Ook de SP, ChristenUnie en Senioren Belangen Amstelveen (SBA) in de gemeenteraad zijn voor een verbod op consumentenvuurwerk. Fractievoorzitter Bert de Pijper van de ChristenUnie zegt zich aan te sluiten bij het standpunt van die landelijke partij dat in ieder geval het risicovolle vuurwerk moet worden verboden. En in 2018 dienden SP en GroenLinks al eer motie in om een collectieve en professionele vuurwerkshow te krijgen in Amstelveen als alternatief voor het particuliere vuurwerk, zegt Patrick Adriaans van de SP. En hoewel fractievoorzitter Percy de Robles van SBA voorheen een vuurwerk-enthousiast was, is zijn fractie nu voor een verbod. “Ik erger me de laatste jaren steeds meer aan het onverantwoordelijk, krankzinnig en vaak asociaal gedrag van vele vuurwerk liefhebbers.”

Bert de Pijper

“Ik weet niet of het zo ver gaat dat je ook vuurwerk dat op de grond blijft staan en bijvoorbeeld sterretjes moet gaan verbieden”, zegt De Pijper. “Je moet in elk geval vuurwerk verbieden dat gevaar oplevert voor personen, huizen en andere goederen.” Hij constateert dat in de Tweede Kamer inmiddels een meerderheid voor een verbod van het risicovol vuurwerk is, waarvan de fractie van de ChristenUnie deel uitmaakt. In Amstelveen moet een eventueel verbod wel gepaard gaan met goede handhaving, vindt hij. “Handhaving op de ‘bommen’ met een hoog aantal decibellen geluid. Je schrikt er behoorlijk van als er laat op de avond zo’n bom wordt afgestoken. Ik heb in mijn omgeving regelmatig bommen horen afgaan, dagen voor de oud- en nieuw en ook nog dagen daarna. Het lijkt mij dat de wijken wel bekend zijn, zoals Keizer Karelpark, waar dergelijke bommen worden afgestoken die een redelijke geluidsniveau verre te boven gaan.”

Patrick Adriaans

Balans zoek

Volgens Adriaans is de balans zoek tussen gevaren, overlast en plezier van sommigen bij kijken naar vuurwerk. “Het gaat om de vrijheid vuurwerk af te steken en die om vuurwerkvrij het nieuwe jaar in te gaan. Die vrijheden zijn lastig met elkaar te verenigen. Het instellen van vuurwerkvrije zones of mogelijk speciale zones waar alleen vuurwerk afgestoken mag worden zou daarbij kunnen helpen, maar dat is lastig te handhaven.”

Heterdaad

Men moet mensen op heterdaad betrappen op het afsteken van vuurwerk, zegt hij. “De SP is niet principieel tegen het afsteken van vuurwerk, maar gezien de ontwikkelingen in het doorslaan van de balans en daarbij de veiligheid en het milieu in ogenschouw nemend, ligt een verbod voor de hand.”

Percy de Robles

Overigens vindt hij dat er speciale plekken moeten komen waar mensen, die dat zelf willen doen, vuurwerk kunnen afsteken. Daar moet het dan ook worden afgeleverd, zodat het vervoer onder controle kan blijven. “Op die aangewezen plekken kun je ook regelen dat de juiste veiligheidseisen in acht worden genomen”, zegt Adriaans. “Om het nieuwe jaar feestelijk in te luiden kun je denken aan een professionele vuurwerkshow, waarbij ook gekeken wordt naar de milieuvriendelijkere varianten met bijvoorbeeld een lichtshow.”

Regels

Lang voordat het in Nederland een traditie werd stak De Robles al voorwerk af, zegt hij. “Maar ik volgde de strenge regels van mijn ouders.” Hij zegt niet zo’n voorstander van nog meer regelgeving en verboden te zijn, maar zich de laatste jaren steeds meer te ergeren aan in zijn ogen onverantwoordelijk gedrag van veel vuurwerk liefhebbers. “Ik had jaren geleden nooit verwacht dat ik anno 2020 een voorstander zou zijn van een vuurwerkverbod.” Een algeheel Vuurwerkverbod is naar zijn mening beter te handhaven dan de huidige situatie.

 

7 COMMENTS

  1. Alleen een algeheel landelijk vuurwerkverbod is handhaafbaar omdat dan íedere explosie of vuurpijl illegaal is. Een gedeektelijk vuurwerkverbod dat niet kan worden gehandhaafd, is nog gevaarlijker dan geen verbod.

    Hopelijk gaan er nu eindelijk beslissingen genomen worden want anders hebben wij over een jaar wéér deze ellende en wéér deze discussie.

  2. Bij een algeheel verbod zullen de illegale vuurwerkhandelaren enkel maar garen spinnen, want zoiets valt gewoon in tijden van grote onderbezetting van de politie niet te handhaven. En zeker in deze dagen waar de politie al zijn handen vol heeft aan drankmisbruik ( en daarbij behorende misdragingen) en inbraken. Zo verwordt zo’n maatregel tot symboolwetgeving en geraken we in een soort tweede zwartepieten discussie. Daarom bepleit ik een grote vuurwerkshow op een centraal punt ,bevriezing van het aantal verkooppunten, bevriezing van de opslagcapaciteit van de al bestaande legale handelaren en een hogere prijs vragen voor een vergunning tot verkoop van vuurwerk. ( indien dit wettelijk mogelijk is) , want 1 ding is totaal niet genoemd in deze discussie . Dat is dat een heleboel legale handelaren namelijk door de verkoop hun moedernegotie ( veelal fietshandelaren en ijzerwarenwinkels) in de lauwe periode kunnen overbruggen en zij veel geld hebben geïnvesteerd in de bouw van een veilige opslagplaats.

  3. Juist een gedeeltelijk verbod is moeilijker te handhaven omdat dan bij iedere knal of vuurpijl eerst moet worden vastgesteld of die illegaal en/of in strijd met het gedeeltelijke vuurwerkverbod is. Bij een algeheel verbod is IEDERE explosie of vuurpijl verboden. Bingo.

  4. “Het handhaven van een totaalverbod op knalvuurwerk en vuurpijlen maakt het werk juist makkelijker, aldus politievakbond ACP. Nu moet de politie nog per incident bekijken of het vuurwerk dat wordt afgestoken illegaal is. Bij een totaalverbod is iedere knal verboden en dus reden om op te treden.”
    (Uit: ‘Kabinet werkt aan vuurwerkverbod’, VK 10.01.2020)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.