Eventuele extra kosten die de gemeente moet maken als het op een faillissement afstevenende Afval Energie Bedrijf (AEB), waar zij nu haar restvuil als klant aanlevert, zullen aan die onderneming worden doorberekend. Net als de oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad willen ook B&W van Amstelveen eindelijk wel eens helderheid hebben over de situatie bij het nog maar voor minder dan een derde werkende bedrijf. Dat schrijven zij aangetekend aan de directie.

De gemeente Amsterdam is 100% aandeelhouder van het AEB, waar vier van de zes verbrandingsovens zijn stil gelegd. Door de beperking van de capaciteit dreigt een afvalcrisis in Amstelveen en buurgemeenten. Op dit moment kan de gemeente er nog wel terecht als klant, voor verwerking van huishoudelijk restafval en nascheiden ervan, maar B&W hebben naar hun zeggen sinds 5 juli niets meer gehoord en balen nu van de hoofdstedelijke zwijgzaamheid. Voor Amstelveen is het belangrijk voortdurend op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen en een eventueel noodplan, laten B&W in hun brief weten. Dat is in een brief op 5 juli wel beloofd.

Wekelijks

Liefst wekelijks wil het college op de hoogte worden gehouden van wat zich afspeelt. Eerder sprak de oppositie van de hoofdstedelijke gemeenteraad al uit dat er teveel in achterkamers gebeurt. Amstelveen heeft contracten tot 2023 met het bedrijf en wenst dat de daaruit voortvloeiende verplichtingen door het AEB worden nageleefd.

Toezegging

Aan Amsterdam is intussen toegezegd dat daar restafval en nascheiding op korte en langere termijn gewaarborgd blijven. Amstelveen wil dezelfde toezegging. In elk geval voor de duur van de overeenkomst. “Daarvan ontvangen wij graag een schriftelijke bevestiging”, zeggen B&W in hun brief aan AEB.

Juridische stappen

Als dat bedrijf de aangegane contractuele verplichtingen niet meer kan nakomen, ontstaat een noodsituatie, zeggen zij. Dan volgen juridische stappen, voegen zij er aan toe. Amstelveen moet dan elders huishoudelijk afval gaan aanleveren, wat extra kosten met zich meebrengt, die op het AEB worden verhaald.

59 REACTIES

 1. Het is wel heel stoer om het afvalbedrijf AEB te dreigen met juridische stappen en dat de kosten op dat bedrijf zullen worden verhaald, maar bij het onafwendbare faillissement van AEB staat Amstelveen gewoon achteraan de rij.

  Wat mij verbaast is dat men zo verrast is door de problemen bij het afvalbedrijf. Die komen toch niet uit de lucht vallen? Er zijn toch wel inspecties geweest die hebben gewaarschuwd voor technische problemen als gevolg van slechte constructie en falende bedrijfsvoering?

  De waarschuwingen van de Amsterdamse Rekenkamer in maart van dit jaar lijken niet te hebben geleid tot het tijdig bedenken van een noodplan.

 2. VVD verbijsterd door grote financiële tegenvaller Afval Energie Bedrijf
  Door VVD Amsterdam op 04 april 2015
  https://www.vvdamsterdam.nl/nieuws/21302/vvd-verbijsterd-door-grote-financiele-tegenvaller-afval-energie-bedrijf

  Tijdens de raadsvergadering van woensdag 1 april sprak raadslid Marianne Poot namens de VVD haar grote verbijstering uit over het financiële debacle bij het Afval Energie Bedrijf (AEB) waarover de raad op 31 maart is ingelicht. Marianne Poot: “Het was bekend dat er zorgen over het AEB waren, maar dat in een jaar tijd de helft van de waarde van het bedrijf verdampt is en het dividend structureel met 11 miljoen per jaar naar beneden is bijgesteld; dat hadden ik en mijn fractie in de verste verte niet verwacht.”

  AMSTERDAMFM. 11 APRIL 2015
  Amsterdam gewaarschuwd voor problemen AEB
  http://amsterdamfm.nl/amsterdam-gewaarschuwd-voor-problemen-aeb/
  De Amsterdamse gemeenteraad is van verschillende kanten gewaarschuwd voor grote financiële risico’s rond het Afval Energie Bedrijf, waarvan de gemeente enige aandeelhouder is. Dat schrijft Het Parool. Vorige week reageerden raadsfracties verbijsterd op het nieuws dat het Afval Energie Bedrijf (AEB) in waarde is gehalveerd: van 140 miljoen naar 70 miljoen euro. Ook zijn de opbrengsten, en daarmee het dividend voor de gemeente, de komende jaren tientallen miljoenen lager dan geraamd. De Amsterdamse Rekenkamer doet onderzoek naar de de financiële problemen.

