Over toenemende overlast door skateboards klaagde een bewoner van het Stadsplein bij het gemeentebestuur. “De harde klappen en het voortdurende gekletter zijn buitengewoon irritant”, schrijft hij aan de wethouder van Handhaving, Herbert Raat.

Volgens hem neemt vooral aan het einde van de middag het aantal skateboarders toe. “Kennelijk is er een aanzuigende werking”, veronderstelt hij. Woensdag maakte hij enkele foto’s en films die hij bij zijn mail voegde.

Voetpad

Hij wijst er ook op dat scooterrijders zich niets aantrekken van het voor het Stadsplein geldende scooterverbod. Het plein is namelijk voetgangersgebied. “Bij het voetpad onder de luifel van Bieb / Venstra zou een bord ‘(Brom)fietsers afstappen’ moeten staan”, suggereert hij. Zie ook:

‘Skateboards maken je gek’

https://photos.app.goo.gl/fGVZwd9nwdnNARha6

(Brom)fietsers afstappen’

https://photos.app.goo.gl/fHYuARZsbsgd2k3b7

‘Stadsplein Amstelveen’

https://start.me/p/1kGqgL/stadsplein

33 COMMENTS

 1. Ik had mijn klacht niet gericht aan wethouder Raat (VVD) want dat heeft geen enkele zin. Die houdt namelijk niet van handhaving. “Dat is niet de stad die wij willen,” zei hij ooit tegen een bevriende journalist.

  ‘Skateboarders houden rekening met iedereen’ is één van de Stadspleinregels die op borden rondom het Stadsplein staan. Het is een rare regel want hij geldt natuurlijk voor iedereen in de openbare ruimte. Skateboarders houden zich er niet aan. Dat doet niemand, immers.

  Zo kunnen jeugdige scooterrijders rustig Raats scooterverbod negeren, want ook dat wordt niet gehandhaafd. Regels gelden alleen voor de sufferds die ze respecteren. Volgens wethouder Raat is dat de stad die wij willen..

  De foto-albums van het Stadsplein beginnen allemaal met de meest recente foto’s en filmpjes. Er komen regelmatig nieuwe bij.

  • Ga lekker golfen man en het is natuurlijk ronduit belachelijk dat je van politie en Boa’s juist nog meer in deze tijden verwacht dat handhaving van deze regels prioriteit heeft.

  • 1. Raat gaat nu eenmaal over Handhaving.
   2. Hij zei destijds volgens mij dat hij ‘niet wilde leven’ in een politiestaat, niet dat hij van totale handhaving afzag (had die – alleen maar uitgebreide – afdeling kunnen worden opgeheven).

 2. Zo jammer weer van deze meneer om van niets iets te maken. Vraag mij af of andere bewoners daar ook last van hebben. Zal wel niet. Enge man.

 3. @JB, ‘Dat is niet de stad die wij willen’, zei Herbert Raat letterlijk en dat was ook de kop boven het interview in het AN. De wethouder (VVD) suggereerde dat inwoners van Amstelveen niet wensen dat hij de Stadspleinregels handhaaft. Raat had het niet over een politiestaat. Dat zou ook onzin zijn. Hij had immers zelf die regels opgesteld en ook zelf die borden bij alle toegangen tot het Stadsplein laten plaatsen.

  @KdG, bedoel je dat overlast en hinder niet gemeld mogen worden tijdens de corona-crisis? Dat kan nog leuk worden. Niet persoonlijk worden, alsjeblieft.

  • Nee maar wel begripvol, als je weet dat bijvoorbeeld Boa’s zich op dit moment het vuur uit de sloffen lopen bij winkels en drukke plekken. Trouwens jij woont er al jaren en jij kunt zo ergens gaan wonen als je wilt waar je dezelfde mogelijkheden hebt. Maak je ook eens druk om zaken die niet direct met jouw belang te maken hebben. Iemand met jouw achtergrond kan dan heel waardevol zijn.

   • Jij maakt je druk over mij. Noem je dat zinvol? Ik meld gewoon overlast en dat moet kunnen zonder hier te worden uitgescholden voor ‘enge man’. Ik ben niet de enige die last heeft van skateboards. Dat geklap en gekletter geldt overal als overlast. Daarom staat het ook de borden die wethouder Raat overal rondom het Stadsplein heeft laten neerzetten. Helaas houdt hij niet van handhaven.

