Je kunt veel van de waarnemende burgemeester Bas Eenhoorn zeggen, maar niet dat hij de aansluiting mist bij de in gemeentekringen geldende opvatting over transparantie. Voorheen werd dat woord nooit gebruikt, tegenwoordig hoort men het bij schering en inslag. Maar kennelijk is met dat veelvuldige gebruik een totale omwenteling van de betekenis meegekomen, die overigens alleen in Amstelveen geldt.

In tegenstelling tot wat mogelijk Van Dale nog zegt, is transparantie hier een ander woord voor geheimzinnigheid. Daarom wordt er natuurlijk zoveel over gepraat, want de gemiddelde burger, geen trouwe bezoeker van de politieke arena, denkt mogelijk dat het begrip iets met openheid en zo heeft te maken. Dat is een misvatting.

Schoolvoorbeeld

Laat ik het nou totaal verkeerd hebben begrepen toen burgemeester Bas Eenhoorn de nieuwe raadsleden adviseerde er ‘radicale transparantie’ op na te houden. Ik dacht dat hij de grootst mogelijke openheid bedoelde. Foutje. In plaats daarvan is hij de vlees geworden geheimzinnigheid. Op de wekelijkse agenda voor de media, waarop trouwens in vergelijking tot het voor-digitale tijdperk enorm veel mist, omdat de barrière van het (mis) communicatieteam er tussen kwam, staan zelden de activiteiten van de burgemeester zelf. Hij is, zogezegd het schoolvoorbeeld van wat men in Amstelveen onder optimale transparantie verstaat. Hoewel: Soms krijgt een medium op basis van selectie alsnog de kans een foto te maken. Zo nam Eenhoorn bijvoorbeeld het nieuwe orgel van de Urbanuskerk in gebruik, nieuws dat aan het Amstelveens Nieuwsblad werd gegund, en blijkt hij met de wethouders Raat en Berkhout in het geheim naar woonwagenkampen te zijn getrokken om te zien of het zeven jaar geleden met veel publicitaire tamtam door de gemeente gestarte beleid voor die locaties ook heeft gewerkt. De lijst van geheimzinnigheden is langer te maken. Maar dat heet in Amstelveen allemaal ‘radicale transparantie’. Het is maar dat de politiek dat weet. Zij lijkt zich er overigens aardig aan te houden trouwens.

Oppositie

Achter gesloten deuren kreeg de nieuwe gemeenteraad de nodige lessen en daarvan zal ook wel onderdeel zijn geweest dat transparantie hier ter stede zwijgzaamheid impliceert en geenszins wat onnozele kiezers eronder verstaan. Ik hoop dat de oppositie zich niet neerlegt bij de politieke omwenteling in het spraakgebruik. Maar ach, voor je het weet is de zogenoemde ´radicale transparantie´ usance bij heel het kleffe zooitje dat gemeenteraad heet.  Die omschrijving kwam ooit van een raadslid van GroenLinks. Maar wel bij zijn afscheid…

5 COMMENTS

  1. Het gemeentebestuur moet duidelijk laten weten welke van zijn vergaderingen en activiteiten openbaar zijn en dus tijdig o.a. aan de media worden medegedeeld. Beslotenheid en geheimhouding moeten met redenen omkleed aan de gemeenteraad worden medegedeeld.

    De burgemeester moet geen praatjes verkopen die hij niet kan of wil waarmaken. Zijn voorgangster had daar nogal een handje van.

  2. Ik ben het voor 100% met Johan eens, maar ik wil niet enkel het bestuur iets verwijten, maar ook het overgrote deel van de kiezers, die zich willens en wetens laat ringeloren door haar eigen volstrekte onverschilligheid.

  3. Kees, wat kunnen degenen doen die níet onverschillig zijn en die zich níet willen laten ringeloren door een eigenmachtig bestuur en een gelijkgeschakelde gemeenteraad en pers?

    Zelfs op dit forum voor lokaal debat worden hun reacties en commentaren weggedrukt door ze niet meer te vermelden op de voorpagina.

    • Dit is nog het enige platform waar nog door een journalist en reageerders een enkele keer tegengas wordt gegeven, maar kijk naar het aantal bezoekers. Dat is toch bedroevend voor een gemeente van 90.000 inwoners.

  4. Kees, dit forum leeft niet (meer) omdat de reacties niet meer worden vermeld op de voorpagina zodat je niet kunt zien welke kwesties ‘hot’ zijn en waarover dus wordt gediscussieerd.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.