“Daders worden slachtoffers en slachtoffers daders”, zei de in Amstelveen wonende en daar voormalig voorzitter van de PvdA-afdeling Ronny Naftaniel (foto onder). Hij was 33 jaar lang directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en verscheen, meelopend in een demonstratie voor Israël, in het tv-Journaal.

Hoewel geen Jood, zoals hij, ben ik het met hem eens. Steeds meer landen en media veroordelen Israël, terwijl je toch moeilijk kunt zeggen dat het land de bestaande oorlog in het Midden-Oosten begon. Daar worden slachtoffers nu inderdaad daders.

Moslims

Dat bleek ook uit de voornamelijk uit moslims bestaande demonstranten, die volledig achter Gaza staan en wat Hamas met het land wil: de Jihad, met discrimineren en martelen van homo’s en de vrijheid van meningsuiting aan banden leggen, bijvoorbeeld. Wie dus roept ‘From the river to the sea Palestine free’ weet niet waar hij of zij het over heeft.

Wat Israël tegen de onverlaten moet doen, heb ik nog nooit iemand horen zeggen. Waarschijnlijk niets, ter meerdere glorie van degenen die burgers als levend schild gebruiken. In de kern is iedere consequente moslim een Israëlhater, omdat gewoon de Koran dat voorschrijft. “Vervloekt heeft Allah hen wegens hun ongeloof”, staat bijvoorbeeld in Soera 2:88 en volgens Soera 9:123 moeten zij zowel Joden als Christenen – iedereen die niet gelooft zoals de moslims – bestrijden. In zijn tijd poogde de profeet Mohammed al in zijn regio Joodse stammen uit te roeien.

Religie

 De strijd tussen Gaza en Israël heeft geen politieke maar een religieuze dimensie. Laat staan een historische. Op grond van geschiedvervalsing  aanvaart men de onzin dat er zoiets als een Arabisch-Palestijns gebied zou hebben bestaan. Tot 1948 was Palestina – het land van Gaza en de West Bank – van de Britten, Romeinen, Israëlieten, Mammelukken, Turken en van 1948 tot 1967 ook Jordaniërs, maar nooit van Arabische Palestijnen. Nou ja, tot Arafat – vanuit een ander Arabisch land – de PLO bedacht. In wezen zijn die de bezetter van een Palestijns gebied.

 Twee staten?

Ook onzin is het dat Israël de oprichting van een Palestijnse staat tegenhield. Israël is altijd voor een twee staten oplossing geweest maar Arabieren waar er tegen en viel Israël van diverse het land omringende kanten aan. Honderdduizenden Arabieren vluchtten destijds uit de pas opgerichte staat Israël en wonen thans, of hun nazaten, in vluchtelingen kampen. Destijds werd dat gestimuleerd door de Arabische volken die dachten dat zij de oorlog wel zouden winnen, de Joden in zee drijven, waarop de Arabische vluchtelingen terug zouden kunnen keren. Daarbij vergeet men gemakshalve dat er ook 850.000 Joden uit Arabische landen zijn verdreven. Ach het allemaal anders geweest als Israël de slag had verloren, waarop de overmacht van de Arabische legers rekenden. Dan zou hun sprookje zijn uitgekomen. Maar bij het advies aan de Arabieren te vluchten, omdat de oorlog niet zo lang zou duren en het door hen gewenste resultaat zou hebben, bleek achteraf een zwaard waar zij zelf invielen.

De meest welvarende Arabieren wonen thans in Israël. Wat dat betreft is het in Gaza een stuk minder, door een misrekening. Wie roept dat Palestina bevrijd moet worden van de rivier tot aan de zee, zegt in feite dat Israël in zee gedreven moet worden. Zoals het destijds begon.

18 REACTIES

 1. Ach het is en blijft moeilijk voor iedereen.
  Zo heeft de hr Bos het hier over Arafat die geboren in Caïro Palestina “bedacht”, maar geldt niet hetzelfde voor Herzl en werd dat niet gedoogd door de koloniale machten omdat ze geen zin had in een wespennest en dat ze ook ergens vonden dat ze kilo’s boter op hun hoofd hadden door de Sjoah?
  Dan heeft de hr. Bos het nog over de jihad onder Mohammed. Wat infantiel van de hr. Bos , hij als Bijbelvorser weet nog veel beter dan ik dat het OT volstaat met profeten die het volk van Israël aanzetten tot genocide. Overigens zijn er ten tijde van Mohammed ook Joodse koninkrijken geweest die aanzetten tot moord op anders gelovigen.
  Nee, hr. Hr. Bos dit is wel een colomn van niets . Ik dacht dat u toch een ander niveau had en oh ja als u antwoord wilt geven. Graag! Maar niet per privé mail.

  • Wat normaliter niet bekend wordt, is dat de ‘kolonisten’ hun grond kopen van Arabieren, die het nu eenmaal in Israel beter hebben dan in GAZA, waar Hamas de scepter zwaait. Hoe moet het daar met bijvoorbeeld homorechten en anders dan de Jihad denkenden? Wat met ‘free’ wordt bedoeld begrijp ik niet. Maar wie ben ik?

