Wat is eigenlijk onafhankelijkheid? Daar bestaan blijkbaar veel misverstanden over. Heel vaak bedoelt een partij, maatschappelijke organisatie of burger ermee dat men moet denken zoals zij. En kritiek de daaraan verwante kritiek leveren, waarmee men dus per definitie niet meer onafhankelijk is.

Tegen de slogan dat nu eenmaal niemand neutraal is, dus ook de journalist niet, heb ik mij eigenlijk altijd verzet, omdat die dikwijls werd gebruikt om naar objectiviteit helemaal niet meer te streven. Want waarom zou men het onbereikbare najagen? Ik ben het grondig oneens met degenen die objectiviteit klakkeloos overboord gooien en vervolgens feiten en commentaar met elkaar vermengen, niet gehinderd door zelfs het streven naar objectiviteit.

Commentaren

Uit reacties op de artikelen die op www.amstelveenblog.nl verschijnen blijkt telkens opnieuw dat men een in beton gegoten mening heeft en die graag publiceert. Mag van mij, want er ligt aan die commentaren geen enkele journalistieke norm in de zin van verslaggeving ten grondslag. Bovendien geloof ik nog altijd in de kreet ‘facts are sacred, comments are free’, die ik ooit leerde. Maar misschien is dat wel ouderwets en niet in lijn met wat tegenwoordig de meeste media ons voorhouden.

Gek

Ik zag bijvoorbeeld in de talkshows zelden of nooit een radicale verdediger van Trump en de hosts zijn vrijwel eendrachtig ervan overtuigd dat hij net zo gek is als degenen die menen dat de klimaatverandering niet alleen door mensen op aarde kan worden afgewenteld, hoeveel dat ook moge kosten.

De discussie over Femke Halsema bewijst mijn gelijk. Maar ook, dichter bij huis, die over bestuur en politiek in Amstelveen. Jarenlang werkte ik onder meer voor STAD Radio Amsterdam. Voor een links bestuurde stad dus en de zender was daar een spiegel van. Maar ook toen kwam uit Amstelveen een ander geluid, want ook dáár was de zender een spiegel van die stad. En ja, Amstelveen werd in toenemende mate een liberaal bolwerk, met de VVD als grootste fractie in de gemeenteraad (10 zetels, net zoveel als er partijen in zijn), gevolgd door bijwagen D66 met zeven raadsleden.

Krans

In de ogen van sommigen kan het democratisch gekozen bestuur niets goed doen. En zeker de nu het langst zittende wethouder Herbert Raat niet. Onafhankelijkheid betekent voor tegenstanders uitsluitend kritiek op dat bestuur hebben. Het gaat zelfs zover dat men – hoe dan ook – de haar eigen noodverordening (haar handtekening staat eronder) overtredende burgemeester Femke Halsema liever een krans voor goed gedrag dan ontslag geeft. In vergelijking met haar delft Raat verreweg het onderspit, want hij stuurt handhavers te weinig naar het Stadsplein, waar overigens nog nooit in coronatijd 5000 á 10.000 collectief de maatregelen van de overheid negerende mensen stonden. In Amstelveen ben je volgens sommigen pas een onafhankelijke journalist als je geen andere roeping hebt dan steeds opnieuw kritiek leveren op het (of je wilt of niet: via democratische structuren gekozen) bestuur.

Moreel

Raat die de paar scooters op het Stadsplein, waar bij mijn weten nog nooit een ongeluk is gebeurd, maar die niet tot politiestaat heeft verheven, wordt vergeleken met de duizenden op de Dam toestaande Halsema.  En die laatste steekt “in democratisch, rechtsstatelijke, moreel en ethisch opzicht” torenhoog boven hem uit, las ik. Anderen vinden het absoluut niet zo moreel en ethisch van Halsema dat zij de demonstratie belangrijker vond dan de Volksgezondheid. Om over rechtsstatelijkheid nu maar even niet te spreken. Daar hoort in elk geval volgens sommigen niet het door vele duizenden collectief laten ontduiken van de (nood) wet bij. Maar voor anderen kan dat best. Beide meningen mogen van mij. Van anderen niet. Toch houden zij vol dat ik onafhankelijk moet zijn. Wat bedoelen zij daar mee? Ik al het nooit begrijpen, vrees ik….

