Met de stemmen van GroenLinks, Burgerbelangen Amstelveen (bbA) en de SP tegen nam de gemeenteraad woensdag de nieuwe participatievisie aan, waarmee de gemeente zegt de bewoners meer betrekken bij beleid en projecten in hun leefomgeving te willen betrekken. Onder meer heft zij de wijkraden op en brengt en combineert zij die in de wijken werkende met de Bewoners Initiatief Groepen (BIG).

Patrick Adriaans

Het is een nogal smalle opvatting over participatie die men in de visie tegenkomt, zei fractievoorzitter Patrick Adriaans van de SP. Een door hem met steun van GroenLinks en de bbA ingediend amendement, waarin hij naar zijn oordeel verbetering in de beleidsvisie aanbracht, haalde het niet.

Te ver

Voor de tegen stribbelende fracties was het opheffen van de wijkplatforms een brug te ver. Zij vonden dat de visie ook niet goed was onderbouwd en voerden aan dat nu al als een van de instrumenten het wegvagen van de wijkplatforms daarin wordt gemeld. Die visie is gebouwd op drijfzand en de participatie-kanalen zijn totaal niet getoetst, zei Martin Kortekaas van GroenLinks.

Onderbouwing ontbreekt

Maar de coalitie, gesteund door AVA, CDA, SBA en ChristenUnie, vond die visie een

Martin Kortekaas. Foto: Katja Mali (GroenLinks)

verbetering van de participatie van de inwoners. Hoewel AVA En CDA eerst voor het amendement stemden. BBA vond dat men de visie eerst beter moet onderbouwen om er een doorwrocht beleidsstuk van de maken. Dat bij voorbaat al de wijkplatforms verdwijnen moeten, terwijl ook de BIG’s niet in alle wijken goed werken, vergt gesprek met inwoners en onderzoek, zei BBA.

Vernieuwing?

De PvdA toonde zich ‘blij er de vernieuwende visie’, maar fractievoorzitter Ruud Kootker van bbA vroeg waar die vernieuwing dan in zat. Hij kreeg geen antwoord.

“Wij kiezen voor een andere manier van participeren”, zei wethouder Frank Berkhout, waarin de wijkplatforms ophouden te bestaan. Volgens B&W worden die in de wijken te weinig gedragen. Maar volgens de SP kan men trachten die draagkracht te vergroten en niet opheffing als enige oplossing zien.

“Het college is blijkbaar opgeleid in dooddoeners en geeft op onze vragen geen antwoord”, meende Kortekaas namens de bezwaarden. En volgens Kootker worden in de visie alle wijkplatforms over één kam geschoren.

Representatief

B&W menen dat participatie volgens het nieuwe beleid nu zo vroeg, breed en representatief mogelijk plaats vindt, waarbij rekening wordt gehouden met de doelgroep. Maar bijvoorbeeld bouwprojecten en talloze andere terreinen zijn daarvan buitengesloten, waardoor Kortekaas eerder in een raadscommissie zich afvroeg waar de visie wél over gaat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.