Vooral de kwetsbare kinderen moeten de aandacht van de lokale overheid krijgen. Daar leken de fracties in de gemeenteraad het wel mee eens tijdens een raadsdebat (vervanging van de commissies) over de jeugd- en onderwijsagenda op woensdag 13 maart. Maar Saloua Chaara van het zich graag dé onderwijspartij noemende D66 voerde de boventoon. Haar betoog was eigenlijk een reclame-uiting voor die partij. Een derde van de 15-jarigen is analfabeet, zei ze. “D66 zal zich niet bij neerleggen.” Zij wil van Amstelveen ‘de beste onderwijsstad van Nederland’ maken.

Ook raadslid Ilika Polderman van GroenLinks was het er mee eens, maar zij stelde het vraagstuk van de problematische woningmarkt aan de orde. Dat nu had Chaara niet gedaan. Betaalbare woningen zijn noch voor de leraren noch voor de leerlingen beschikbaar, benadrukte Polderman.-

Wonen

“Waar gaan onze kinderen straks wonen?”, citeerde zij als een van de kernvragen van ouders die hun kinderen naar school brengen. D66 had daar in het uitgebreide betoog van Chaara geen aandacht aan geschonken. Gelijke kansen voor kinderen is voor haar een complexe zaak die méér vergt dan een betaalbare woning. In de jeugd- en onderwijsagenda had zij naar haar zeggen veel van het D66-beleid terug gevonden, wat op zich niet zo vreemd is want de wethouder Frank Berkhout, die erover gaat, is ook een D66-er. De partij wil het beste onderwijs en Amstelveen maken tot de beste onderwijsstad in den lande. “Maar goed onderwijs valt of staat bij voldoende leraren”, zei ze. En daar is actie van de gemeente voor nodig. Op het gebied van betaalbare woningen, zei Polderman.

Bezuinigen

Zij hekelde de ambtelijke bezuinigingen op onder meer onderwijs die in de pijplijn zitten en wilde meer cultuur in het onderwijs. Overigens werd door de diverse fracties een regen van moties aangekondigd, die in de gemeenteraad, samen met de jeugd- en onderwijs agenda, worden behandeld. Overigens is de inzet voor kinderen in een minder kansrijke omgeving ook een van de drie uitgangspunten waarop de agenda volgens Berkhout is gebaseerd. De andere twee zijn vooral preventie door in een vroeg stadium problemen te herkennen (“we willen problemen bij de basis aanpakken om erger te voorkomen”) en het tijd nemen voor een kleine groep kinderen die wegens complexe problemen hulp het hardst nodig hebben.

Jeugdbescherming

Eigenlijk had het lezen van de visie Dianne Hoefakker van de ChristenUnie, zelf werkzaam in het onderwijs, teleurgesteld, hoewel haar teleurstelling door wat wethouder Berkhout zei sterk was verminderd. Zij dat in de agenda de gemeente teveel wijst naar een ander en zij vroeg zich af of specialisme niet meer gezocht moet worden in regionaal verband. Zij vond weinig concreets in de visie. Berkhout maakte, zei hij, zich meer zorgen over het tekort aan jeugdbeschermers dan over dat aan onderwijzers. Wat dat laatste tekort betreft, zei Chaara dat tot nu toe het wel was opgelost door bijvoorbeeld ZZP’ers in de huren, maar zij vreesde wel voor de toekomst en zag wel dat er iets moest gebeuren. Op dit moment worden al veel klassen naar huis gestuurd, omdat er geen leraar is, constateerde zij.

Vak

Fractievoorzitter Siegmann van het CDA vond niet wat hij zocht in de agenda. Er wordt volgens hem op een rijtje gezet wat de gemeente allemaal doet, maar de resultaten daarvan komen minder aan het licht. Bas Zwart van de VVD vond nota beleidsarm en wees er op dat de gemeente aan jeugdzorg en onderwijs wel 35,5 miljoen euro kwijt is. Hij maakte zich zorgen over de kwaliteit van de leerkrachten en zei dat men eigenlijk te veel wil en de minder geschikten voor het onderwijs op den duur overblijven. Philip Bodenstaff van 50Plus vroeg zich af of men door het inschalen van zij-instromers wel op de goede weg is. ‘Docent zijn is een vak”, zei hij. “Ik breng mijn auto ook niet voor reparatie naar een garage waar geen automonteurs werken.” Zij-instromers zij volgens hem goed voor administratieve taken, die nu op de docenten rusten. Hij zij een vriendin te hebben die soms tot twee uur ’s nachts formulieren zat in te vullen, omdat schoolbesturen daarom vragen.

