Namens de gemeente Amstelveen heeft wethouder Adam Elzakalai van Wonen (foto onder) afspraken over ‘duurzame woningbouw’ schriftelijk bevestigd. De Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de provincie Utrecht hebben in dat convenant strengere normen afgesproken dan wat landelijk geldt.

Dat is om ‘op een duurzame en toekomstbestendige manier’ te bouwen, zegt de gemeente. Het convenant is volgens haar gericht op sneller, goedkopere en (vooral) duurzame woningen bouwen.

Dertig procent

De ondertekenaars komen vooral uit de provincies Utrecht, Flevoland en de regio Amsterdam, waaronder dus Amstelveen. In dat deel van Nederland moet volgens de regeringsplannen 30% van de woningbouwopgave worden gerealiseerd. “We hebben de ambitie nieuwe woningen op een duurzame en toekomstbestendige manier te bouwen”, zegt Adam Elzakalai (VVD). Volgens hem sluit het convenant sluit goed aan bij de ambities die Amstelveen heeft. “Het is goed om op MRA-niveau een gezamenlijke ambitie neer te zetten en erg zinvol Amstelveense kennis en ervaring met andere gemeenten te delen via het leertraject.”

Marktpartijen

Uit gemeenten en markpartijen kwam het signaal dat er grote behoefte was aan afspraken op het gebied van duurzame woningbouw, zegt de gemeente. “Bijvoorbeeld over circulariteit, natuur-inclusief bouwen, klimaatadaptatie en energiegebruik.” Deze oproep os nu in het convenant vormgegeven, in samenspraak met vertegenwoordigers van bouwbedrijven, ontwikkelaars en overheidsinstellingen. Het convenant is ondertekend door tientallen gemeenten, drie provincies en meer dan dertig ontwikkelaars en bouwbedrijven.

 Sneller, duurzamer, goedkoper

De gemeente zegt dat mede als gevolg van dit convenant woningen sneller, duurzamer én betaalbaarder gebouwd kunnen worden. Zij vindt dat goed zou zijn als de afspraken uit het convenant als een soort olievlek over Nederland vloeien en nog veel meer partijen zich aansluiten. ‘Met het convenant wordt een gelijk speelveld gecreëerd voor marktpartijen waardoor er toekomstbestendig, kwalitatief hoogwaardig en goedkoper gebouwd kan worden.’ Overigens gaat zij ervan uit alle projecten zich aan de afspraken (kunnen) houden.

Landelijke norm

De opstellers van het convenant willen dat de afspraken over de woningbouwnormen gaan gelden als landelijke norm. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (waar Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening onder vallen) heeft volgens de ondertekenaars al interesse getoond en volgt de uitvoering van het convenant nauwgezet. Het dient ook als platform, waar organisaties elkaar vinden om de gemaakte afspraken te vertalen naar de praktijk. Het platform, dat Toekomstbestendig Bouwen heet, wordt ook gebruikt om kennis te delen, zodat er geleerd en onderzocht kan worden op welke manier er nog duurzamer kan worden gebouwd. Meer over het convenant op toekomstbestendigbouwen.nl.

1 COMMENT

  1. Sneller, duurzamer, goedkoper etc bouwen kan alleen als er gebouwd wordt, ik zie dat men er alleen maar over praat en de meeste projecten niet doorgaan, afgekeurd worden of vastlopen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.