Omdat ter wille van het milieu en als gevolg van de klimaatverandering het wagenpark van de gemeente volgens haar moet worden geëlektrificeerd moet de gemeenteraad besluiten negen ton extra te voteren voor de meerkosten van de daarvoor al op de begroting voor dit jaar gereserveerde ruim 2.2 miljoen euro, die trouwens ook een slordige twee ton hoger wordt. Daarover praat de gemeenteraad niet want de uit vijf raadsleden bestaande agendacommissie heeft besloten dat het hem als ‘hamerstuk’ bereikt. Ook in de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) geldt het als zogenoemd hamerstuk, stelde de agendacommissie vast.

Overigens geschiedt het elektrificeren van het gemeentelijke wagenpark gefaseerd. De raad stemt nu in met een deel ervan, door in de jaren 2020 tot 2024 veertig elektrische voertuigen te kopen. Dat gebeurt overigens in de loop der jaren in gedeelten. De structurele dotatie aan de reserve vervanging bedrijfsmiddelen wordt met ingang van 2021 verhoogd met € 6.000 en de exploitatielasten (structurele besparing op brandstof en onderhoud) verlaagd met € 25.000 dit jaar en met € 50.000 volgend jaar.  De op de begroting voor dit jaar opgevoerde dotatie aan de de reserve vervanging bedrijfsmiddelen wordt eenmalig te verlagen met € 580.000, ten gunste van het begrotingssaldo. Daartoe moet die begroting worden gewijzigd. Ook daarmee gaat de gemeenteraad akkoord, zonder er over te praten.

“Het college wil nog deze bestuursperiode invulling geven aan de ambitie om een verduurzamingsslag in te zetten op het eigen wagenpark”, schrijven B&W aan de raad. “De voordelen van het elektrisch rijden zijn het ontbreken van schadelijke uitstoot, lage brandstrof / onderhoudskosten, geen geluidsoverlast, voorbeeldgedrag, mogelijkheid tot zelf stroomopwekken en fiscale voordelen (voorlopig).”

Daar staan nadelen tegenover, zoals gebrek aan oplaadpunten, oplaadtijd, minder trekvermogen en de hogere aanschafprijs. Overigens worden nog niet de zware vrachtwagens – zoals voor ophalen van huisvuil – elektrisch, omdat voor alle specialistische voertuigen elektriciteit  onvoldoende trekkracht levert. Voor het nu wel geëlektrificeerde deel van het wagenpark moeten er extra laadpalen komen. Financieel geeft de vertraging extra ruimte in de bestemmingsreserve, melden B&W.

2 REACTIES

  1. Belachelijk dat er niet in de raad over is gepraat. Komt niet bepaald democratisch over of je nou een voor- of tegenstander bent.
    En zouden er niet van die 2,2 miljoen een € 10.000,— besteed kunnen worden aan stickers, dat men geen reclame in de bus hoeft te hebben. Dan bespaart men ook. Dan hoeft men minder uit te rijden met zware vervuilende vrachtauto’s , de papierberg wordt minder , wordt minder papier gemaakt, dus meer bomen en het scheelt wat plastic , want vele folders worden meestal verpakt in plastic. Al zou men maar 5 tot 10% weten te bezuinigen. Dan moet die stickers dan wel op makkelijk te bereiken plaatsen neerleggen. Ook moet zo’n verspreiding om de zoveel tijd herhaald worden, want de stickers slijten, worden eraf gescheurd door kinderen enz.

  2. Misschien is het nog makkelijker voor de agendacommissie om voortaan eerst een rondje langs de fracties te doen met alle voorstellen, zodat alleen die voorstellen worden besproken die geen hamerstuk zijn. De hamerstukken nummer je gewoon en dan zijn die in de raadsvergadering er binnen twee seconden doorheen gejaagd. Lekker buiten het zicht van de burger, snel en efficiënt zodat alle vergaderingen voor het einde van het acht uur journaal al weer afgelopen zijn. Democratie is lastig blijkbaar, vooral als het tijd kost.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.