  Gevaarlijkelading.nl, 28 februari 2018
  Afvalverwerker AEB reageert op verscherpt toezicht
  https://www.gevaarlijkelading.nl/nieuws/afvalverwerker-aeb-reageert-op-verscherpt-toezicht

  Het Afval Energie Bedrijf (AEB) in Westpoort is onder verscherpt toezicht gesteld door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), omdat de veiligheidssituatie niet voldoende zou zijn. In een reactie stelt AEB dat de Omgevingsdienst van mening is dat de kwaliteit van het onderzoek naar de oorzaken van ongewone incidenten en de borging van maatregelen om herhaling te voorkomen onvoldoende is. Deze aspecten zijn eerder ook door AEB herkend, waarbij AEB de OD NZKG heeft aangegeven al te zijn gestart met een verandertraject.
  Brzo 2015
  Direct na de verzelfstandiging is AEB gestart met een omvangrijk veiligheidsprogramma. In 2017 is een aanvullend verbetertraject gestart met als doel AEB structureel op het vereiste veiligheidsniveau te brengen. Het feit dat de Omgevingsdienst AEB onder verscherpt toezicht heeft geplaatst, onderstreept het belang van een versnelde uitvoering van het verbeterprogramma. Doel is om het bedrijf op het veiligheidsniveau te brengen dat op grond van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 is vereist.
  Verbeterprogramma
  Om de technische integriteit van de installaties te waarborgen, is AEB bezig om het onderhoud van correctief naar meer preventief te brengen, waarbij het onderhoud dat is gerelateerd aan de lines of defence (maatregelen) als eerste aangepakt wordt. Voor de implementatie van dit verbeterprogramma zijn door AEB ook de middelen beschikbaar gemaakt. Naar aanleiding van het verscherpt toezicht van de OD NZKG zal AEB haar verbeterprogramma kritisch tegen het licht houden, met inachtneming van de zorgpunten zoals vastgesteld door de OD NZKG. Dit betekent ook dat AEB kritisch zal kijken naar de noodzakelijke expertise om het verbeterprogramma versneld en duurzaam uit te kunnen voeren. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld, aldus de website van het Afval Energie Bedrijf.

 3. De teksten laten zien dat de technische en financiële problemen van het AEB niet uit de lucht zijn komen vallen en dat het merkwaardig is dat het Amstelveense gemeentebestuur hierdoor verrast is. Juridische stappen tegen het AEB zijn dan ook kans- en zinloos. De gemeente had reden en tijd genoeg om een Plan B klaar te hebben.

  PS
  Omdat mijn reactie aanvankelijk niet werd geplaatst, heb ik die in gedeelten geknipt en die afzonderlijk verstuurd. Nu staat opeens alles er, maar wel met de waarschuwing ‘Your comment is awaiting moderation.’ Dit is nieuw beleid van Johan Bos.

  • ‘Dit is nieuw beleid van Johan Bos.’ Zal wel weer een feit voor u zijn. maar ik weet dat ik absoluut geen nieuw beleid heb. Ik ben een redelijke vreemdeling ben in het digitale landschap en heb bovendien al dagenlang de reacties niet gezien. Gelooft u natuurlijk niet, want wat u denkt, is per definitie een feit.

  • @JB, mijn reacties van 18 aug 11:19, 11:22, 11:23 en 11:23 mogen allemaal worden verwijderd (graag zelfs), mits de eerste van 11:17 blijft staan, omdat ze daar allemaal in staan.

   De melding ‘Your comment is awaiting moderation’ was een feit en op dit weblog volkomen nieuw. Ik mocht aannemen dat dit nieuw beleid was.

   @Pim, ik heb uitgelegd hoe het kwam, maar dat telt voor jou niet. Heb je misschien nog een inhoudelijke reactie of beperk je je tot jouw gebruikelijke off-topic geschimp?

   Het komt erop neer dat het gemeentebestuur de problemen met EAB al lang van tevoren had kunnen zien aankomen en dat het dus tijdig maatregelen had moeten nemen.

