Henk Fokkink begon zijn loopbaan in het onderwijs, onder meer bij de Heilige Geestschool, en koos later voor de journalistiek. Behalve redacteur van het AW, was hij later ook speciale verslaggever voor radio als het om dammen ging. In die denksport was hij ook internationaal arbiter, voorzitter van de \ Provinciale Noord Hollandse Dambond (PNHDB), perschef van de nationale Koninklijke Nederlandse Dam Bond (KNDB), een der oprichters van de Persvereniging van Damredacteuren, erelid van zowel de Poolse dambond als van de Werelddambond FMJD en voorzitter van de Damclub Amstelveen, die 55 jaar bestond. “Het voert te ver om op deze plek al zijn activiteiten voor de damsport op te sommen, maar een greep daaruit mag niet ontbreken”, staat er in een in memoriam over Fokkink op de website van de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB).

Conflict

De laatste jaren, na een fors conflict met het bestuur van de OCA, leidde hij een vrij teruggetrokken bestaan. Hij verhuisde, na zijn scheiding, van Patrimonium naar het appartementencomplex dat later een long stay hotel werd aan de Laan van de Helende Meesters. In hetzelfde complex was het AW-gevestigd. Terwijl andere bewoners op bevel van de eigenaar van het gebouw vluchtten, voerde Fokkink een juridische strijd die hij kennelijk won.

DCA

Damclub Amstelveen (DCA) eindigde na 55 jaar met een sneldamtournooi in De Meent. Bij zijn afscheid als raadslid zei burgemeester Jan van Zanen dat Fokkink onder meer het initiatief nam om rijbewijzen gratis te verstrekken aan bestuurders die een cursus alcoholpreventie hebben gevolgd, waarmee de gemeenteraad instemde. “Je maakte je druk over openbaar vervoer, voorzieningen in de wijken en woningen voor senioren”, zei Van Zanen. “Jij was het enige raadslid met een eigen vaste flexplek in het raadhuis, in de voormalige leeskamer van de raad. Ik moet zeggen, zonder iemand iets te kort te doen, dat degene die ik in de afgelopen drie maanden hier het meest heb zien rondscharrelen Henk Fokkink was.”

De algemene vergadering van de werelddambond stemde unaniem in met het bestuursvoorstel hem erelid te maken. Volgens secretaris Frank Teer van de bond was dat gebaseerd op de ‘ontelbare verdiensten voor de internationale damwereld’ van Fokkink. Onder meer was hij ook jarenlang lid van de technische commissie van de wereldbond; van die commissie was hij lang voorzitter. Fokkink was ook een aantal jaren lid van het FMJD-bestuur (de wereldbond dus).

De datum waarop hij wordt gecremeerd was ook de geboortedatum van zijn moeder. Hij was ridder in de Orde van Oranje Nassau en kreeg van de gemeente de bronzen eremedaille.

4 COMMENTS

  1. Toen hij nog een flatgenoot van mij was op Aemstelsteyn zag ik hem nog nog op de meest onmogelijke uren&dagen werken op het AW. Ik weet nog dat hij mij als jongetje van 10 of 11 inschreef op de damclub 55 jaar geleden in de Reveille.
    Veel sterkte voor zijn familieleden.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.