Nu de verkiezingen naderen, buitelen de politieke partijen in de gemeenteraad over elkaar heen met propaganda op de electorale markt. Overigens maken zij reclame voor standpunten die doorgaans in de politieke arena alom worden gedeeld. Maar het uit de gezamenlijke ruif plukken van voedsel voor een veelal als ‘uniek’ aangeduide visie vergt enige creativiteit. Voor je het weet, breng te namelijk een al afgekloven onderwerp voor de zoveelste keer onder de aandacht. De grootste oppositiepartij GroenLinks begint nu de verkiezingscampagne met het strooien van beloften in wijken. Maar de partij is de laatste vier jaren geregeld daarmee langs de deuren gegaan, zegt zij.

Sinds begin januari is het ‘Huis aan Huizen’, zoals de huis-aan-huis actie heet, volgens haar geïntensiveerd. ‘De vrijwilligers van de partij en de verkiesbare raadsleden gaan langs de deuren om in contact te komen met Amstelveners en om te luisteren naar de wensen van de inwoners’, roept zij ons toe. ‘En natuurlijk om de speerpunten van GroenLinks te bediscussiëren.’ Want de kans is groot dat met aan een deur belt waarachter zich een VVD- of D66-gezin schuil gaat.

Ervaring

Lijsttrekker Lennart de Looze heeft kennelijk goede ervaringen ermee. “Onze ervaring is dat we op deze manier heel leuke gesprekken kunnen voeren met bewoners”, zegt hij. “We zijn het niet altijd met elkaar eens, maar het is goed elkaars standpunt te begrijpen. Als raadsleden kunnen we de informatie die we uit de wijken ophalen, goed meenemen naar het debat in de raadsvergadering.”

Prikactie

Tot nu toe is de partij in de wijk Patrimonium en Randwijck aanwezig geweest. Daarnaast zijn vrijwilligers tegelijkertijd bezig met een vuilprikactie. Het opruimen van plastic is daarbij een punt van aandacht voor de partij en een mooie opening voor een goed gesprek. De Looze: “Afgelopen zaterdag had ik een mooi gesprek met een mevrouw uit Randwijck die zich machteloos voelde tegenover Schiphol. En dat terwijl ons gesprek om de twee minuten hard werd verstoord door overvliegende vliegtuigen. Dat gevoel van machteloosheid deelde ik.”

Lawaai

Hij geeft toe dat Amstelveen maar een heel klein beetje invloed op dat lawaai heeft. Maar de invloed die men wel heeft wordt naar zijn mening niet voldoende gebruikt. “Amstelveners willen dat er minder gevlogen wordt, daar moet de gemeente zich volop voor inzetten. We sluiten het gesprek dan ook altijd af met de conclusie dat het echt zin heeft om te gaan stemmen op 16 maart. Er valt wat te kiezen,” vindt hij. De komende zaterdagen zullen de kandidaat raadsleden van GroenLinks Amstelveen in andere wijken aanwezig zijn. Zij gaan dan weer in gesprek en zwerfplastic verzamelen. “Natuurlijk hoeft iemand, die graag met GroenLinks in gesprek wil gaan, niet te wachten tot ze langskomen”, meent de lijsttrekker. Vragen of opmerkingen kunnen via fractie@groenlinksamstelveen.nl worden gemaild.

2 COMMENTS

  1. Zeker afgekeken van de SP. Daar wordt dat “huis aan huizen “ sinds jaar en dag kloppen genoemd. Alleen doen zij het ook buiten verkiezingstijd om. Het is inderdaad waar dat je dan vaak heel verrassende dingen hoort.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.