 4. Goed verhaal App. Lekker kort en begrijpbaar.

  ‘Your comment is awaiting moderation.’ Zal komen doordat je teveel links gebruikte en dan denkt het systeem dat je een spammer bent (nou daar heb ik je nooit op kunnen betrappen). Dus de heer Bos heeft daar niets mee te maken.

 5. JB, bedankt voor het verwijderen van de overbodige teksten. Er staat echter nog steeds: ‘Your comment is awaiting moderation.’ De off-topic reactie van Pim de Goot is nu ook overbodig geworden, zoals eigenlijk ál zijn reacties.

  Wie stelt het Amstelveense gemeentebestuur aansprakelijk voor het feit dat het niet tijdig een Plan B gereed had op het moment dat alle waarschuwingen mbt het EAB werkelijkheid werden?

 6. @JB, u heeft nu ook mijn reactie van 18 aug 11:17 verwijderd. Wilt u alstublieft vertellen waarom?

  Er stonden perscitaten in waaruit bleek dat de financiële, technische en organisatorische problemen van het afvalbedrijf AEB al lang bekend waren.

  Het gemeentebestuur had dus reden en tijd genoeg om maatregelen te nemen voor het voorspelbare geval dat AEB het Amstelveense afval niet meer kon verwerken. Dat bedrijf aansprakelijk stellen is bespottelijk. Too little too late.
  Mag dat niet gezegd worden?

 7. Het is niet belangrijk van wie een klacht komt, maar of die terecht is of niet.

  Mijn reactie werd eerst geweigerd, toen onder voorbehoud geplaatst, vervolgens weer verwijderd, daarna twee keer geplaatst en is nu weer verdwenen. Maar ik mag daar niet over klagen..

  Gaat u mijn reactie nu nog plaatsen of niet. Zo niet, waarom niet?

  Of u dubbele reacties verwijdert of niet, moet u zelf weten.

  • Frank, voor jou maakt het niet uit of jouw reactie wordt geplaatst of niet, want zij gaan vaak ergens over. Het weigeren en verwijderen van inhoudelijke reacties is censuur. In dictaturen en totalitaire landen is dat normaal, maar in een beschaafde democratische rechtsstaat is het onaanvaardbaar.

   • Nu beschuldigt u mij al van censuur. Ik zei toch dat ik niet van plan ben nog iets aan uw reacties te doen? Volgens mij is dat niet bepaald censuur te noemen, al was u zelf in andere gevallen voorstander van beperking van de vrijheid van meningsuiting als die u niet goed uitkwam. Nu krijg ik natuurlijk weer het hele verhaal over mij heen van de wet en zo. Toe maar.

    • Smaad en laster zijn strafbaar en vallen dus inderdaad niet onder de vrijheid van meningsuiting. Wees daar maar blij om.
     Het weigeren en verwijderen van inhoudelijke reacties is censuur. Hoe zou u het willen noemen?

  • Frank en CeeBee, hebben jullie ook nog een inhoudelijke bijdrage aan de discussie over dit belangrijke onderwerp? Wat vinden jullie van het feit dat het gemeentebestuur niet tijdig maatregelen heeft genomen?

 8. Amsterdam gewaarschuwd voor problemen AEB
  AMSTERDAMFM. 11 APRIL 2015

  http://amsterdamfm.nl/amsterdam-gewaarschuwd-voor-problemen-aeb/

  De Amsterdamse gemeenteraad is van verschillende kanten gewaarschuwd voor grote financiële risico’s rond het Afval Energie Bedrijf, waarvan de gemeente enige aandeelhouder is. Dat schrijft Het Parool. Vorige week reageerden raadsfracties verbijsterd op het nieuws dat het Afval Energie Bedrijf (AEB) in waarde is gehalveerd: van 140 miljoen naar 70 miljoen euro. Ook zijn de opbrengsten, en daarmee het dividend voor de gemeente, de komende jaren tientallen miljoenen lager dan geraamd. De Amsterdamse Rekenkamer doet onderzoek naar de de financiële problemen.

  Afvalverwerker AEB reageert op verscherpt toezicht
  Gevaarlijkelading.nl, 28 februari 2018
  https://www.gevaarlijkelading.nl/nieuws/afvalverwerker-aeb-reageert-op-verscherpt-toezicht

  Het Afval Energie Bedrijf (AEB) in Westpoort is onder verscherpt toezicht gesteld door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), omdat de veiligheidssituatie niet voldoende zou zijn. In een reactie stelt AEB dat de Omgevingsdienst van mening is dat de kwaliteit van het onderzoek naar de oorzaken van ongewone incidenten en de borging van maatregelen om herhaling te voorkomen onvoldoende is. Deze aspecten zijn eerder ook door AEB herkend, waarbij AEB de OD NZKG heeft aangegeven al te zijn gestart met een verandertraject.

