Samen met ChristenUnie, SP, CDA, Actief voor Amstelveen, bbA en PvdA diende GroenLinks woensdag een motie in bij de behandeling van de Nota van Uitgangspunten Transformatie Bovenkerkerwegzone. Dat gaat over de kantoren en een restaurant die de gemeente aan de Bovenkerkenweg wil laten vervangen door hoogbouw en dus appartementen. De motie, die door de complete gemeenteraad werd aan genomen, voorziet in zogeheten betaalbare huur en koopflats. 

Daaronder verstaat de raad nu sociale huur, middeldure huur tot € 1100 en koopflats voor een betaalbare prijs, die ten hoogste € 355.000 mag bedragen. Middenhoven slijpt men overigens de messen tegen de naar de mening van omwonenden megalomane Hoogbouw, die volgens het college maximaal tien verdiepingen mag bedragen.

Tekort

GL-raadslid Gert Jan Slump constateert dat aan die woningen een urgent tekort bestaat. Overigens pleit zijn fractie, net als de SP, al langer voor sociale huur. Zij vindt daarin min of meer coalitiepartij PvdA aan haar zijde, maar die komt niet verder dan het zoeken van een balans tussen duur en goedkoop. Elk nieuwbouwproject moet gaan bijdragen aan de toevoeging in de genoemde categorieën, zegt Slump.

Laag of midden

Ruim de helft van alle Amstelveners heeft een laag of middeninkomen, maar slechts 37% van de woningen is voor hen te betalen. Zestien procent van de mensen met een laag en middeninkomen woont in een te dure woning, constateren de indieners van de motie. En de sociale huur is de laatste vijf jaar  afgenomen van 32% naar 27%.

“Artsen, advocaten, directeuren en piloten kunnen zich duurdere woningen veroorloven en vinden, ook in de krappe Amstelveens woningmarkt, nog mooie woonruimte. Voor kappers, automonteurs, verzorgenden, verkoopmedewerkers, koks, politieagenten, brandweermensen en onderwijzers is dat momenteel heel anders. Die moeten een betaalbare woonruimte verhuizen en zo raken we hen kwijt op cruciale plekken in onze stad,” zegt Dianne Hoefakker (ChristenUnie).

Happy few

Zij benadrukt dat Amstelveen niet alleen voor de happy few moet zijn, maarleefbaar zijn voor alle inwoners, bedrijven en bezoekers. Een uitgebalanceerd woonaanbod is hiervoor cruciaal, vindt ze. Op 15 maart ondertekende wethouder Adam Elzakalai namens het college van B&W de MRA-woondeal. Het college sprak hiermee de intentie uit samen met het rijk en omliggende gemeenten, betaalbaar te gaan bouwen. Bij nieuwbouwprojecten is het streven ongeveer twee derde in het betaalbare segment. Hoewel de handtekening op de MRA-papieren nog vers is, wilde het college in de Bovenkerkerwegzone fors lager inzetten op betaalbaar bouwen. Maar wethouder Floor Gordon waarschuwde woensdag dat de gronden onder de panden niet van de gemeente zijn, maar van diverse particulieren, die uiteraard uit de kosten moeten komen. In de motie wordt het college opgeroepen zich ook bij de Bovenkerkerweg aan de uitgangspunten en intenties uit de door wethouder Elzakalai ondertekende MRA woondeal te houden.

Ambities

Bert Rouwenhorst (CDA): “Juist bij het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten voor de Bovenkerkerweg mogen de ambities sociaal en betaalbaar volgens ons niet van tafel vallen. Bij de verdere plannen voor betaalbaar bouwen aan de Bovenkerkerweg moet daarbij niet alleen gekeken worden naar bouwen hoger dan zeven bouwlagen”.
Andere opties zijn om naast de bouwontwikkeling het eigendom en beheer van zowel de gebouwen, het groengebied en de energievoorziening erbij te betrekken. Juist in dit gebied hebben we naar de mening van de raad de kans een nieuwe Amstelveense norm neer te zetten.

Groen

Gonnie van Rietschoten van Actief voor Amstelveen zegt dat de motie indienende fracties ook pleiten voor het actiever betrekken van de omwonenden bij de ontwikkeling van de zes eilanden met het oog op onder meer de toekomstige (gezamenlijke) groenvoorziening en bouwrealisatie. In het achter de Bovenkerkerweg gelegen Middenhoven is actie gevoerd tegen hoogbouw, waarbij men ook verwacht dat het groen schaarser wordt.

Volgens Patrick Adriaans (SP) en Ferry van Groeningen (bbA) moet de gemeente een stevige regisserende rol op zich nemen bij deze en volgende woningbouwprojecten. Ook verwachten zij van vastgoedeigenaren op de zes ‘eilanden’ in deze wooncrisis dat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en hun rendementsverwachtingen daarop afstemmen en matigen.

Welvaart

Dat mondt uit in de zogenaamde ‘brede welvaart’. Die raakt volgens de raadsleden het algehele welzijn van mensen en omvat alles wat mensen van waarde vinden. Naast materiële welvaart gaat het ook om zaken als gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en veiligheid, vinden zij. De door de gemeenteraad unaniem aangenomen motie roept het college op ook bij de uitwerking in de gebiedsvisie van de Bovenkerkerwegzone de ambities uit de ondertekende Woondeal 2023 ten aanzien van sociale huur en betaalbare huur/koop na te streven. Ook vraagt de gemeenteraad het college bij de realisatie niet primair en alleen naar het aantal bouwlagen te kijken maar ook andere bepalende factoren (zoals groenbeheer en energie) mee te nemen. Verder wil hij tussentijds op de hoogte gehouden worden over de vertaalslag van de nota van uitgangspunten naar de gebiedsvisie.

Foto: V.l.n.r. Ferry van Groeningen, Bert Rouwenhorst, Patrick Adriaans, Dianne Hoefakker, Gert Jan Slump, Gonnie van Rietschoten

1 REACTIE

  1. Ik wil even refereren aan de woorden van mevr. Hoefakker ( CU) . Wat is nu in het belang van de GEHELE stad, ook ruimte voor de door haar genoemde beroepsgroepen of de belangen van enkele grond-eigenaren/speculanten?
    Dan is mijn antwoord duidelijk, want op de lange termijn is dit ook van belang voor de mensen die zich kunnen veroorloven om de huidige prijzen wel te betalen.

    Daarom lijkt me dit een zaak van algemeen belang, net zoals de aanleg van een weg.

    Het lijkt me dan ook dat het tekenen van een intentie boterzacht is, wat die wethouder van de VVD heeft gedaan. Het lijkt mij trouwens ook handig dat VVD/D66 wat toeschietelijker i.d. worden ,gezien de uitslagen bij de laatste verkiezingen, anders zouden ze in hun ogen wel eens nog vervelender zaken opgelegd kunnen krijgen vanuit de provincie of Den Haag.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.