Burgerbelangen Amstelveen (bbA) lijkt grote bezwaren tegen de plannen voor het Amsterdamse Bos te hebben, vastgelegd in de zogenaamde inspraakversie van de nota “Onderweg naar 100 jaar Amsterdamse Bos”, die de Amstelveense wethouder Floor Gordon en haar Amsterdamse collega Laurens Ivens eerder dit jaar presenteerden. Oprichtster Linda Roos en voormalig wethouder John Levie van de lokale partij vinden dat het stuk moet worden ingetrokken, willen het Bos laten zoals het is en geen pretpark van maken, waarvan zij de plannenmakers beschuldigen.

Linda Roos

Vooral tegen zonering voor diverse recreanten is een door 8000 bezoekers getekende petitie is gericht. Roos en Levie zijn het goeddeels met dat stuk eens.

Bosplan

Overigens haastte Gordon zich in een toelichting op de nota te verklaren dat de bezwaarden het allemaal verkeerd hadden begrepen. Een gevolg van het ‘bosplan’ is wel dat Amstelveen gaat meebetalen aan de exploitatie van de bos, dat nu door de hoofdstad wordt beheerd en betaald, hoewel het op Amstelveens grondgebied ligt, vanwaar ook een kwart van de bezoekers komt.

Aannames

Linda Roos maakte gebruik van de schriftelijke inspraakmogelijkheden die zijn geboden om op de plannen te reageren en deed voorstellen die tegemoetkomen aan de in de petitie genoemde bezwaren. De nota is gebaseerd op een aantal niet onderbouwde aannames, zegt ze. Onder meer het schrappen van parallelle paden leidt tot krapte, vooral bij een toenemend aantal bezoekers, is zij eens met de petitie. “Ook de bruikbaarheid en verscheidenheid van het bos neemt af. Ik stel voor de parallelle  paden te handhaven.” En Levie wil weten hoeveel er van de 200 kilometer aan paden dan wel weggaat. “Is de reductie van de paden taakstellend of al concreet ingevuld?”

Petitie

De ondertekenaars van de petitie zien ook het gebied voor loslopende honden verkleinen.

John Levie

Die zouden nu schade aan het bos toebrengen, maar Roos vraagt zich af of dat euvel met cijfers is te onderbouwen. Er is nu al de weinig ruimte voor het losloopgebied, vindt ze. En bovendien hebben ook hondenbezitters, naast het uitlaten van hun huisdier, ook andere recreatieve behoeften, zodat zij niet in een beperkte zone zouden moeten worden geperst. Zij wandelen en fietsen bijvoorbeeld ook. “Daarom het uitdrukkelijke verzoek om de bestaande gebieden en bestaande mogelijkheden voor loslopende honden niet te wijzigen”, zegt Roos in reactie op de nota. De speelplaatsen voor honden die daarin worden genoemd zijn volgens haar geen alternatief in een veel te klein overblijvend gebied.

 Racen     

Zij ziet ook niet veel in het open stellen van alle paden voor voetgangers, fietsers, en (loslopende) honden. Racen, crossen en toeren per fiets moet men volgens Roos uitsluitend doen op daartoe aangewezen fietspaden.

Onduidelijk is volgens haar ook welke maatregelen tegen de schade door het zware verkeer bij de organisatie van evenementen worden genomen. De nu in het bos voorkomende houten bankjes zijn naar haar mening niet ‘hufterproof’ en zij  vraagt zich af of er in de toekomst een ander materiaal kan worden gebruikt.

Voedsel

Met meer geplande evenementen, voorzieningen als boomhutten, skatebaan, crossbaan en voedselbos gaat het bos in de richting van een pretpark, vindt Roos. “Dit heeft ernstige consequenties op vooral de rust, sport en de recreatiemogelijkheden waarvoor het bos zo centraal staat in de omgeving.”

Fondsen

Groenvoorzieningen, zoals het Amsterdamse Bos, zijn van belang voor welzijn en welbevinden van grote groepen stedelingen, zegt Roos. “Dat die geld kosten en van de exploitatie geen sluitende business case is te maken is evident.” Volgens de nu bestaande plannen moeten meer inkomsten uit evenementen worden gehaald. Een heilloze weg, vindt de oprichtster van bbA, die overigens niet tegen fondsenwerving is. “Het lijkt zeker de moeite waard te zoeken naar fondsenwerving  door direct of indirect belanghebbenden (gemeenten, bedrijven, onroerend goed in omgeving).”

Bezoekers

Roos noch Levie heeft zicht op het groeiende aantal van nu zes miljoen bezoekers, waarop de plannen zijn gebaseerd. “Gaat het om bezoeken van een persoon meer keren per dag, om echte bosbezoekers of zijn de aantallen gebaseerd op bezoeken aan de randen zoals de Bosbaan, Spa, tennis, hockey  en parkeerplaatsen enzovoort?” zou Roos willen weten.

John Levie signaleert in de nota veel vaag- en algemeenheden en stelde in brief aan B&W 23 vragen. “Regelmatig vroeg ik mij bij het lezen van deze Inspraakversie af of de makers daarvan en van het Bosplan 2020 – 2030 zelf al weten wat ze concreet willen.”

Openbaar

Ook hij heeft het over de geregeld in de nota voorkomende zes miljoen bezoekers van het Bos. Dat aantal wordt al jaren gehanteerd, zegt hij, waarbij de helft van hen uit Amsterdam, een kwart uit Amstelveen en de rest uit omliggende gemeenten zou komen. Wanneer zijn die cijfers eigenlijk verzameld en voor het laatst geactualiseerd, wil Levi weten.  En wat ze er komen doen (sporten, groen beleven, een evenement bezoeken of de hond uitlaten). Levie vraagt B&W die cijfers, indien beschikbaar, openbaar te maken.

Conflict

In grote lijnen ziet de voormalige wethouder toch dat gebruiksmotieven met elkaar conflicteren. Het begrip recreatie is volgens hem nu zo ruim dat het kan variëren van festivals tot geitenboerderij en van horeca tot naaktrecreatie.

B&W hebben in verband met het geplande beperken en zonering van de hondenlosloopgebieden in het Bos verwezen naar de Amstelveense heemparken, waar honden niet welkom zijn. Een ongelukkige vergelijking, vindt Levie. “Deze parken hebben een geheel andere inrichting en natuurwaarde en worden door de medewerkers van de gemeente Amstelveen grotendeels handmatig onderhouden. In het Bos is overigens het hondenlosloopgebied volgens Levie zo vaag aangegeven dat de vraag rijst of men al een concrete invulling voor ogen heeft, waarvan overleg met belanghebbenden slechts tot een summiere bijstelling leiden, of dat alles nog open ligt.

Handhaving

 Het lijkt er volgens Levi op dat rustzoekers in het bos niet aan hun trekken komen als anderzijds meet festivals worden toegelaten. “Hoe denkt u hier bovenop ook nog ruimte voor bijvoorbeeld stadslandbouw en een voedselbos te vinden?”, vraagt Levie aan B&W.

Hij vraagt zicht ook af of de Handhaving in het Amsterdamse Bos wel adequaat is. “Vooral in de avond en de nacht lijkt het een vrijplaats voor met name jongeren, vaak met scooters waar die absoluut niet mogen rijden, met alle overlast, vooral voor de dieren, schade aan en in het Bos en het gevoel van onveiligheid voor andere bezoekers.”

2 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.