Zorgen over het WMO-vervoer, dat ook vaak niet of niet op tijd komt, gaan rond in het politieke circuit. De raadsleden Ewa Petiet en Kitty Huisman van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) hebben er nu schriftelijke vragen over gesteld. Zij willen weten of  wethouder Marijn van Ballegooijen alleen het laagste tarief en niet de kwaliteit van het vervoer bij de omschakeling naar een nieuwe vervoerder begin dit jaar voor ogen heeft gehad.

Het WMO – vervoer (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is bedoeld voor de inwoners die hun eigen vervoer niet meer zelfstandig kunnen regelen. Vaak zijn dit mensen met een handicap of beperking.

Maasstad

Vorig jaar vond een nieuwe aanbesteding plaats, waarbij een opdracht van ruim ruim € 12 miljoen over zes jaren in het geding was. Maasstad Regie Central in Rotterdam won en zou met ingang van 1 januari in Amstelveen en Aalsmeer het vervoer regelen. Sindsdien regent het klachten, met name omtrent het niet of (veel) te laat ophalen van inwoners.

Op 14 april informeerden B&W de gemeenteraad over de problematiek rondom het WMO-vervoer. Inmiddels is duidelijk dat eeen verbeterplan is opgesteld en dat dat plan in uitvoering is. Maar bbA wil meer weten over het plan en welke knelpunten (nog) niet zijn opgelost.

Gefaald

Het grote aantal klachten wekt volgens Kitty Huisman van bbA de indruk dat het aanbestedingsproces heeft gefaald en dat er bij de aanbesteding te veel is gelet op prijs en te weinig op kwaliteit. Voor de aanbesteding in 2021 is een document opgesteld waarin functionele eisen zijn gedefinieerd waaraan door de aanmelders moest worden voldaan. “Bij de gunning speelden kwaliteitscriteria echter geen rol, maar is alleen naar de geoffreerde prijs gekeken,” zegt Huisman. Volgens bbA is dat bij de gunning aanbieders zich niet konden onderscheiden op basis van kwaliteit maar alleen op basis van laagste prijs. Klopt dat, vraag bbA aan B&W nu. En waarom is dan voor de laagste prijs gekozen, wil zij weten. “Bij de aanbesteding in 2017 woog kwaliteit voor 30% me. Welke afweging heeft het college gemaakt om dat bij deze aanbesteding niet (meer) te doen?”

De fractie wil weten of de gemeente als opdrachtgever ook heeft nagedacht over de effecten van aanbesteding op alleen laagste prijs voor de omstandigheden waaronder mensen moeten werken. “Het gaat niet alleen om te laat komen op een afspraak, maar ook om de enorme druk en stress waaronder de chauffeurs continu moeten functioneren om hun schema te halen. BbA wil weten hoe het college dit ziet.”

Raadslid Ewa Petiet van bbA vindt dat kwaliteit in de aanbestedingen óók een belangrijke rol moet spelen. “We willen daarom van het College weten of, en zo ja hoe, kwaliteitseisen voortaan een grotere rol zullen spelen in de gunning van aanbestedingen. Gaat het college ervoor zorgen dat kwaliteitseisen voortaan een grotere rol spelen in de gunning van aanbestedingen en zo ja, hoe? “

5 COMMENTS

  1. BbA moet niet zo schijnheilig doen. Zij weten best nog wel van de tijd dat zij zelf in het college zaten , dat de laagste inschrijving wint.

  2. Frank, wat je schrijft klopt niet. In het persbericht staat dat bij een vorige aanbesteding nog voor 30% de kwaliteit ging meewegen. Dat was in 2017 toen bbA inderdaad nog in het college zat met Peter Bot als wethouder

    • Wat houdt die 30% kwalteitsmeeweging dan in? En wat is dan het verschil tussen 20 of 40% kwaliteit i.d. ?
      U weet net zo goed als ik dat er al jaren en jaren gedonder is met dat busjesvervoer. Jammer genoeg zelf van dichtbij mee mogen maken met familie.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.