Er mag dan voorlopig geen kans op zijn dat het hospice aan de Lindenlaan wordt gebouwd, de VVD-fractie staat wel achter dat initiatief, zegt raadslid Victor Frequin van die coalitiepartij.

Als het voorlopig niet aan de Lindenlaan kan, waar wel een medisch centrum komt, maar zonder het daarin eerst voorziene hospice, moet de gemeente maar een andere plaats zoeken, vindt de VVD. De Stichting Amsteloever wil een hospice met zes kamers, maat de exploitatie daarvan is financieel onzeker.

Omgeving

De VVD staat achter die zes kamers. Stichting Amsteloever is al een aantal jaren bezig om te komen tot een kleinschalig ‘bijna thuis huis’ in Amstelveen, zegt de fractie. Er zijn wel hospices in de regio rond de stad, zoals een Joods Hospice in Buitenveldert (8 kamers), Hospice Zuider-Amstel in Ouder-Amstel (4 kamers) en Thamer Thuis in Uithoorn (2 kamers). Maar Amstelveen loopt op dat punt achter. “Wel een medisch hospice in het Zonnehuis”, meldt raadslid Frequin.

Diverse redenen

Het plan voor de Lindenlaan is om verschillende redenen niet haalbaar, zegt hij. “En gaat het ook langer duren voordat hier gebouwd kan worden.” Daarom praat de Stichting Amsteloever nu met de gemeente voor een alternatieve locatie op korte termijn. “Als de locatie aan de Lindenlaan ter beschikking komt, kan het hospice daar alsnog naar toe”, oordeelt Frequin. “Waarschijnlijk in een andere vorm dan het gemaakte plan.”

Alternatieve locatie

Zowel de alternatieve locatie als de (definitieve) plek aan de Lindenlaan gaat uit van huur en niet van koop van grond en pand. Deze huur lijkt wat betreft de exploitatie ook praktischer voor de Stichting. De lokale VVD heeft zich al eerder uitgesproken voor de komst van dit hospice. “Gezien de oude wordende bevolking en de groei van het aantal inwoners is een hospice in Amstelveen een noodzakelijke voorziening.” Victor Frequin juicht toe dat dit initiatief ‘uit de samenleving’ kwam. Er moet volgens hem dat ook zeker worden uitgegaan van de door de Stichting geplande zes kamers. “En niet minder.”

Foto bijschrift: voorzitter Robert Klinkert van Stichting Amsteloever en VVD-raadslid Victor Frequin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.