Datacenters, schrik van menige Nederlander, komen als het even kan niet in Amstelveen. Wethouder Floor Gordon zei dat donderdag tegen de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN). Die commissie sprak over de begroting voor volgend jaar.

Pieter Monkelbaan

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) zei bij monde van Pieter Monkelbaan dat datacenters energie slurpen, weinig werkgelegenheid bieden en een groot ruimtebeslag hebben. Het paraplu bestemmingsplan dat hij signaleerde was bedoeld om dergelijke centra te weren in Amstelveen. “Wij proberen datacenters hier onmogelijk te maken en hebben de schaarse ruimte, bijvoorbeeld op het nieuwe bedrijventerrein Amstelveen-Zuid, hard nodig voor bedrijven”, zei Gordon.

Groen

Pier Rienks (CDA)

Amstelveen moet wel een groene stad blijven, vonden diverse partijen in de commissie. Maar de verdichting door woningbouw lijkt dat steeds moeilijker te maken. Wethouder Floor Gordon prees ook het groen in de gemeente, maar aan de andere kant sprak de gemeenteraad zich via de motie ‘bouwen, bouwen, bouwen’ eerder uit voor een omvangrijke woningmarkt. Die moet dan vooral gericht zijn op de middeldure huur, vindt de coalitie. Hoewel het CDA daar een enkele jaren geleden zelf voor pleitte, zei fractievoorzitter Pier Rienks van die partij dat het geen obsessie moet worden. SP en GroenLinks vechten overigens al jaren voor meer sociale huurwoningen, waarvan B&W alleen de voorraad willen behouden, maar die niet uitbreiden.

Woonagenda

Intussen verwijst de gemeente voortdurend naar de Woonagenda, waarin het beleid voor

Floortje Gordon

de komende jaren op woongebied is vastgelegd. Daar kunnen allerlei projecten wel aan voldoen, maar er komt ook steeds meer protest van omwonenden, zoals jurist Ronald Vecht en voorzitter Horsman van de in een stichting verenigde actievoerenden in Bankras tegen de bouw van het Allemanskwartier, als insprekers bij de commissie lieten blijken. “Wilt u nou bij alles de Woonagenda doordrukken of mogen de buurtbewoners meepraten?” vroeg Rienks. “Wat vindt u belangrijker: De woonagenda of de mening van omwonenden?” Over die balans sprak ook de SP, bij monde van raadslid Adriaans.

Levensbestendig

Cheimaa Aouni (GL)

Er is intussen in de komende decennia oplopende vergrijzing, een steeds grotere behoefte aan levensbestendige woningen, zei raadslid Solleveld van bbA. En haar collega Cheimaa Aouni van GroenLinks, die eerder onvoldoende stemmen kreeg voor haar vereveningsfonds, stelde nu voor met het grondbeleid van passief naar actief te gaan, opdat de gemeente niet voortdurend komt te staan tegenover plannen van projectontwikkelaars, die al grond in handen hebben voor de bouw van woningen. Uiteindelijk is haar doel ook in de koopsector te woningen betaalbaar te houden. Zij oogstte daarmee

Tawros Aslanjan (D66)

zelfs bijval van coalitiepartij D66 bij monde van raadslid Aslanjan, die Amstelveen ook ‘de duurzaamste gemeente’ noemde. Ook D66-wethouder Gordon was het min of meer daar mee eens.

Grondbeleid

Dick Aanen

Volgens haar is een actievere vorm van grondbeleid wel mogelijk. Dat de Woonagenda alleen leidend is bij het protest van omwonenden tegen allerlei bouwprojecten ontkende zij. De door de SP gewenste ‘balans’ noemde zij ‘maatwerk’, waarnaar volgens haar in overleg met burgers wordt gestreefd. “Waar heeft de gemeente zelf nog grond in bezit?” wilde commissielid Aanen van het CDA in dat verband wel weten. “En waar zijn projectontwikkelaars al eigenaar?” Hij wenste daarover meer inzicht.

‘Ja mits’

De VVD-er Gerritsen toonde zich een voorstander op bouwgebied van de overgang in het

Arjan Gerritsen

beleid richting de protesten van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’. Het kraakt nu al op voorzieningengebied en men kan volgens hem niet klakkeloos doorgaan met groeien. Hij kondigde daarover een motie van de coalitie aan.

Langs de Bovenkerkerweg moeten volgens Gonnie van Rietschoten van Actief voor Amstelveen (AVA) tijdelijke Tiny Houses komen. Aanen zag daar ook hoogbouw. “Uitbreiden is balanceren op de vierkante meter”, zei hij. En hij herhaalde dat het CDA geen voorstander is van het vol bouwen van de Bovenkerkerpolder, maar men moet die, zoals nu de politiek in Amstelveen doet, ook niet heilig verklaren, vindt hij.

Leefbaarheid

Henk Stoffels (CU)

Het is intussen het toekomstige beleid van de gemeente burgers vroeger bij een bouwproject te betrekken. Met participatie niet meer wachten op een startnotitie, constateerde Aanen. En waar het groen betreft moet de gemeente harder onderhandelen met projectontwikkelaars.

De leefbaarheid en de kwaliteit van de stad wordt steeds meer bedreigd en moet overeind blijven, zeiden diverse fracties. En wethouder Gordon was het daar wel mee eens. “Het internationale karakter is leuk, maar wat hebben Amstelveners daaraan”, zei Henk Stoffels van de ChristenUnie. Maar dat is, in elk geval niet meer, de bedoeling, zei Gordon. “Wij zetten niet in op internationale bedrijven in de stad, maar vooral op lokale ondernemers. En wij willen niemand de stad uit jagen.”

2 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.