  Direct na de verzelfstandiging is AEB gestart met een omvangrijk veiligheidsprogramma. In 2017 is een aanvullend verbetertraject gestart met als doel AEB structureel op het vereiste veiligheidsniveau te brengen. Het feit dat de Omgevingsdienst AEB onder verscherpt toezicht heeft geplaatst, onderstreept het belang van een versnelde uitvoering van het verbeterprogramma. Doel is om het bedrijf op het veiligheidsniveau te brengen dat op grond van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 is vereist.

  Verbeterprogramma
  Om de technische integriteit van de installaties te waarborgen, is AEB bezig om het onderhoud van correctief naar meer preventief te brengen, waarbij het onderhoud dat is gerelateerd aan de lines of defence (maatregelen) als eerste aangepakt wordt. Voor de implementatie van dit verbeterprogramma zijn door AEB ook de middelen beschikbaar gemaakt. Naar aanleiding van het verscherpt toezicht van de OD NZKG zal AEB haar verbeterprogramma kritisch tegen het licht houden, met inachtneming van de zorgpunten zoals vastgesteld door de OD NZKG. Dit betekent ook dat AEB kritisch zal kijken naar de noodzakelijke expertise om het verbeterprogramma versneld en duurzaam uit te kunnen voeren. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld, aldus de website van het Afval Energie Bedrijf.

  VVD verbijsterd door grote financiële tegenvaller Afval Energie Bedrijf
  Door VVD Amsterdam op 04 april 2015
  https://www.vvdamsterdam.nl/nieuws/21302/vvd-verbijsterd-door-grote-financiele-tegenvaller-afval-energie-bedrijf

  Tijdens de raadsvergadering van woensdag 1 april sprak raadslid Marianne Poot namens de VVD haar grote verbijstering uit over het financiële debacle bij het Afval Energie Bedrijf (AEB) waarover de raad op 31 maart is ingelicht. Marianne Poot: “Het was bekend dat er zorgen over het AEB waren, maar dat in een jaar tijd de helft van de waarde van het bedrijf verdampt is en het dividend structureel met 11 miljoen per jaar naar beneden is bijgesteld; dat hadden ik en mijn fractie in de verste verte niet verwacht.”

 9. @JB, op uw verzoek heb ik hierboven de reactie geplaatst die een paar keer werd verwijderd. Wilt u er alstublieft voor zorgen dat die niet wéér wordt verdonkeremaand?
  Erboven staat: Your comment is awaiting moderation’. Dat belooft niet veel goeds..

 10. Censuur is hoe dan ook fout. Als het ten onrechte, automatisch of per ongeluk gebeurt, moet dit worden hersteld.

  Ik zie dat u eindelijk mijn reactie heeft goedgekeurd zodat die nu eindelijk blijft staan. Hè, hè, was dat nou zo moeilijk?

  • ‘Censuur is het gebruiken van de macht van de staat, een andere controlerende macht, een bepaalde groepering, of van bepaalde individuen, om informatie achter te houden of de expressie aan banden te leggen. De verwante term persbreidel geeft de maatregelen aan om de persvrijheid te beperken.’
   Veronderstelt dus opzet, iets anders dan ‘per ongeluk’. Maar ga lekker uw gang met mij te beschuldigen. In uw ogen ben ik nu eenmaal een inferieure dictator-dienaar.

  • U kon mijn reactie goedkeuren of niet. Dat is een vorm van macht die kan worden misbruikt. Omdat u die goedkeuring niet gaf, werd mijn reactie verwijderd. Waarom u dit liet gebeuren, kan ik slechts raden.

 11. Wat een godvergeten drammer is die App. Altijd maar doorzeuren over helemaal niets. Raakt de man misschien sexueel opgewonden door de bullshit die hij hier poneert.?

  Get a life. Loser.

 12. Pim, als mijn reactie volgende keer weer wordt verwijderd, zal ik er weer over gaan drammen. In tegenstelling tot jouw reacties zijn die van mij namelijk on-topic terwijl jij alleen maar scheldt. Jij hebt nog niets zinnigs over de afvalkwestie geschreven. Kan je dat niet of wil je dat niet. Krijg jij een kick van schelden?

