Het jarenlang in het Oude Dorp gehouden festival ‘Jazz in het Dorp’ mag niet ophouden te bestaan. Dat is niet alleen de mening van cultuurwethouder Herbert Raat, maar ook die van de BIZ (Bedrijven Investeringszone) in het Oude Dorp. Die bestaat overigens niet alleen uit horeca, zei voorzitter Theo Konijnenberg tijdens een dinsdag in de Annakerk gehouden bijeenkomst.

Ook andere ondernemers maken er deel van uit. In totaal zijn er nu 64 bij aangesloten. “Jazz in het Dorp” ging in wezen aan succes ten onder. Het is een vrijwilligersorganisatie en daarvoor is het te omvangrijk geworden. Het evenement zou op kleinere schaal kunnen worden voortgezet, zei men ter vergadering.

Overkapping

Overigens is de BIZ doende voor kleinere evenementen, zoals de kunstmarkt, een overkapping te regelen. De plannen daarvoor verkeren via een werkgroep nog in een oriënterende fase.

De BIZ bestaat straks vijf jaar en voor de verlenging met wéér vijf jaar moeten ondernemers daarmee instemmen. Er komt ook dan een algemeen verbindend orgaan, mits minstens de helft van de bedrijven überhaupt stemt en twee derde daarvan het wil. Dan worden alle ondernemers een door de gemeente te innen heffing te betalen. Overigens betaalt de gemeente die voor het komende jaar zelf, als bijdrage aan de oplossing van de coronaproblemen van het bedrijfsleven.

Paaltjes

Omdat er in het Oude Dorp nogal wat is veranderd, was verkeerswethouder Rob Ellermeijer bij de vergadering aanwezig. Of hij niet geschrokken was van de uit de grond opkomende paaltjes in Den Haag, nu Amstelveen voor een dergelijk systeem koos om het Oude Dorp autoverkeersluw te maken. De wethouder zei niet zo bevreesd te zijn, onder meer omdat de afsluiting van het gebied voor ander dan bestemmingsverkeer onder meer via borden nadrukkelijk zal worden gecommuniceerd.

Poel

De proef met het water in de Poel, waar men tracht zwemwater van te maken bij het eind deze maand aan te brengen stadsstrand, is volgens hem hoopgevend. “Gekeken wordt wat de ecologische gevolgen zijn”, zei hij. Overigens is volgens hem de eigendomssituatie rond de Poel nogal ingewikkeld. De ondergrond, waar nu in het kader van de pilot wordt gebaggerd, is van Amsterdam, de beheerder is het Hoogheemraadschap Rijnland en het recreatiewater van Amstelveen. De gemeente betaald nu bijna € 250 duizend voor de baggerproef en eenzelfde bedrag passen de twee andere partners bij.

Een probleem voor De Poel is fosfaat, waardoor er niet goed kan worden gezwommen door algen. Overigens bleek dat de vis brasem veel van de bodem zou kunnen omwoelen, maar juist die komt in De Poel niet voor. Wat een van de ondernemers deed opperen dat er meer brasem in moet komen om het probleem op de lossen. Maar ook die vis kan er blijkbaar nu niet leven.

Scooters

Het gedeelte van  de Dorpsstraat tot aan museum Jan kan dan wel afgesloten zijn voor autoverkeer, maar hoe zit het met scooters, die het daar onveilig maken. “Dat is wel een punt”, gaf Ellermeijer toe op een vraag daarnaar. Het scooterverkeer wordt steeds erger en men raast men hoge snelheid door het voor voetgangers en fietsers bestemde deel. Zeventig procent komt van het KKC, zei een ondernemer. “Het is alleen maar gevaarlijker geworden”, vond men.

AED

Overigens is er iemand die een gratis cursus in het hanteren van een AED wil geven aan alle ondernemers, een reanimatie cursus dus. Een AED moet er wel in het Oude Dorp komen, vond de vergadering. Om van het Oude Dorp de veiligste wijk van Amstelveen te maken, zoals de BIZ wil, biedt de gemeente graag de helpende hand, zei Ellermeijer. De eensgezindheid in de wijk is heel groot, vond hij. “Wij hopen dat BIZ ook in de komende vijf jaar een goede toekomst heeft.”

Het bestuur wordt, behalve door voorzitter Konijnenberg, op dit moment gevormd door Danilo Giannotta (IJssalon), Jessica Snoek, Anne Meijerhoven, Erwin van der Laan en Arnoud Heijmerink (penningmeester).

3 COMMENTS

  1. Kan die amateurkunstmarkt niet vaker worden gehouden. En andere zaken, zoals een vrijwilligersmarkt, waar allerlei organisaties die vrijwilligers nodig hebben zich kunnen presenteren, een tweedehandsboekenmarkt, plantjes ruilmarkt, zoals voorheen op Westeramstel werd georganiseerd enz.

  2. ‘De BIZ bestaat overigens niet alleen uit horeca.’

    Strikt genomen klopt dat als 5 van de 6 bestuursleden horecabelangen hebben, maar een representatieve afspiegeling van alle leden zou ik het niet durven noemen. Nog afgezien van het feit dat meerdere leden ook politieke belangen hebben.

  3. Waarom zijn die razende en stinkende scooters in het Oude Dorp wél een punt en in het Stadshart niet, terwijl zij daar al eel heel lang vrrboden zijn volgens Raats eigen ‘Stadspleinregels’?

    Dat krijg je met zo’n hobby- en lobby-wethouder die overal mee wegkomt.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.