Onder meer bij de A9 dreigt het fout te lopen. Dat vinden althans de Noord-Hollandse natuurorganisaties, die Provinciale Staten hebben gevraagd de regie te nemen in de zoektocht naar geschikte zoeklocaties voor windmolens en zonnevelden. In de gemeenteraad van Amstelveen ontstond een ruzieachtige discussie over de visie op zonnepanelen, die over enige tijd op velden in de Noorder Legmeerpolder Oost dreigen te belanden.

Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-

Floor Gordon bij ‘zonneweide’

Holland en Vogelbescherming Nederland doen een appèl in een brief op de Staten dis zelf te gaan regisseren.

Stadsgesprek

Na Noord-Hollandse gemeenteraden en de Waterschappen konden donderdag Provinciale Staten ‘wensen en bedenkingen’ indienen over de provinciale Regionale Energiestrategieën (RES). Daarover hield Amstelveen eens een zogenaamd stadsgesprek, dat overigens door niet meer dan enkele tientallen inwoners (alle ambtenaren meegerekend) werd bezocht. Overigens kwam daaruit dat voor zonenergie wel, maar voor windmolens vrijwel geen plaats is in Amstelveen.

Landschap

De natuurorganisaties steunen de ambitie van de RES maar vragen meer rekening te houden met het landschap. Ze maken zich grote zorgen over de grote wateren, zoals Gooimeer en Gouwzee, maar ook om het Gooi, de omgeving van het Alkmaardermeer, de Hondsbossche duinen en Texel.

“We hopen dat deze locaties alsnog van tafel gaan”, zegt Willem Hellevoort van Natuurmonumenten. “Er zijn voldoende geschikte locaties beschikbaar”. Als voorbeeld noemt hij het noordelijk deel van de Schermer. Daar bleek lokaal draagvlak. Tijdens de zogenaamde RES-ateliers, zijn concrete voorstellen gedaan door agrariërs en het heeft een gunstige ligging in het elektriciteitsnetwerk, zegt Hellevoort.

Maar dat is vreemd genoeg geen zoekgebied, vinden de natuurorganisaties. Hierdoor dreigen in de regio Alkmaar vijf windturbines dichtbij de waardevolle binnenduinrand in Schoorl te komen. Dit vinden de natuurorganisaties geen wenselijke en tegelijkertijd onlogische uitkomst van het proces. Ze vragen de Statenleden een actieve rol te gaan spelen in de zoektocht naar geschikte locaties en dit niet (alleen) aan Gedeputeerde Staten over te laten.

Voorkom ‘uitsmeren’  

Concentratie van windturbines en zonnevelden heeft de voorkeur van de organisaties. “We moeten voorkomen dat we alles ‘uitsmeren’ in het landschap”, zegt directeur Ernest Briët van Landschap Noord-Holland. Ook vragen de organisaties wederom aandacht voor de vogeltrekroutes. Dat deden zij ook in juni toen Provinciale Staten over de concept RES sprak. De provincie is sinds enkele jaren namelijk niet alleen verantwoordelijk voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN) maar ook voor de bescherming van kwetsbare diersoorten. De organisaties hopen daarom ook dat belangrijke vogeltrekroutes en gebieden waar veel voedsel voor vogels is alsnog een aandachtspunt worden bij de selectie van zoekgebieden.

Participatie

In februari dit jaar presenteerden de samenwerkende natuurorganisaties hun visie op de RES van Noord-Holland. Daarin staat waar géén ruimte is voor windmolens en zonneweides vanwege natuur en waardevol landschap en waar plaatsing onder voorwaarden wél zou kunnen. Sinds die tijd hebben zij zich in nagenoeg alle Noord-Hollandse gemeenten ingezet om aandacht voor de natuur en het landschap in de RES te vragen.

Foto: Ongewenst zoekgebied voor zonnepanelen in natuurgebied langs A9 met gewenst zoekgebied op de achtergrond – Menno Schaefer

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.