Zondag 26 juni  wordt ’s middags om 16:30 uur een Choral Evensong gehouden in de Kruiskerk aan de Van der Veerelaan 30a. Onder leiding van Hanna Rijken (foto), predikant en musicus, zingt het Vocaal Theologen Ensemble geheel in Anglicaanse stijl een chant, canticles en avondgebeden.

Deze Evensong duurt ongeveer een uur. De toegang is vrij, na afloop wordt een deurcollecte gehouden waaruit de onkosten worden bestreden.

Vespers

Maandelijks is er in de Kruiskerk een muzikale vespers waar vaak eeuwenoude kerkmuziek wordt uitgevoerd. Eén keer per jaar, vaak de laatste vespers voor de zomer, brengt de Kruiskerk een Choral Evensong.

Er klinkt een chant met psalm 150, een anthem (‘concertant’ koorstuk) van Vivaldi, een Magnificat en Nunc Dimittis van Brewer en de gebeden worden gezongen. Ook de melodieën van de hymnen die gekozen worden, komen uit de Anglicaanse traditie.

Hanna Rijken is daarvan een pleitbezorger in Nederland en de expert op het gebied van de Anglicaanse Choral Evensong. Zij is daarop ook gepromoveerd.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.