10 COMMENTS

 1. “De discussie over Femke Halsema bewijst mijn gelijk,” schrijft u. Dat kan natuurlijk niet, want dan bent u het eens met beide kanten. (Er zitten trouwens wel meer kanten aan die kwestie.) Dus: Met wie bent u het eens en waarover?

  De volgende zin klopt volgens mij ook niet :
  “Ik zag bijvoorbeeld in de talkshows zelden of nooit een radicale verdediger van Trump en de hosts zijn vrijwel eendrachtig ervan overtuigd dat hij net zo gek is als degenen die menen dat de klimaatverandering niet alleen door mensen op aarde kan worden afgewenteld, hoeveel dat ook moge kosten.”

  U slaat een beetje door, lijkt me. Één ding is echter duidelijk: Wie aan wethouder Raat komt, komt aan de onafhankelijke journalist Johan Bos.

 2. “Femke Halsema heeft een kwaliteit die haar overal in de wereld minister-president had gemaakt, behalve in Nederland. Ze maakt van haar hart nooit een moordkuil. Ze is open en authentiek, wars van voorgekookte oneliners en empathisch genoeg om in een groep de zwakste op te merken om vervolgens de moeite te nemen hem zich thuis te laten voelen. Een echte leider. Dus in Nederland ben je dan de klos. Zeker als je ook nog eens vrouw en links bent.

  Deze week bewees dat andermaal. Nog nooit was er zo snel zo veel opportunisme om iemand kalt te stellen als afgelopen dinsdag. In de Tweede Kamer, in alle talkshows, in ontelbare columns en opiniestukken werd de Amsterdamse burgemeester voor de bus gegooid. Meedogenloos.

  Wat was Halsema’s misdaad? Een lastige afweging maken in het belang van de openbare orde. In overleg met de minister van Justitie en Veiligheid. „Geheel met je eens. Na afloop evalueren”, appte hij nog. Om vervolgens in de media te doen alsof hij het niet met haar eens was.

  Femke Halsema is de postmoderne Jezus Christus; in de steek gelaten door de politieke kaste, de leider van haar eigen partij incluis, aan het publieke schavot gekruisigd dankzij het verraad van minister Ferd Grapperhaus, de postmoderne Judas.

  Ze zal snel wederopstaan. En zodra Nederland een echte democratie wordt, met een gekozen burgemeester, het koninkrijk gods inluiden.”

  Door: Zihni Özdil, historicus, Columnist NRC Handelsblad, 06 juni 2020.

 3. Goh, en laat Zihni Özdil nu van dezelfde club als Halsema zijn die dan ook nog eens voor een foute krant schrijft.

 4. Volgens mij had de hr. Bos beter zijn stukje kunnen wijden aan het feit of een collega-bestuurder iets publiekelijk mag zeggen over de bestuurder in een andere stad , terwijl in feite de gemeenteraad van die andere stad daar iets over te zeggen heeft. Je kunt zeggen. Ja zij is de voorzitter op dat punt van dezelfde regioraad waar wij ook in zitten, maar een regioraad is geen openlijk democratisch gekozen orgaan.
  Dan nog even de opmerking over Trump, maar dan gezien in de Nederlandse context. Wij zien toch ook genoeg verdedigers van het SP gedachtengoed maar ook van PVV of FvD op tv? Ook heb ik genoeg de Amerikaanse ambassadeur de hr. Hoekstra genoeg zien verschijnen.

 5. Burgemeester had heel correct minister Grapperhaus van Justitie op de hoogte gesteld van de (uit de hand lopende) situatie op de Dam. De minister had toen gezegd dat hij begreep waarom zij de politie niet inzette tegen vreedzame betogers in een emotioneel geladen betoging. Later liet Grapperhaus haar vallen als een baksteen, de hypocriete Judas.

  • Beide vegen hun straatje schoon in dit geval. Zij beweert dat die hoge opkomst volledig onverwacht was. Wel toevallig! En Grapperhaus zoals je zei. Politiek heeft geen moraal .

 6. Niemand – Halsema incluis – had die hoge opkomst verwacht. In zo’n situatie kan men – deelnemers, bestuurders en politie incluis – alleen maar hopen dat het goed gaat. En dat is ook gebeurd. Er waren niet meer mensen bij elkaar dan elders bij de demonstraties tegen racisme. Zolang mensen niet gaan hossen, schreeuwen, zingen of vechten, houdt het virus zich koest.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.