Recht

Jacqueline Höcker van Goed voor Amstelveen  vond dat de rechten van het kind meer centraal moesten staan. En kondigde daarover een van de vele moties aan. En Ewa Petiet (BBA) constateerde dat niet alleen onderwijs en jeugd met personeelstekort hebben te maken, maar dat het ook in andere sectoren speelt. Esther Veenboer (PvdA) miste in de agenda eigenlijk de wegen die naar succes leiden. Onderwijs is volgens haar een onderwerp waarop de Sociaal Democratie zich onder meer heeft toegelegd. Maar de vraag is wel hoe de gemeente alle wensen gaat betalen. De vraag is, volgens Hoefakker, ook de beleidsnota uitnodigt meer hulp te bieden aan het onderwijs. En leraren moeten ook in Amstelveen kunnen wonen, hield Polderman van GroenLinks staande.

17 REACTIES

 1. Dat hele gekakel over onderwijs in nagenoeg de gehele gemeenteraad is gewoon belachelijk.
  Je kunt best redelijke tot zeer goede docenten krijgen, maar dan moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.
  – Betaalbare woonruimte en geen tweekamerhokken
  – Afspraken met inspectie.
  De gemeente kan ook veel doen.
  – Naschoolse verrijkingsactiviteiten
  – Bibliotheken in de wijken.
  En natuurlijk het Rijk.
  – Kleinere klassen.
  – Minder leerlingen met problemen in het regulier. ( als voormalig ( hulp)leerkracht in SO heb ik kinderen op zien bloeien nadat ze totaal verkreukeld binnen kwamen. )[ De walgelijke schijnheiligheid waarop men deze groep indertijd heeft opgezadeld met een “rugzakje” is werkelijk om te kotsen.]

  En D66 stop nu eens met dat adverteren als onderwijspartij. Dat bent u helemaal niet. Zeker in deze gemeente waar u voor 90% alleen achter de VVD bent aangehobbeld.

  • Beste meneer Bikker,
   Ik volg met veel interesse uw reacties op dit blog en vooral mbt onderwijs. U bent enige decennia geleden werkzaam geweest in het onderwijs en ik vermoed dat uw opinies vooral uit die tijd komen. Ik ben bijvoorbeeld nieuwsgierig aan welke (oud Hollandse?) “naschoolse verrijkingsactiviteiten” u denkt.

   U stelt kleinere klassen voor, maar dat is natuurlijk een illusie. We hebben nu al een lerarentekort. Hoe doen we dat met nog meer klassen? Daarnaast zijn scholen en klaslokalen ingericht op de huidige klasgrootte. Het gaat miljarden kosten om landelijk scholen te verbouwen om 10-15% meer klaslokalen te krijgen.

   U wil meer leerlingen naar het SO. Wij willen juist dat zoveel mogelijk leerlingen naar een reguliere school in de buurt kunnen. Scholen en leraren moeten adequate hulp krijgen voor leerlingen die gedurende hun ontwikkeling extra aandacht nodig hebben.

   Door o.a. de VVD en D66 hebben we in Amstelveen uitstekende scholen, de beste schoolgebouwen en durven we de ambitie uit te spreken om de beste onderwijsstad van Nederland te willen worden.

   Als een voorbeeld kunt noemen van een gemeente waar het onderwijs beter georganiseerd is dan in Amstelveen, dan hoor ik dat graag. Ondanks dat de gemeente niet heel veel te zeggen heeft over het onderwijs zijn mijn collega’s en ik zijn altijd op zoek naar verbetering.

  • Nog kleiner? Ik herinner mij klassen van 40 man en meer. Maar toen waren calculators nog verboden, die er voor zorgen dat vrijwel niemand meer rekenen kan en als de stroom uitvalt nergens is. Nou ja, het onderwijs is alleen maar achteruit gegaan, omdat men steeds de eisen bij de prestaties aanpast.

