De gemeente is hoopvol gestemd over het realiseren van een andere wijk dan de nu bestaande in Kronenburg. Zij denkt de plannen voor tijdelijke woonruimten, voor bijvoorbeeld studenten, te kunnen realiseren zonder dat het Luchthaven Indelingsbesluit Schiphol (LIB) roet in het eten gooit. Dat bleek donderdag tijdens de uiterst matig bezochte informatiebijeenkomst in het raadhuis, geleid door de naar zijn zeggen volledig onafhankelijke Nico Postma, over de door B&W in concept opgestelde visie voor het gebied. Volgend jaar hoopt zij met de bouw te beginnen.

Voor elke woning die onder aanvliegroutes van Schiphol wordt gebouwd, is nu in feite toestemming van het Rijk nodig. Daar hebben alle gemeenten rond Schiphol last van. Maar er zijn wel wijzigingen in de regelgeving aan de orde. Kronenburg dreigde van een kantorenwijk een hotelwijk te worden en dat is niet wat de gemeente wil. Dat Kronenburg naast studentenwijk Uilenstede ligt, bracht B&W er toe één geheel ervan te maken. Doordat veel panden er kwamen leeg te staan, werd de voormalige kantorenwijk een wat naargeestig gebied, vooral ’s avonds, terwijl Uilenstede dan juist tot leven komt.

Crisis

“De wijk heeft door de economische crisis een zware klap gehad, maar wij

Floor Gordon tekent

willen er een toekomstbestendig en dynamisch gebied  van maken, een verandering van een kantoorlocatie in een wijk met gemengde functies”, zei wethouder Floor Gordon. “Er kan veel mee gebeuren en het is jammer dat er zoveel leeg staat, terwijl in heel de regio de ruimte schaars is.”

Het ene na het andere kantoorpand is inmiddels een hotel geworden, wat de gemeente eerst wel heeft toegejuicht, maar genoeg is genoeg. Diverse particuliere investeerders hebben er wel grondposities. Hun medewerking aan de op til zijnde opwaardering is dus nodig. “Ontwikkelaars en eigenaren hebben samen bekeken wat ermee kan”, zei Gordon.

Verbinding

Het is de bedoeling dat de visie op het gebied, dat van grote economische waarde is, uitnodigt tot verbinding van doelgroepen en mensen. Over het concept kan men nu inspreken, mogelijk leidt dat tot aanpassing ervan en samen met de reacties gaat het naar de gemeenteraad. Die stelt de visie vast en daarna komt de inspraak over een nieuw bestemmingsplan, dat ook weer door de raad moet worden aangenomen. En dan is het, behoudens een beroep bij de rechtbank, onherroepelijk. Joppe Naftaniël van de gemeente denkt dat de wijk in 2025 een nieuwe aanblik heeft gekregen. Dan is het werk dus klaar, verwacht hij.

Sport

Er is 200.000 vierkante meter om die om te bouwen. Ten zuiden, waar men de zakelijke ondernemingen denkt de situeren, en ten oosten grenst Kronenburg aan Uilenstede. Nog oostelijker vindt men o.m. de sportvelden. Kenmerken voor het gebied zijn dat het dicht bij de Zuidas in Amsterdam en een campus ligt. Men wil er een groene, levendige, duurzame en dynamische wijk van maken, waar studenten kunnen werken en zij (en anderen) bedrijven kunnen starten. Volgens de plannen van B&W is gedacht aan minimaal tien procent voor kantoren, 2,5% voor maatschappelijke ruimten en eenzelfde percentage voor horeca. Verder denkt zij aan vijf procent voor sport en health. Maar meer dan de helft van het gebied is bestemd voor short stay hotels (20 tot 30%) en tijdelijke bewoning door studenten (40 tot 50%).

Landschap

Marijn Schenk. Foto: amstelveenweb.com

Architect en stadsbouwmeester Marijn Schenk van bureau Next, zich presenterend als onafhankelijk adviseur van de gemeente, heeft de gebiedsvisie opgesteld en gaat uit van de ruimtelijke kwaliteit daar. Er is nu weinig verbinding met Uilenstede en dat moet in de nota bene ernaast gelegen wijk veranderen, vindt hij. Tijdens de meeting toonde hij plaatjes uit andere steden, onder meer uit Kopenhagen, om duidelijk te maken wat hij min of meer bedoelde. Het groene landschap wordt als het aan hem ligt de verbinding tussen de gebouwen, met water als herkenbaar element, maar hij denkt ook aan groene daken en dakterrassen. Het lijkt een wijk te worden die vooral op jongeren is gericht. “Maar ouderen zijn van harte welkom, antwoordde Schenk op een vraag van een bezoekster, die vooral om een buurthuis had gevraagd. Intussen komt men niet aan de Sportvoorzieningen in de Middelpolder. “Die horen integraal bij het plan”, zei Gordon.

Parkeren

Parkeren is intussen een probleem voor Kronenburg. Dat wordt daar door betaling gereguleerd, om te voorkomen dan men er steeds meet Amsterdamse auto’s zal vinden, omdat in de hoofdstad de parkeertarieven onvoorstelbaar hoog zijn. Intussen gaan de gemeentelijke parkeernormen wel omlaag, omdat de gemeente dekt dat het autobezit bij studenten en jongeren in het algemeen zich meer richten of fiets en openbaar vervoer.

De gemeenteraad heeft al besloten dat geleidelijk in een groot deel van Amstelveen betaald parkeren wordt ingevoerd (met vergunningen voor bewoners dus). Kronenburg ontkwam tot nu toe aan die maatregel door overmatige leegstand. “Wij zijn eigenlijk als gemeente niet voor betaald parkeren, maar worden er door Amsterdam toe gedwongen”, zei Gordon, die verder betoogde dat parkeerbeheer in Amstelveen alleen kostendekkend moet zijn, dus geen verdienmodel. Vandaar dat de tarieven voor vergunningen laag zijn in vergelijking met andere gemeenten en die onlangs goedkoper werden.

Klimaat

In verband met de klimaatverandering, waar de gemeente vanuit gaat, wordt wateropvang in Kronenburg gestimuleerd, zei Richard van Leeuwen van de gemeente. “De aanleg van groene en blauwe daken wordt gestimuleerd.” In lijn met het gemeentelijke beleid in 2040 helemaal los te zijn van fossiele brandstoffen, is de ambitie in Kronenburg dat nieuwbouw aardgasvrij zal zijn en bestaande gebouwen al in 2020 ‘bijna energieneutraal’ worden.

 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.