Bij drie wijkcentra zijn nu zelftests en mondkapjes beschikbaar voor mensen met een laag inkomen: Alleman, Den Bloeyenden Wijngaerdt 1, De Bolder, Groenhof 140, en Westend, Westwijkplein 3. De gemeente heeft recht op 48.000 van elk, die komen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Soort (VWS), maar samen met enkele andere attributen tegen corona door de gemeente (waaronder een poster) in een grote enveloppe gestopt. Wethouder Marijn van Ballegooijen hielp vrijwilligers maandag die uit te delen bij Westend (foto).

Het ministerie van VWS stelt die weliswaar ter beschikking, maar de verspreiding verloopt via gemeenten. Overigens maakte de gemeente gebruik om in de enveloppen ook de spullen te stoppen van een actie uit Amsterdam voor de regio.

Zolang voorraad strekt

In de drie wijkcentra zijn de ‘anti-corona enveloppen’ van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur af te halen. De gemeente heeft daarvoor nu ongeveer de helft de enveloppen waarop zij recht heeft binnen. Overigens geldt voor de actie: Zolang de voorraad strekt. Van de Amstelveners aan wie de sets worden uitgereikt controleert men overigens het inkomen niet. Geen ingewikkelde intake dus om vast te stellen of de tests wel bij de minima terecht komen. Men heft ook geen legitimatie te laten zien.

Marijn van Ballegooijen, wethouder zorg en welzijn: “De meeste coronaregels komen te vervallen, maar het virus is nog volop aanwezig. Juist nu alles weer opengaat, is de kans op besmetting groot. Daarom is het belangrijk veel te testen. Wij zijn blij met de medewerking van Participe, zodat inwoners met een laag inkomen de pakketjes in de buurt kunnen ophalen.”

OV

Mondkapjes blijven in het openbaar vervoer voorlopig verplicht. Ook kan het zijn dat bepaalde instellingen vragen een mondkapje te dragen. Daarnaast blijft het advies om een mondkapje op te hebben op plekken waar men geen 1,5 meter afstand kan houden (maar dit is geen verplichting). Het blijft van belang te testen bij klachten, zegt de gemeente. “Daarvoor kan men de zelftest gebruiken of een afspraak maken bij de GGD. Als men positief test met een zelftest, is het advies daarna een test bij de GGD te doen. Ook blijft het advies regelmatig een zelftest te doen, vooral als men kwetsbare inwoners gaat bezoeken of naar locaties gaat waar bezoekers geen afstand kunnen houden.”

Ook de andere adviezen om de verspreiding van het virus tegen te gaan blijven van kracht, zoals handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden, afstand houden, voldoende frisse lucht en het halen van een vaccin of boosterprik, zegt de gemeente.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.