Gemeentelijke bestemmingsplannen, vastgesteld door de gemeenteraad, zijn na 1 januari niet meer mogelijk. Dan komt er één omgevingsplan. Amstelveen ontwikkelt nog (nieuwe of gewijzigde) bestemmingsplannen, andere gemeenten sluiten alvast daarvoor het loket. “Niet verstandig”, zegt juriste Melinda Gayir van het Utrechtse advocatenkantoor Van Benthem & Keulen.

Ontwerpen voor (wijziging van) bestemmingsplannen kunnen tot 31 december van dit jaar ter inzage worden gelegd. Bestaande bestemmingsplannen worden automatisch deel van  een tijdelijk omgevingsplan.

Veel tijd

Tot 31 december ter inzage gelegde ontwerpen worden ook nog onder het huidige recht afgehandeld. Daarna wordt de Omgevingswet van kracht, die 26 andere wetten vervangt.  Althans de zogeheten ‘Invoeringswet Omgevingswet (IOw). Maar op ontwerpen die later ter inzage worden gelegd wordt het nieuwe recht toegepast en moet men aan de eisen van de Omgevingswet voldoen. Het voorbereiden van een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan vergt veel tijd (minimaal 4 tot 6 maanden), zegt Gayir. “Dit heeft te maken met het proces van omgevingsdialogen voeren, ontwerpbestemmingsplannen opstellen, (milieu) onderzoeken uitvoeren, maar ook de beoordeling door het college en vaststelling door de gemeenteraad vergen tijd.”

 

Recht

 

Na het sluiten van het loket ingediende aanvragen kunnen niet meer leiden tot ter inzagelegging van ontwerpen voor 31 december. En daarmee is niet meer onder het nu bestaande recht.  Op grond van de Algemene wet bestuursrecht  en de Wet ruimtelijke ordening kunnen gemeenten overigens niet zonder meer aanvragen om een gewijzigd of nieuw bestemmingsplan buiten behandeling stellen of negatief beslissen. Het betekent een lege huls als de aanvraag wel in behandeling wordt genomen, maar vervolgens niet tijdig een ontwerpplan ter inzage wordt gelegd.

 

Juridische gevolgen

Aanvragen die niet onder het huidige recht worden afgehandeld, moeten opnieuw onder het nieuwe recht in procedure worden gebracht. Onder de Omgevingswet geldt echter een ander beoordelingskader, waarschuwt Gayir.  “Dit kan tot gevolg hebben dat bijvoorbeeld (milieu) onderzoeken moeten worden aangepast of opnieuw uitgevoerd.”

Een plan of project kan volgens haar nog wel onder het huidige recht nog mogelijk worden gemaakt met een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan. “Het tijdstip van de aanvraag is daarvoor bepalend. Als een initiatiefnemer vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet een aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ingediend, blijft het oude recht van toepassing tot het besluit onherroepelijk is.”

 

Het is volgens de juriste aanbevelenswaardig dat initiatiefnemers en gemeenten tijdig met elkaar in overleg treden over nieuwe plannen en projecten. “Op die manier kan gezamenlijk een inschatting worden gemaakt van de wenselijkheid van het project en onderzocht worden wat voor het specifieke initiatief – op dit moment – de beste optie is”,  zegt ze.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.