De inmiddels door de Raad van State afgekeurde plannen van de gemeente om studenten te huisvesten in het aan Uilenstede grenzende Kronenburg vond GroenLinks ‘schandalig’. Dat zei fractievoorzitter Lennart de Looze woensdag bij de behandeling door de gemeenteraad van de Perspectiefnota (de kaders voor de volgende begroting).

Er hadden wat hem betreft vooral sociale huurwoningen moeten verrijzen.

Betaalbaar

GroenLinks en de SP voeren al langer strijd voor meer sociale huurwoningen en vinden dat B&W zich te gemakkelijk overleveren aan projectontwikkelaars die voornamelijk dure woningen willen bouwen. Het lijkt volgens De Looze vooral bij woorden en intenties te blijven als het om woningen gaat. “We zeggen vol in te zetten op betaalbare woningen, maar wat wordt verstaan onder betaalbaar daar denken wij heel anders over.” Eerder stelde een GL-raadslid al eens aan coalitiepartij PvdA de vraag wat de sociaal democraten eigenlijk onder het vaak door elke fractie gehanteerde woord ‘betaalbaar’ verstaan.

Voor andere doelgroepen dan studenten heeft de gemeente kennelijk geen oog gehad bij de plannen voor Konenburg, zei De Looze. “Maar nu dit project helaas voorlopig niet door zal gaan, zal de gemeente in de ogen van GroenLinks wel anders moeten. Want met onze vergrijzende bevolking kan je het je nu echt niet permitteren om niet ook betaalbare ouderenwoningen te realiseren.” De Looze zei daar bij de behandeling van de binnenkort verschijnende woonvisie wel op terug te komen.

Eigen vlees

Wat de bezuinigingen en verhoogde lasten voor de inwoners betreft, zei fractievoorzitter Harmen van der Steenhoven van D66 dat de gemeente ook ‘in eigen vlees’ heeft gesneden door bijvoorbeeld de eigen organisatie tegen het licht te houden. “D66 is nooit blij met lastenverzwaringen, maar begrijpt de noodzaak om te blijven investeren in de stad. Zo hoop ik dat over tien jaar mijn zoontje nog gewoon zonder wachtlijsten te leren zwemmen in de Meerkamp, muziekles kan krijgen in de nieuwe cultuurstrip bij het Stadshart en Amstelveen nog minimaal net zo ‘groen en blauw’ is als nu.”

Winkels

Het wordt volgens hem ook de hoogste tijd om ‘de stofkam door het Stadshart te halen.’ Men praat al tien jaar over renovatie en vergroening, maar er gebeurt volgens D66 weinig. Van der Steenhoven constateerde een verschraling van het (lokale) winkelaanbod, in het voordeel van de nationale ketens.  “Regulier boodschappen doen wordt voor Amstelveense bewoners en omwonenden daardoor op Stadshart steeds moeilijker.”

Van toestanden zoals in de Amsterdamse binnenstad moet D66 in Amstelveen niets hebben. Volgens Van der Steenhoven is daar in het stadscentrum alleen nog maar eenzijdig winkelaanbod, gericht op dagjesmensen. Daarom riep hij in een motie, samen met de complete coalitie (VVD, D66, PvdA en Goed voor Amstelveen) plus bbA, Actief voor Amstelveen en ChristenUnie, B en W op het winkelaanbod in het Stadshart in kaart te brengen. 50Plus stemde tegen.

Balans

Het woord ‘leefbaarheid’ klonk woensdag, zoals gebruikelijk, weer van links tot rechts. Een ‘levenskrachtig Amstelveen’ voegde Burgerbelangen (bbA) daar aan toe. Voor die partij is groei geen doel, maar verbetering van ‘kwaliteit en leefbaarheid’ wel. Volgens fractievoorzitter Pieter Monkelbaan pleit de lokale partij niet, zoals B&W, voor ‘groei in balans’ (met o.a. de voorzieningen), maar voor ‘Verbeteren in Balans’. Die ambitie richt zich meer op het verbeteren van bestaande stedelijke systemen en voorzieningen, zonder noodzakelijkerwijs ook te streven naar grootschalige groei, zei Monkelbaan. Groei kan, maar alleen als het een verbetering voor de leefbaarheid is.

Burgers

Het vertrouwen in de politiek moet terugkomen, vond hij, door meer te luisteren naar burgers. Raadsvoorstellen zouden aan de gemeenteraad moeten worden aangeboden met verscheidene alternatieven. “Door verantwoord financieel beheer doen we uiteraard de nodige investeringen in infrastructuur, openbare voorzieningen, onderwijs en gezondheidszorg. Maar zeker ook in de minstens zo belangrijke diensten die de levenskwaliteit, en het economische en vrijwilligerspotentieel van Amstelveen ondersteunen zoals: wijkcentra, sport-, recreatie-, en kunst- en cultuurvoorzieningen”, zei Monkelbaan.

