Dat de coalitie nu met een voorstel komt m de scholing voor mensen met een uitkering langer mogelijk te maken dan een jaar, begrijpt de SP niet goed. Minder dan twee jaar geleden stemden dezelfde partijen (VVD, D66 en PvdA) tegen een motie van de socialisten om 50-Plussers zonder werk een omscholing aan te bieden, die het vinden van een baan gemakkelijker zou maken. Dat laatste is nu ook de bedoeling van de coalitie.

Die kwam er achter dat er voor velen in de bijstand een ‘mismatch’ is tussen scholing en arbeidsmarkt. Destijds stemden voor de motie van de SP alleen GroenLinks en Ouderencombinatie Amstelveen (OCA). Daar herinnerde woensdag Wil Roode van de SP de raadscommissie Burgers en Samenleving (BS) maar even aan. Blijkbaar zijn VVD, D66 en PvdA nu eindelijk ook tot het inzicht van de socialisten gekomen, constateerde ze.

Zorg

Sandra van Engelen, CDA

Intussen is een baan vinden niet alleen een kwestie van opleiding, maar ook van motivatie, zei Sandra van Engelen (CDA). “Je moet zorg bijvoorbeeld doen vanuit je hart. Als je er geen hart voor hebt, wordt het niks.” Het is volgens haar beter dat iemand iets langer geld van de gemeenschap vergt voor een opleiding dan met een korte scholing niet een bij zijn capaciteiten passende baan vindt.

Dumpen

Iemand snel op de arbeidsmarkt dumpen met een korte opleiding, terwijl een langdurig dienstverband er niet in zit, biedt volgens GroenLinks geen oplossing. Er moet ook beter worden gekeken naar de motivatie voor de scholing, zei Ilika Polderman van GroenLinks. Zij herinnerde er ook aan dat haar partij een basisinkomen voorstaat. “In het coalitie akkoord staat dat er aandacht voor is, maar wij hebben er niets meer over gehoord.”

Namens de coalitie verdedigde Saloua Chaara (D66) het voorstel.

Saloua Chaara

De door de gemeente gehanteerde verordening op de bijstand schrijft voor dat er maar één jaar scholing kan worden gevolgd, maar dat willen de coalitiepartijen oprekken. Een arts, bijvoorbeeld, die in een ander land is opgeleid, maar in Nederland nog niet zijn beroep mag uitoefenen omdat hij of zij daar geen bevoegdheid heeft, moet langer studeren. Maar dat geld ook voor veel lager opgeleiden die een van de openstaande vacatures willen vervullen. “Wij willen het uitbreiden, omdat anders bijstandsgerechtigden vaak niet aan het werk komen.”

Geen maatwerk

Roode: “In de voorafgaande jaren was er geen maatwerk. Daarom is de kapster uit Syrië die vroeg om voor haar een stage te organiseren nu aan het werk bij de Action. Daarom is de econoom uit Syrië die smeekte hem te helpen aan een opleiding nu aan het werk bij BCC in het magazijn.”

Het gaat volgens haar niet alleen om een baan, zoals re-integratie filosofie mogelijk voorschrijft, maar om een job die past bij het opleidingsniveau van de betrokkene.  Roode betwijfelde duidelijk of het gemeentelijke Werkplein en re-integratie onderneming wel functioneren. Volgens haar voornamelijk als carrousel voor goedkope krachten in bederijven. “Dit werd bevestigd door een werkgever op de bijeenkomst voor deze commissie tijdens het werkbezoek bij Matchez. Ze hoefde maar te bellen en ze had weer een nieuwe bijstandsgerechtigde. Lekker goedkoop.”

Eindelijk

Roode zei dat het door haar harteloos genoemde beleid voor veel bijstandsgerechtigden leed heeft veroorzaakt. “De SP is blij dat D’66, de VVD en de PvdA het nu ook eindelijk inzien.”

Wil Roode

Naar haar mening schuilt het gevaar in het feit dat men wel aan de voorkant de mensen een steun in de rug geven kan, maar aan de achterkant intussen kan doorgaan met het uitbuiten van bijstandsgerechtigden. “Het is algemeen bekend dat lager opgeleiden vaker zijn aangewezen op flexcontracten. Meestal belanden ze in de schoonmaak, horeca of ouderen- en thuiszorg. Daar regent het ook al geen vaste contracten en veel werk is bovendien parttime en blijft men afhankelijk van aanvullende bijstand en de bijbehorende verrekeningen.”

Roode zei dat de SP blij is met het keren van het tij, maar kondigde aan “er bovenop te blijven zitten” om te zien of de bijbehorende spelregels ook in de verordening worden aangepast. Zij vroeg wethouder Van Ballegooijen of hij bereid is met alle partijen een nieuwe re-integratieverordening te maken. Die zei dat wel te willen en door een nieuwe verordening meer mensen te kunnen plaatsen.

D66, VVD en de PvdA beloven nu op korte termijn een voorstel uit te werken waarmee zij de werkkansen voor inwoners zonder werk vergroten, door de opties voor scholing te verruimen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.