    • Het is altijd dezelfde die kennelijk overlast ervaart. Is hij een eenling, of zijn er nog een paar bewoners van het Stadsplein? Ik zie die niet verenigd in een actiecomité of zo. Het is altijd maar één klager. Of zie ik dat verkeerd?

    • Dag App, ik ken je nog niet, maar Johan stelt een vraag, hoeveel mensen heb jij verzameld als actie groep. Als ik het zo lees ben jij een eenmans actiegroep. In de democratie doen we dingen samen en niet wat één persoon ‘ervaart’.

 4. “Ik ben niet de enige die last heeft van skateboards. ”

  Wie dan nog meer? Ik niet, en de rest hier ook niet.

  Wat ik al zei zeuren over niets.

  Get a life.

 5. @BS, skateboards veroorzaken zoveel herrie en overlast dat zij in alle Huisregels (stations, winkelcentra) verboden zijn. Zelfs wethouder(?) Raat heeft er een (weliswaar vage) Stadspleinregel aan gewijd en daaraan het verzoek toegevoegd om geen geluidsoverlast te veroorzaken. Nu nog handhaven, alstublieft.

 6. @JB, bij Schiphol wordt ook het argument gebruikt dat het steeds dezelfde mensen zijn die klagen, terwijl tienduizenden mensen er in meer of mindere mate overlast van ondervinden ten koste van hun woongenot en zelfs gezondheid.

  U heeft die paar filmpjes van skateboards in de gemeentelijke Echoput gezien en gehoord. Probeert u zich eens voor te stellen hoe het is om die harde klappen en dat gekletter steeds in uw huiskamer te moeten horen terwijl u tv kijkt, muziek luistert of zit te lezen. Die Stadspleinregel is er niet voor niets. Nu nog handhaven, alstublieft.

  • Het gaat op Schiphol nog altijd over ‘mensen’ (meervoud), afgezien van de organisaties die zich tegen het lawaai keren, en op het Stadsplein zie ik er altijd maar één, die geen kans onbenut laat te klagen en blijkbaar ongelukken ziet die nooit gebeuren. Maar misschien komt dat voort uit zijn haat tegen een wethouder Handhaving. Zelfs een raadslid die er woont, hoor ik er nooit over.

 7. U kent niet het verschil tussen haat en kritiek. Kritiek en tegenspraak zijn democratische rechten en functies. Zij zijn motor en brandstof van de democratie.

  Welke ongelukken zie ik die niet gebeuren?

  U gaat ervan uit dat mensen die niet klagen geen overlast ondervinden. U zou beter moeten weten. U bent ook de enige min of meer onafhankelijke lokale journalist, maar dat betekent niet dat dingen die u aan de orde stelt geen betekenis hebben of zelfs onwaar zijn.

 8. Jullie kunnen gerust zijn: Wethouder(?) Raat (VVD) heeft niet gereageerd op mijn verzoek om zijn eigen Stadspleinregels mbt skateboards en geluidsoverlast te handhaven. Dat is de stad die jullie willen, dus ga vooral weer op hem stemmen als je vindt dat burgers niet mogen klagen over gebrekkige handhaving. Bekijk en beluister de meest recente filmpjes via de link die Johan Bos in zijn artikel plaatste.

 9. Hoe verstandig is een wethouder die regels opstelt die hij niet handhaaft omdat de stad dat niet zou wensen? Diezelfde regels gelden overigens overal en worden daar wél gehandhaafd.

  • U mag hier alles kwijt natuurlijk, maar ik stel wel vast dat u betreffende EEN plaats de ENIGE bent die erover (herhaaldelijk) klaagt en aan de hand daarvan oordeelt dat in heel de stad niet wordt gehandhaafd. Merkwaardig, lijkt me.

   • Dag Johan, ik zie dat je veel tijd besteed aan App. Is het jouw tijd wel waard? We hebben in dit leven helaas te maken met ‘trollen’ die het internet ‘vervuilen’.

 10. “Diezelfde regels gelden overigens overal en worden daar wél gehandhaafd.”

  In Irak, Libanon, Syrie, Rusland, China, Afrika ook?

  Zijn het geen skateboards, dan zijn het wel kinderen bij een klimrek of bij de fonteintjes etc.

 11. @JB, u beschermt de wethouder tegen valse beschuldigingen. Hadden gewone burgers ook maar zo’n alerte waakhond! Zoals gewoonlijk valt u echter mij aan en verdraait u mijn woorden.