 13. CeeBee, op jouw verziek heb ik mijn eerste reactie nog eens gelezen. Daarin schreef ik:
  “Wat mij verbaast is dat men zo verrast is door de problemen bij het afvalbedrijf. Die komen toch niet uit de lucht vallen? Er zijn toch wel inspecties geweest die hebben gewaarschuwd voor technische problemen als gevolg van slechte constructie en falende bedrijfsvoering?“

  Waarom reageerde je daar niet gewoon op ipv weer zo persoonlijk te worden? Als deze kwestie jou niet interesseert, dan kan je hier toch gewoon wegblijven ipv net als Pim te gaan schimpen?

  Wat mij ook verbaast, is dat Johan Bos meer moeite heeft met mijn inhoudelijke reacties dan met dat off-topic gewauwel van jullie.

  • Discussie op zijn app’s. Je houdt hem een spiegel voor en hij noemt het meteen ‘persoonlijk’, ‘schimpen’ en ‘gewauwel’ en of ik maar weg wil blijven van dit blog. Ik lach er maar om.

    • Nee joh, ik iets inhoudelijks te melden? Hou op. Ik begin alleen maar over bijdragen die niet geplaatst worden, censuur en natuurlijk de machtsmisbruik van Johan Bos! Verder leer ik momenteel rondjes zwemmen in mijn eigen gelijk én probeer ik een schrijfstijl te ontwikkelen waarmee ik alle aandacht op mij zelf vestig. Zodra ik dat onder de knie heb ga ik weer inhoudelijke dingen zeggen. Tot die tijd hou ik het persoonlijk en ga ik alleen maar wauwelen. En jij?

  • CeeBee, nog steeds geen inhoudelijke reactie, noch op het artikel noch op mijn eerste reactie. In die ‘spiegel’ zie ik alleen mijn inhoudelijke bijdragen over de afvalkwestie.

 14. Johan Bos schreef onlangs over de afvalkwestie een artikel onder de titel ‘Gordon kien op dreiging vuilcrisis’.

  Met zo’n volgzame en onkritische lokale pers heeft het gemeentebestuur helemaal geen Afdeling Communicatie nodig.

  Er dreigt juist een vuilcrisis omdat het gemeentebestuur niet tijdig alle waarschuwingen dat het fout ging bij EAB niet serieus heeft genomen. Helemaal niet ‘kien’, dus. Voorlichterspraat uit de koker van Raat.

 15. CeeBee schreef vijf reacties waarvan niet één over de afvalcrisis ging. Dus allemaal off-topic. Dat is nog tot daar aan toe, maar waarom krijg ík dan een email van Johan Bos met het verwijt dat mijn discussiebijdragen altijd ‘volstrekt off-topic’ zijn en dat zij alleen over A9, Stadshart en Herbert Raat gaan, iets wat aantoonbaar onjuist is?

  Ondertussen wacht ik nog steeds op een inhoudelijke reactie op mijn eerste twee bijdragen. Als die niet kloppen, hoor ik dat graag. Leve de discussie, mits die ergens over gaat.

 16. Mijn eerste reactie op het artikel was:

  “Het is wel heel stoer om het afvalbedrijf AEB te dreigen met juridische stappen en dat de kosten op dat bedrijf zullen worden verhaald, maar bij het onafwendbare faillissement van AEB staat Amstelveen gewoon achteraan de rij.

  Wat mij verbaast is dat men zo verrast is door de problemen bij het afvalbedrijf. Die komen toch niet uit de lucht vallen? Er zijn toch wel inspecties geweest die hebben gewaarschuwd voor technische problemen als gevolg van slechte constructie en falende bedrijfsvoering?

  De waarschuwingen van de Amsterdamse Rekenkamer in maart van dit jaar lijken niet te hebben geleid tot het tijdig bedenken van een noodplan.”

  Johan Bos, Pim de Groot, CeeBee, Frank Bikker en SuckMyDick willen dat ik ophoud met het schrijven van zulke reacties, maar wat is er mis mee?

  ‘Gordon kien op dreiging vuilcrisis’ schreef Johan Bos in een ander artikel, maar ik ben van mening dat het gemeentebestuur talrijke waarschuwingssignalen juist heeft genegeerd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.