De provincie Noord-Holland wil het meest duurzame en innovatieve datacenterknooppunt van Europa worden. Zij stelt daarom strenge eisen aan de komst van nieuwe datacenters. Alleen op specifieke bedrijventerreinen in Amsterdam, Haarlemmermeer, Diemen en Hollands Kroon kunnen nog nieuwe datacenters worden gevestigd. Dat staat in de concept-datacenterstrategie die Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben vastgesteld.

Gedeputeerde Economie Ilse Zaal: “We willen dat de impact van datacenters op het landschap, de energievoorziening en het watergebruik minimaal is: dat datacenters voorzien in eigen duurzame energieopwekking, dat de restwarmte (in de omgeving) wordt benut, de gebouwen circulair zijn ontwikkeld en landschappelijk goed zijn ingepast.”

Koplopers

Zij wil dat datacenters in haar provincie koplopers zijn op het gebied van energie en innovatie. “Deze ambitie betekent hard werken voor alle betrokken partijen – de ambitie is groot en de uitdagingen zijn even groot als complex”, zegt ze. Intussen melden degenen die in verzet komen tegen de provinciale plannen dat groene stroom, waarvan de opwekking heel veel vierkante kilometers kost, in in de omgeving van datacenters primair naar hen gaat.

 

 

We willen en kunnen dit bereiken, samen met de betrokken gemeenten, waterschappen en niet in de laatste plaats de sector zelf.”

Stevige basis

Digitalisering heeft een omvangrijke en groeiende impact op Noord-Holland, zowel voor inwoners als bedrijven. Deze ontwikkeling zorgt voor toenemend dataverkeer en vraagt een stevige digitale infrastructuur. Datacenters zijn daarvoor noodzakelijk.

De datacenterstrategie gaat uit van een stevige basis voor de groeiende digitale economie. Noord-Holland wil koploper in zowel duurzaamheid als innovatie zijn. In de Omgevingsverordening staat dat alleen nog op een aantal specifieke bedrijventerreinen in Amsterdam, Haarlemmermeer, Diemen en Hollands Kroon datacenters gevestigd mogen worden. Buiten deze gebieden, waarin overigens hevige protesten klinken, zijn volgens de provincie nieuwe datacenters niet mogelijk

Afspraken

De gemeenten waar datacenters zich nog kunnen vestigen moeten met de provincie afspraken maken over de manier waarop die worden ingepast in het landschap en het gebruik van energie, water en het benutten van restwarmte. Met de datacentersector maakt Noord-Holland aanvullende afspraken over duurzaamheidsprestaties. Via vergunningverlening, toezicht en handhaving zegt Haarlem te sturen op naleving van de regels in bestemmingsplannen en op het gebied van milieu. De concept-datacenterstrategie wordt met meerdere partijen besproken. Eind van het jaar stellen Provinciale Staten een definitieve datacenterstrategie vast. De concept-datacenterstrategie is te vinden op:

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Economie_Werk/Projecten/Datacenters/Datacenterstrategie

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.