  Ik schreef alleen over de Stadsregels. Volgens Herbert Raat (VVD) wenst de stad niet dat die worden gehandhaafd. Ik vroeg waarom hij die regels dan heeft opgesteld en overal heeft opgehangen? Geef daar eens antwoord op.

  Dat ik de enige ben die hier nu klaagt, is niet relevant. De Stadspleinregels worden duidelijk zichtbaar en hoorbaar overtreden en bewoners ondervinden hiervan overlast.

  Het geschimp en gescheld op dit forum moedigt de berokkenheid en participatie van gewone burgers niet bepaald aan.

  • Ik bescherm niemand, maar wil gewoon eerlijk zijn. U gaat voorbij aan het feit dat u de Enige bent en blijft die oordeelt over de totale handhaving op basis van wat u meemaakt op het Stadsplein. Niemand anders. Dat heb ik merkwaardig genoemd, meer niet. Dat uw daarin al een bescherming van de wethouder ziet, komt m.i. door uw op hem en zijn functioneren gerichte bril.

 12. @BS, het geluid van spelende kinderen maakt wonen aan het Stadsplein juist leuk. Het gekrijs van sommigen is echter vervelend omdat ‘s zomers onze ramen en balkondeuren openstaan. ‘Denk aan de buren’ is een goed motto dat ook voor kinderen geldt.

  Het klimrek is juist voor iedereen zo ideaal omdat bij het klimmen en klauteren niet wordt gegild. De ouders staan er omheen en kunnen gezellig met elkaar praten. Het klimrek is een fantastisch ding waarvan er meer zouden moeten zijn. Liever dan die stomme stenen kunstvoorwerpen die de wethouder van Cultuur, Handhaving, Stadshart, A9, etc. bij het fontein heeft geplaatst. Daar kan je zelfs niet op zitten.

 13. @JB, waarom geeft u niet gewoon antwoord op mijn vraag of de Stadspleinregels inderdaad duidelijk en herhaaldelijk worden overtreden (niet alleen door skateboarders, trouwens) en of dit hinderlijk kan zijn voor de omwonenden van deze echoput? Daar gaat het hier om, niet om wat u er allemaal bij haalt ter verdediging van de wethouder van Stadshart en Handhaving.

  Toen ik de wethouder jaren geleden had gevraagd of hij alstublieft het scooterverbod in het voetgangersgebied van het Stadshart wilde handhaven, liet hij door het Amstelveens Nieuwsblad optekenen: “Dat is niet de stad die wij wensen.” Raat haalde dus zelf de totale handhaving erbij, ik niet. U moet wel proberen om zorgvuldig te zijn.

  Vindt u dat iedere klacht van een inwoner ondertekend moet worden door zijn buurtgenoten?

  • Mijn antwoord is (dat ik al dikwijls gaf) dat kennelijk die wethouder niet in een politiestaat wil leven. Zo denkt hij erover. Als u het als een bescherming van hem ziet als ik het woord ‘opmerkelijk’ laat vallen over u als enige voortdurend hamerende op naar uw mening gebrek aan handhaving (wat er trouwens, getuige uw eigen foto, wel is) is uw oordeel. Niet het mijne, trots uw overtuiging dat ik door dik en dun de wethouder bescherm. Dat houdt gewoon verband met de bril, waardoor u nu eenmaal selectief leest. U constateert een gebrek aan handhaving in heel de stad op basis van wat u meemaakt op het Stadsplein. Verder haal ik er niks bij. Wat uw laatste vraag betreft: Ja, dat vind ik. Een petitie, door velen ondertekend en aangeboden tijdens een inspraakronde bij een raadscommissie, leidt mogelijk tot uw doel (namelijk dat boa’s en politie 24 uur per etmaal handhaven op het Stadsplein): voorbijgaande aan alle andere handhaving de blik vooral op het Stadsplein richten, dan wel aan de hele afdeling een veelvoud van de capaciteit toevoegen ten koste uiteraard van de inwoners.

  • U bent onzorgvuldig en probeert mij te framen. Ik constateer niet een gebrek aan handhaving in heel de stad op basis van wat ik meemaak op het Stadsplein en mijn doel is ook niet 24 uur per etmaal handhaving op het Stadsplein. U maakt een potje van uw functie van journalist en kroniekschrijver.