   • Hoe zit het eigenlijk met die wet als de Palestijnen een stuk grond naar de normen van de Israëli’s niet in gebruik hebben , dat na een x tijd de kolonisten dat gewoon in beslag mogen nemen. U weet zelf ,hr Bos dat bij die kolonisten een heel stel lui zitten die gewoon net zo onfris zijn als die Hamasleiders. Het is niet zwart/wit heer Bos. Sam, Saar, Ahmed en Fatima willen gewoon rustig hun leven leiden zonder gezeik van Israël en Hamas, maar de fanatici van beide kanten laten dat niet toe.

 2. In dit verhaal staan zoveel onjuistheden dat het onmogelijk is om ze allemaal te corrigeren. Ronny Naftaniël is nu eenmaal woordvoerder van een pro-Israëlische lobbyclub en Johan Bos weet hoe eenzijdig en onbetrouwbaar voorlichters zijn.

  Palestina was een land waar sinds mensenheugenis talloze stammen en volken hebben gewoond en geregeerd, waaronder Joden. In de afgelopen 1.300 jaar vormden die er een steeds kleinere minderheid, bij de volkstelling in 1922 slechts 10%.

  Palestina werd in 1948 van de kaart geveegd door de Joodse zionisten. Daarbij werden de meeste niet-Joodse bewoners van het land tussen de rivier en de zee beroofd en verjaagd. Zoiets heet etnische zuivering.

  “Weinigen weten nog dat de meerderheid van de Joden, tot in de Tweede Wereldoorlog, tegen de stichting van een Joodse staat was. Dit verzet was afkomstig van allerlei soorten Joden, Reformjoden, ultraorthodoxe Joden, leden van de Joodse Arbeidersbeweging in Polen (de Bund) en van doodgewone Joden. Ze waren gekant tegen de zionistische minderheid en vreesden de gevolgen van een nationalistische en politieke herleving. Elke groep had zijn eigen ethische en spirituele redenen, maar ze werden verenigd door de gemeenschappelijke angst – die uiteindelijk waarheid werd – dat een Joodse politieke beweging intolerante, nationalistische sentimenten zou aanwakkeren, die het historische karakter van het Joodse volk drastisch zouden veranderen.”

  (Avraham Burg, oud-voorzitter van de Knesset, het Israëlische parlement, in ‘De Holocaust is voorbij’, p50.)

  @Johan Bos, kom eens langs en lees en leen een paar van mijn 80 boeken over Palestina/Israël.

  • Hoewel u de ‘onjuistheden’ niet allemaal kan corrigeren, doet u daar een toch een poging toe. Dat u zich doorgaans van citaten bedient (uit boeken die het met u eens zijn) is bekend. Ik zou prof. Willem Ouweneel (in drie vakken gepromoveerd) kunnen citeren, maar doe dat niet. Voor mij staat vast dat de Joodse staat de enige democratie in het Midden-Oosten is. Overigens zijn ultra orthodoxe Joden in Amerika tegen een Joodse staat, omdat zij vinden dat de Messias die Zelf moet stichten. Zionisten vindt men onder Joden en Christenen. Tegen beiden zijn op grond van het Islam-geloof de Arabieren. U weigert te praten over de 850.000 Joden die uit Arabische landen zijn verdreven.

   • Een stel zijn verdreven, een stel zijn gekomen uit economische ,ideële en religieuze motieven. De hr. Bos doet weer in grote mate aan versimpeling.

    Sinds wanneer is citeren niet goed hr. Bos? U haalt toch ook alles uit de Bijbel en uw welgevallige geschriften?

 3. Veel Joden leefden ook in alle Arabische landen, maar na het verjagen, beroven en onderdrukken van de Arabische Palestijnen in hun thuisland Palestina waren Joden natuurlijk minder welkom. De genocide in Gaza maakt hen nu nog minder geliefd in de hele wereld. Ronny Naftaniël en andere lobbyisten voor Israël zullen daar een harde dobber aan hebben.

  Joden kwamen trouwens om begrijpelijke redenen ook vrijwillig vanuit Arabische staten naar de Joodse staat. Daar werden zij vervolgens met de nek w
  aangekeken door zich superieur wanende Ashkenazische Joden. Die waren veelal zelf niet van Joodse afkomst maar nakomelingen van bekeerde Khazaren. Racisme viert in Israël in allerlei vormen hoogtij.

  Die Messias van u is een dictator die een ondemocratische wereldheerschappij wil uitoefenen.

  Een Joodse staat is per definitie een apartheidsstaat en dus geen democratie.

 4. Johan Bos vraagt wat Israël moet doen om zich te verweren tegen aanvallen door Palestijnen.

  Om te beginnen moet Israël mensen niet vanwege hun afkomst en religie verjagen, beroven, discrimineren, onderdrukken, terroriseren, opsluiten en vermoorden.

  Het is onmenselijk én onverstandig om een bevolking van 2,2 miljoen mensen met een gemiddelde leeftijd van 18 jaar uitzichtloos op te sluiten achter een hek. Die mensen moeten wat met hun woede en energie en zij proberen zich te verzetten, te ontsnappen en wraak te nemen op hun onderdrukkers.