   • Wilt u het onderwijs in de 50’er jaren vergelijken met nu? 😂 Een tijd waarin een groot van de bevolking al ging werken op zijn 15e. U moet trouwens niet alles afpassen bij uzelf. U kon goed leren. Nogmaals 80% kan en kon niet eens goed spellen. Ook zou ik eens kijken wat men tegenwoordig allemaal van kinderen vraagt op een basisschool. Dat is heel wat meer dan vroeger.

 2. U stelt dat ik enige decennia geleden uit het onderwijs ben gestapt, maar het was in 2016 . Sinds die tijd heb ik nog wel eens wat gedaan als vrijwilliger bij het Taalhuis en als tutor.
  -Gaat u eens kijken in Amsterdam qua naschoolse verrijkingsactiviteiten. Zeer interessant! Deze lopen uiteen van sport tot natuurtechniek en ook puur bijspjkerlessen.
  -Ja en ik stel zeker meer kinderen naar het SO en wel vanwege de volgende redenen.
  Lesgeven in het SO moet je echt kunnen. ( en willen) Dat leer je niet even in een cursusje. ( die ik ook heb gehad, maar mij lag dat werk niet.)
  Kinderen met problemen ( m.n. gedrag) kunnen de gang van zaken binnen een hele groep ophouden en daarmee dus het algemene niveau naar beneden doen gaan en u kunt 10.000 keer beweren dat binnen de huidige organisatie moet, maar het gebeurt niet. Kan ook niet bij een leerkracht die les moet geven op 3 niveau’s plus nog eens een 3 aandachtsleerlingen.

  Als ik nu eens een advies mag geven , draai eens een paar dagen mee in een willekeurige klas en niet één die uitgezocht is door de directie. Dan ziet u eens de praktijk.

  Wat betreft uw ambitie om het beste onderwijs te geven. Dat wil iedereen, maw niets bijzonders.

 3. Meneer Bikker. Ik heb veel respect voor uw werk als vrijwilliger. Ik vul mijn maatschappelijke bijdrage als gemeenteraadslid in. Als gemeente(raadslid) heb je weinig te zeggen over de vorm, inhoud en kwaliteit van het onderwijs. In Nederland gaat het onderwijs over het onderwijs en gaat de gemeente over de gebouwen. In Amstelveen zijn er overigens tal van naschoolse activiteiten, waarbij de gemeente helpt deze voor iedereen toegankelijk te maken.

  Ik zie een paar dagen in een klas meedraaien niet als een efficiënte manier om kennis op te doen. Ik haal mijn kennis behalve uit de klas ook uit veel andere bronnen. Er moet goed geluisterd worden naar mensen in het veld, maar dat betekent niet dat alles wat er gezegd wordt ook 1-op-1 overgenomen kan worden. Overigens zegt niet iedereen in het veld hetzelfde. De overheid moet idd zorgen dat met het belastinggeld goed beleid wordt gevoerd, meneer/mevrouw Peerdeman.

  Voor leraren wordt het lekker makkelijk als er geen drukke/moeilijke kinderen meer zijn, geen lagere en hogere niveaus of verschillende taalniveaus. De wereld is geen eenheidsworst. Kinderen zijn drukker geworden en ook gedrag is moeilijker. Waar de heer Bikker het leven van de leraar makkelijk wil maken, gaat het er mij om dat zoveel mogelijk kinderen, zonder label, normaal regulier onderwijs kunnen volgen (zo nodig met hulp). Het beroep van leraar is niet makkelijker geworden. Ik vraag mij af of de Pabo de leraren voldoende voorbereid voor de 21e eeuwse situatie. Ik heb veel respect voor leraren en vindt het ook terecht dat de salarissen verhoogd zijn.