   Volgens u
   – hoeven die Stadspleinregels dus niet te worden gehandhaafd,
   – had ik mijn klacht niet naar de gemeente mogen sturen,
   – zeggen al mijn foto’s en filmpjes zeggen helemaal niets, en
   – moeten wij die geluidshinder van skateboards verdragen, of
   – een actiegroep beginnen om er iets tegen te doen.

 14. @Johan Bos, wilt u eens uitleggen waarvoor die borden met Stadspleinregels dienen? Zij staan bij alle toegangen tot het Stadsplein. Die regels werden ooit opgesteld door wethouder Raat (VVD) zelf, maar hij wil ze niet handhaven.

  Moeten die overbodige borden dan niet gewoon worden weggehaald?

  Volgens mij waren die borden bedoeld om te voorkomen dat bewoners een actiegroep moeten beginnen om een einde te maken aan geluidsoverlast door skateboards. Heb ik dat verkeerd begrepen?

 15. Het is al voldoende als de gemeente weer wat meer aandacht schenkt aan een bepaalde vorm van overlast die de kop opsteekt. Een paar boetes zijn al voldoende om bepaalde groepen (skateboarders, scooterrijders, alcoholdrinkers, rokers, herrieschoppers, etc.) duidelijk te maken dat hun gedrag overlast veroorzaakt, dat zij in overtreding zijn en dat zij daarvoor een boete kunnen krijgen. Dat wordt al snel bekend en de overlast stopt.

  Tegenover de mensen die regels respecteren, is het oneerlijk en onrechtvaardig om regels níet te handhaven. Op die manier zijn wetsovertreders in het voordeel, want zij ‘mogen’ doen wat anderen niet durven of uit fatsoen nalaten. Scooterrijders hoeven bijvoorbeeld niet naar winkels te lopen want zij ‘mogen’ hun scooter bij de ingang parkeren. Rokers zitten lekker te roken in de rookvrije zone die wethouder Raat met veel publicitaire poeha heeft ingesteld. Hetzelfde geldt voor de alcoholdrinkers en herrieschoppers op het Stadsplein en elders op straat. Dan krijg je wetteloosheid, anarchie, chaos en maatschappelijke onrust en ontevredenheid en krijgen wethouders Handhaving nog veel meer werk.

  Johan Bos verdraait weer mijn woorden. Ik heb NOOIT gepleit voor een constante politiemacht op het Stadsplein, laat staan voor een politiestaat. Nooit, nooit, nooit. Hij blijft dat toch herhalen om mij te framen en om de wethouder te verdedigen.

  @Henk Jurrien, mijn naam is Robert en ik woon aan het Stadsplein. Ik gebruik hier een schuilnaam omdat ik van Johan Bos hier niet onder mijn eigen naam mag schrijven.

  Ik had alleen bij de gemeente een klacht ingediend (met afschrift aan de lokale kroniekschrijver Johan Bos) omdat een bepaalde vorm van overlast op het Stadsplein weer was toegenomen. Nadat Bos hieraan een blog had gewijd, heb ik alleen gereageerd op dingen die aan of over mij werden geschreven. Daarvoor dient dit openbare forum voor lokaal publiek debat over dingen die Amstelveners aangaan.

  • U blijft mij framen (om uw Engelse term te gebruiken) met de krankzinnige opvatting dat ik een verdediger van een wethouder ben. Tegen zoveel onbenul kan ik toch niet op. Ik constateer overigens dat u op deze site geen enkele medestander hebt. Misschien is dat daarbuiten anders, maar ook daar hoor ik niets van.

 16. Is het niet verstandig om te stoppen met dit onzinnig geblaat en het eens over de echt spelende lokale zaken te hebben. Zo vind ik die colomns van Johan altijd wel leuk en politieke berichten.

 17. @FB, overlast door het overtreden van expliciete regels is een lokale zaak die echt speelt, ook al is het niet in jouw straat.

  Borden met regels die bewust niet worden gehandhaafd, moeten verwijderd. Dan worden er aan bezoekers geen willekeurige beperkingen opgelegd en worden er bij bewoners ook geen valse verwachtingen gewekt mbt rust en veiligheid.

  Die Stadspleinregels dienen ergens voor. Of niet. Zo niet, dan is het niet eerlijk en dus onbehoorlijk bestuur om die borden te laten staan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.