Opmerkingen over integriteit miste Commissaris van de Koning in Noord-Holland (CdK), Johan Remkes, in de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Amstelveen, die de gemeenteraad maandagavond vaststelde in een extra vergadering. Dat gold niet alleen voor de burgemeester zelf, voor wie een screening door de AIVD en de Belastingdienst plaats vindt, maar ook zijn actieve rol naar wethouders en raadsleden, betoogde Remkes. Met andere woorden: Ook bestuurders en raadsleden moet hij op de vingers kunnen tikken op basis van zijn gevoel voor integer bestuur. Volgens de CdK staat ten onrechte het fenomeen integriteit niet in de profielschets.

De profielschets dient niet alleen als instrument bij de selectieprocedure door de uitsluitend

Johan Remkes

in het geheim opererende vertrouwenscommissie uit de raad, maar ook en vooral daarna, benadrukte de CdK. Voorzitter Kees Noomen van de commissie sprak nog eens zijn teleurstelling uit over het snelle vertrek van de vorige burgemeester, Mirjam van ’t Veld, die na drie jaar al de benen nam. “Eens maar nooit weer”, wat Noomen betreft. Hij gaat ervan uit dat de nieuwe burgemeester minimaal één termijn van zes jaar blijft.

Compact

In de profielschets staat dat niet met zoveel woorden, maar de raad en Remkes willen continuïteit van bestuur. De CvK prees de door de vertrouwenscommissie in oprichting aan de raad (en de CvK) gepresenteerde profielschets, die naar zijn mening zeer compact is. Hij maakt dat wel anders mee.

Omdat er in Amstelveen geen ambtswoning beschikbaar is, mag de burgemeester een jaar

Kees Noomen (VVD)

lang buiten de gemeente blijven wonen. Ook moet hij selectief zijn in het aanvaarden van nevenfuncties. Mirjam van ’t Veld was bijvoorbeeld lid van de Raat van Toezicht van de duidelijk rechtse omroep WNL.

Netwerk

Behalve verbinding in de samenleving moet de nieuwe burgemeester ook een stevige speler zijn in de regioverbanden, evenals op het gebied van de veiligheid en een sterk netwerk meebrengen. Of dat gaan opbouwen? Dat vroeg Remkes, die op de vertrouwelijkheid van de vertrouwenscommissie het accent nog eens legde. Als een burgemeester van een kleinere gemeente solliciteert en dat bekend wordt, kon dat problemen geven binnen zijn bestaande werkkring, zei hij.

Wethouder

De vertrouwenscommissie bestaat uit de fractievoorzitters (alleen D66 heeft de vicevoorzitter Van der Vet als lid gestuurd). Wethouder Frank Berkhout is adviseur en de griffier van de gemeenteraad als secretaris ook. Die kan worden vervangen door de gemeentesecretaris. Remkes vond het verstandig dat een wethouder als adviseur aan de commissie is toegevoegd, omdat de nieuwe burgemeester niet alleen de raad voorzit, maar ook elke dag met het college van B&W heeft te maken en het dus daar wel moet klikken.

Netvlies

Overigens is de kans groot dat leden van de vertrouwenscommissie bepaalde kandidaten vragen te solliciteren. Noomen zei althans: “Wij hadden bepaalde kandidaten al op het netvlies.” De VVD-fractievoorzitter (grootste fractie in de gemeenteraad) vond dat de nieuwe burgemeester vloeiend Engels moet spreken (“geen steenkolen Engels”) wegens het sterke internationale karakter van de bevolking en het bedrijfsleven in Amstelveen. Maar met het beheersen van de Engelse taal is men er niet, er moet ook wezenlijke interesse in internationale bedrijven en gemeenschappen van vreemdelingen zijn, constateerde hij.

Vacature

Noomen vindt wel dat de nieuwe burgemeester wegens zijn politieke en bestuurlijke netwerk gemakkelijk toegang in Den Haag moet hebben en dat heeft bijvoorbeeld een burgemeester van een gemeente met twintigduizend inwoners niet zo zeer, zei hij. Ruud Kootker, fractievoorzitter van Burgerbelangen, wilde nog wel kwijt dat de nieuweling nooit zonder de gemeenteraad kan acteren in met name de regio.

De gemeenteraad benoemde definitief de vertrouwenscommissie, die tijdens haar oprichting al voor een profielschets zorgde. De voorzitter daarvan is Kees Noomen (VVD). De overige leden zijn Anne-Mieke van der Vet (D66), Martin Kortekaas (GroenLinks), Ruud Kootker (bbA), Esther Veenboer (PvdA), Patrick Adriaans (SP), Pier Rienks (CDA), Tim Lechner (AVA), Percy de Robles (OCA) en Bert de Pijper (ChristenUnie).

Uit de oorspronkelijke profielschets is geschrapt de houding van de burgemeester jegens Schiphol, omdat er nog veel onduidelijkheden zijn over de luchthaven. Ook over het internationale bedrijfsleven (wel over  vele expats) staat niets in de schets, hoewel het in de vergadering dus wel aan de orde kwam.

De vacature wordt donderdag 5 november opengesteld. Naar verwachting vindt de installatie van de nieuwe burgemeester plaats in mei 2019.

 

5 COMMENTS

    • Het betreft toch waarschijnlijk iemand die goed ligt bij de grootste ( lees VVD) partij hier, dan is die nadrukkelijke opmerking over integriteit in het licht van de vele uitglijers van diverse personen van deze partij landelijk gezien toch niet zo verwonderlijk?

  1. De vergadering kwam procedureel wat rommelig over op mij. Het leek me logischer als de CvdK zijn vragen over het profiel vooraf had gesteld zodat deze na beraad in de vertrouwenscommissie in de openbaarheid beantwoord konden worden. Nu dwong hij de (op dat moment nog beoogde) voorzitter van de vertrouwenscommissie tot uitspraken die misschien niet breed worden gedragen. En dat bleek ook wel een beetje en dat kwam raar over.

    En ja, moet je nu nog integriteit in de profielschets meenemen? Zeker als je bedenkt dat de AIVD ook nog een check doet op de persoon in kwestie? Het wordt mede daardoor een beetje overbodig verzoek dunkt me.

    Enfin, de CvdK was maandagavond niet echt op dreef zal ik maar zeggen.

  2. Nee hoor Hr. Remkes. Sinds de voorgaande, vrouwelijke, burgemeester (van CDA-huize overigens) heeft politiek Amstelveen integriteit, blijkbaar bewust, uit haar vaandel gehaald.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.