Organisatie

De PvdA vroeg zich bij monde van fractievoorzitter Esther Veenboer af of de gemeente eigenlijk wel de robuuste ambtelijke organisatie heeft om het woningprobleem aan te pakken, gezien het heersende personeelstekort. “Amstelveen heeft een aantal woningbouwprojecten in de planning met mooie aantallen sociale en lage midden-huur”, zei Veenboer, die dat van groot belang vond voor de samenleving.  Maar de organisatie moet wel de kennis en omvang hebben die nodig is voor al die projecten, waarschuwde ze. Veenboer wees op de onzekerheid door krapte op de arbeidsmarkt en de tekorten van materialen en de gestegen prijzen. En zij verwachtte ook problemen bij de plannen in bijvoorbeeld de nieuwe wijk Legmeer. Zij vond het trouwens zorgelijk dat, hoewel zij blijkens de stadspeiling zeiden prettig te wonen in de wijken van Amstelveen, maar veel inwoners aangeven elkaar nauwelijks te kennen en dat het contact met buurbewoners en sociale cohesie is afgenomen.

SDG-epidemie

Dat het college van Burgemeester en Wethouders meent dat een verhoging van de OZB (Onroerende Zaak Belasting) een oplossing is voor financiële dekking, daarvan was Actief voor Amstelveen (AVA) niet overtuigd. “Wij vinden het belangrijk dat er eerst heldere kaders komen voor verhoging van structurele lasten en een nadere afweging van de inzet van algemene middelen”, zei fractievoorzitter Michel Becker. “Voordat de lasten van onze inwoners en ondernemers omhoog gaan, eerst kijken wat er in de gemeentelijke organisatie en externe inhuur bespaard kan worden”, gaf hij als advies. Maar hij vond ook dat de gemeenteraad niet in moties en schriftelijke vragen moet aandringen op het ene na het andere onderzoek, waarvoor veelal externe bureaus worden ingehuurd.

En stoppen moet de gemeente volgens hem met het betalen voor, vooral door coalitiepartij Goed voor Amstelveen ingebrachte (afsplitsing van AVA), VN-doelen voor duurzaamheid, de Sustaineble Development Goals (SDG), door Becker de ‘SDG-epidemie’ genoemd. Die kosten de gemeente minstens een ton per jaar, zei hij. Met de SP was hij het kennelijk eens dat de Perspectiefnota 2024 weinig perspectief biedt. De SP stemde dan ook tegen de nota. Net als trouwens 50Plus.

Referendum

Die fractie toonde zich een warm voorstander van een referendum over belangrijke controversiële onderwerpen. D66 stond daar in de begintijd ook achter, maar kreeg door dat het volk anders kan denken dan de partij en schafte het dus af. Maar voor 50Plus heeft dat raadplegen van de bevolking kennelijk nog niet afgedaan. “Hierbij denken we aan de vele grote projecten in Amstelveen die nu ook voor problemen bij de begroting zorgen, de vele ingeplande landmarks of hoogbouw wegens de megagroei die men nog in Amstelveen wil doormaken”, zei fractievoorzitter Emiel Sjaardema. “Nu wordt teveel bepaald door een te kleine groep die niet tegen dezelfde problemen aanloopt maar het wel voor de grote groep invult. We willen immers dicht bij de burgers staan. Dan moeten we ze ook wel echte invloed geven in wat hen bezig houdt.”

Dogma

Fractievoorzitter Yaron van Koningsveld van Belang van Nederland (BVNL) vond dat de Perspectiefnota, behalve veel goede, ook punten bevatte die door ideologische dogma’s worden geleid. “Beleid wat van bovenaf wordt opgelegd of bedacht door ideologische SDG-organisaties en niet perse in het belang van Amstelveen of haar inwoners is”, zei hij. “Het college heeft in veel gevallen de neiging voor de fanfare uit te lopen. De vraag is hierbij of dit echt in het belang van Amstelveen is of alleen voor een mooie score op de SDG scorelijst. Het is misschien al bekend dat BVNL geen fan is van de SDG dogmatiek.”

Subsidie

BVNL  vroeg per motie een subsidieregeling voor de opslag van zonne-energie middels thuisbatterijen om verdere verspilling van ‘duur opgewekte energie en kapitaalvernietiging te voorkomen.’ De fractie verzocht het college van Burgemeester en Wethouders om wat minder hard vooruit te lopen op de toekomstige zaken.

Een AZC in Amstelveen moet volgens hem minstens uitgesteld worden dat centrum wettelijk verplicht wordt. “Er zijn nu noch ruimte noch voldoende faciliteiten voor de extra zorgen die bij een AZC komen kijken”, zei hij. Die extra zorgen moet de gemeenteraad volgens hem niet ontkennen. “Voorzie eerst in het oplossen van lokale problemen zoals het woningtekort, huisartsentekort alvorens nieuwe problemen te importeren.”

Hij zag daarin overigens een VVD-standpunt door de opmerking van Jet Smit. “BVNL is verheugd te horen dat de VVD het standpunt omtrent de komst van het AZC deelt en hoopt dat dit geen loze woorden zijn, immers het is toch alweer campagne tijd. Put your money where your mouth is en wij zien jullie steun voor de motie die wij hierover zullen indienen na het reces dan ook graag tegemoet.” Die steun kreeg de partij overigens niet.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.