  • (Zucht) U weet volstrekt niet waar u over praat, wat er allemaal komt kijken bij lesgeven op 3 verschillende niveau’s plus een paar kinderen met problemen op verschillend gebied, aldus een iemand uit het het veld met 40 jaar ervaring. Dit heeft niets te maken met het leven van een leerkracht makkelijker willen maken, maar alles met het beste uit de niet problematische kinderen willen halen. Ik heb licht autistische kinderen in de klas gehad, die plotseling op hol sloegen. ( kun je niet altijd voor zijn ) en dan ben je daar wel een poosje mee bezig.
   Wel een gotspe dat u mij nog verteld dat een groep geen eenheidsworst is. 😂😂

   Overigens weet ik ook wel dat een gemeenteraadslid of wethouder officieel niets te vertellen hebben over de inhoud, maar als een ouder komt klagen bij zo’n persoon daar degelijk aandacht aan wordt besteed en dat dat vervelende consequenties kan hebben. ( vaak terecht maar ook vaak willekeurig)

 4. Bas Zwart schrijft dat gemeente en gemeenteraad weinig te zeggen hebben over de vorm, inhoud en kwaliteit van het onderwijs, maar dat dit in Amstelveen toch beter georganiseerd is dan waar dan ook in Nederland. Dat is knap, maar hoe dan?

  Ik heb nooit in het onderwijs gezeten, maar ik heb wel in het hele land computerlessen gegeven met behulp van een interactief beeldplaatprogramma dat was ontwikkeld door Chanowski Audiovisual Productions. Daarmee kon iedere cursist in zijn/haar eigen tempo werken en ik kon als begeleider zowel de snelle als de langzame cursisten helpen in een klas van 25. Ik vond dat een mooi principe. Ik heb nooit begrepen waarom CD-I niet meer werd gebruikt, bijvoorbeeld ook bij integratielessen.

  • Robert, dit gaat over kinderen in de basisschoolleeftijd. P.C.‘ s en IPads zijn dan hoogstens een hulpmiddel, maar nooit een vervanger.

 5. Hieronder een paar voorbeelden hoe de gemeente bijdraagt aan onderwijs(klimaat).

  Daar waar jeugdzorg en onderwijs elkaar raken heeft de gemeente een belangrijke rol. Op elke basisschool is minimaal 1 dagdeel per week een medewerker van jeugdzorg aanwezig. Voor hoogbegaafdheidsproblematiek is er de School of Understanding. Een initiatief als Digibende zorgt voor thuiszitters. Taalscholen zijn er om internationale kinderen snel op taalniveau te krijgen voor regulier onderwijs. Ook de vroeg -en voorschoolse educatie. De meest concrete en zichtbare bijdrage die een gemeente kan bieden aan het onderwijs is huisvesting. Ik neem aan dat het u is opgevallen hoe deze de afgelopen 10-15 jaar verbeterd is. Door goed financieel beleid heeft de gemeente de mogelijkheid gehad nieuwe schoolgebouwen neer te zetten. Voor de leerlingen, maar zeker ook voor leraren draagt dit bij aan leer- en werkklimaat.

  De heer van Waning een terechte opmerking maakt over onderwijs op maat. Digitale toepassingen zijn een uitstekend hulpmiddel om gelijktijdig les te geven op verschillende niveaus (en dat is idd niet een vervanger van de leraar). Ook IPC is een innovatief voorbeeld dat daarvoor op verschillende scholen gebruikt wordt.

   • Het gaat hier over het niveau van het onderwijs. Niet over het vervuilen van een uitwisseling van meningen. Als ik de eigenaar was van dit blog had ik u al lang verwijderd als u weer eens uw stokpaardje er propt.

    • Luchtvervuiling remt de ontwikkeling van jonge hersenen. Aangezien die ontwikkeling de topic is, kon ik niet nalaten om hierop te wijzen aangezien niemand anders dit doet.

   • @ Johan . Als men de normen van nu toepast op het onderwijs van vroeger, denk ik dat er nog wel meer dan een derde analfabeet was. Alleen vroeger werd het niet getoetst.
    Ik heb vroeger bijvoorbeeld nooit, echt begrijpend lezen of samenvatten gehad en zeker geen strategieën daarvoor, terwijl ik toch een HBS heb afgerond. In mindere mate geldt dat ook voor stellen en andere zaken.

 6. Er zijn inderdaad prachtige schoolgebouwen, maar twee daarvan staan vlak naast de luchtvervuilende en lawaaiige A9 die door de VVD níet werd ondertunneld. Dat is niet gezond voor jeugdige hersens.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.