 5. @Johan Bos. In ieder geval niet Palestijnen consequent tegenwerken en discrimineren, want dan dan kun je er op wachten dat er elke paar jaar een ontploffing van haat is. Maw ga in ieder geval praten en wees bereid de Palestijnen ook wat te gunnen net zoals indertijd met Egypte.

  • Praten? De Arabieren (voor het overgrote deel moslims) wilden uitsluitend de vernietiging van Israel. Daarom beginnen zes omringende landen ook in 1948 die oorlog. Twee staten wilden zij niet, de Joden wel. Sindsdien willen zij geenszins praten. Alleen raketten naar hun buren schieten…..In een democratie heeft iedereen stemrecht en bestaat er ook een oppositiepartij in de Knesset. Kom daar bij Hamas eens om……

 6. Als de 1,2 miljoen Arabische Palestijnen in 1948 hadden ingestemd met de door de VN voorgestelde (oneerlijke) verdeling van Palestina, had de overgrote meerderheid van de bevolking van de Joodse staat Israël nu bestaan uit moslims van Arabische afkomst.

  “The number of Jews in Mandatory Palestine reached in 1947 approximately 630,000. At the same time, the country’s Arab population totaled more than one and a quarter million.

  Although in retrospect it did not turn out to be in their best interest, the Arabs refusal to support the partition of their country and to recognize the Jewish state was logical and understandable. Very few populations around the world would have agreed to be colonized by land-hungry foreigners who were slowly acquiring pieces of their territory, who were unwilling to live together with them, and who aspired ta establish their own nation-state. Moreover, the UN partition plan granted only 45 percent of the land area of British Mandate Palestine to its 125 million “native” inhabitants, while the settler population [630.000] was allocated 55 percent of the land. Even though some of the Jewish area consisted of desert, it would seem clear, based on the demographic relationship between Arabs and Jews at the time, that the partition was unlikely to be considered just by those against whom it discriminated.”

  Equally absurd from the perspective of the venerable inhabitants of Palestine was the fact that, under the original UN plan, the large landholdings of some 400.000 Arabs, or approximately one third of Palestine’s Arab population, would have ended up within the borders of the proposed Jewish state.”

  (Shlomo Sand, The invention of the land of Israel, p231.)

 7. @Johan Bos schrijft iedere keer dat de Joodse zionisten in 1947 wel voor twee staten waren maar de Arabische Palestijnen niet. Kennelijk heeft u zich nooit afgevraagd of het wel een eerlijk, redelijk en legaal voorstel was waarmee de VN de Palestijnen destijds confronteerden. Het was namelijk in alle opzichten onaanvaardbaar.

  De Joodse immigranten en kolonisten hadden destijds inmiddels slechts 6% van het grondgebied van Palestina in eigendom en zij vormden slechts één derde van de bevolking. Toch kregen zij meer dan de helft van het land toebedeeld. In dat deel bezaten Joden slechts 11% van het grondgebied en zij waren in ieder district in de minderheid. De Joden zouden ook de meest vruchtbare grondgebieden in handen krijgen.

  De VN Resolutie hield bovendien geen rekening met de bedoeling van de Zionisten om Palestina geheel te ‘de-Arabiseren’. Etnisch te zuiveren, dus.

 8. Het wel of niet toestaan van genocide gaat namelijk de hele wereld aan. Als Israël de Palestijnen vanwege hun afkomst en religie mag beroven, verjagen, onderdrukken en dus zelfs massaal vermoorden (Gaza), dan mogen andere landen dat ook, zoals bijvoorbeeld China (Oeigoeren), Myanmar (Rohingya), Ethiopië (Tigray), IS in Irak (Jezidi’s), Afghanistan (Hazara’s), etc.

  Dan wordt het nooit wat met de wereldgemeenschap. Dit is dus niet alleen een onderwerp voor discussie in de hoogste bestuursorganen en rechtscolleges in de wereld, maar ook tussen burgers op lokaal niveau. Dat is immers de basis van democratie.

 9. Johan Bos schrijft: “Wie roept dat Palestina bevrijd moet worden van de rivier tot aan de zee, zegt in feite dat Israël in zee gedreven moet worden. Zoals het destijds begon.”

  Nee, Johan, het omgekeerde is het geval. De niet-Joodse inwoners van Palestina (al 1.300 jaar de grote meerderheid) werden in 1948 door de Joodse Zionisten beroofd en verdreven, sindsdien onderdrukt of opgesloten en thans massaal vermoord in Gaza.

  Ook de Israëlische president Herzog verklaart nu een voorstander te zijn van een Palestijnse staat naast Israël, maar dan eerst moet Hamas vernietigd worden. Dit laatste lukt nooit, net zomin als het de nazi’s lukte om de Joden te vernietigen. De Palestijnen zijn door de Joden tot een volk gepest en gebombardeerd en een volkswil laat zich niet met militair geweld breken.

  Het gemeentehuis van Amstelveen had nooit de Israëlische vlag mogen hijsen uit solidariteit met een land dat genocide pleegt door een burgerbevolking massaal te verdrijven en te vermoorden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.