Leerlingen van de derde klassen van de technasiumafdeling van het Keizer Karel College hebben nagedacht over de huisvesting van ouderen. Zij presenteerden vorige week het resultaat van dat denkwerk. Wat die zijn is onduidelijk.

De politieke partij GroenLinks in de gemeenteraad was een van de opdrachtgevers in het project ‘Ontwerp Woningen voor Ouderen’. Een andere opdrachtgever was Martin van Os van Wij Techniek.

Poppentheater

De leerlingen kregen van de lokale politieke opdrachtgever het podium van het Poppentheater aangeboden om in een professionele setting verslag te doen van hun onderzoek naar de wensen van zelfstandig wonende ouderen over huisvesting en woonomgeving. De ontwerpen waren volgens het KKC ‘met veel inzet en creativiteit’ gemaakt. De presentaties werden – kennelijk in het diepste geheim voor de media – aan de opdrachtgevers, de docenten Lembekker en Roos en medeleerlingen getoond.

Doorstroming

GL-raadslid Stieneke Kruijer meldt in een persbericht dat haar partij ‘geschikte en betaalbare woningen’ wil voor ouderen die aan verhuizen denken, maar in Amstelveen nergens heen kunnen. “Er is geen doorstroming mogelijk vanuit een eengezinswoning naar een kleiner huis. Zulke woningen bouwen is een uitdaging voor de directe toekomst, maar ook voor de lange termijn. De jeugd van nu zal ook te zijner tijd voor dit probleem een oplossing moeten bedenken, want het aantal ouderen neemt toe. Die ouderen moeten steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen, terwijl het aantal beschikbare mantelzorgers en professionele ondersteuners afneemt. Met dit project maken de leerlingen alvast kennis met de problemen en mogelijkheden van de huisvesting voor ouderen.”

24 teams

In totaal 24 teams van het technasium presenteerden de door hen ontworpen woningen. Met maquettes, plattegronden en digitale interieurontwerpen. Veel leerlingen hadden zich verdiept in de oplossingen die de techniek kan bieden, daarbij dankbaar gebruikmakend de suggesties van Os. De opdracht van GroenLinks was ook aandacht te besteden aan duurzaam bouwen. Dat was niet tegen dovenmansoren gezegd. De leerlingen spraken over levensloop bestendige woningen, gebruik van circulaire bouwstoffen, energieneutraal bouwen, het gebruik van waterstof als alternatieve brandstof, dakakkers (moestuintjes op het dak) en nog veel meer.

Omdat media de bijeenkomst niet mochten bijwonen, blijft verborgen wat de teams precies presenteerden. De organisatoren willen alleen kwijt dat ‘niet alleen bouwtechnische zaken’ aan de orde kwam, maar ook sociale. “Hoe moeten we bouwen zodat bijvoorbeeld het gevoel van eenzaamheid bij ouderen verminderd wordt? Ook daar hadden leerlingen allerlei oplossingen voor bedacht, zoals gemeenschappelijk ruimtes met daarin een restaurant en gezamenlijke tuinen met veel bankjes.” Wat men dus nu in vrijwel alle verpleeghuizen vindt. Namens de gemeente was Jesper Gringhuis aanwezig, die zich bezig houdt met Wonen en Zorg.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.