De VVD in de gemeenteraad vindt het goed dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt wat de opvang van asielzoekers betreft, door er 350 op te nemen, maar fractievoorzitter Kees Noomen (foto) plaatste woensdag wel vraagtekens bij de verplichting die voortvloeit uit de op til zijnde zgn. spreidingswet, waarop Amstelveen nu een voorschot neemt. Fractievoorzitter Emiel Sjaardema van 50Plus sprak van een dwangwet, tot stand gekomen door wanbeleid van de regering, waarover hij zich grote zorgen maakte. Als asielzoekers aan de lopende band worden opgevangen en voorrang krijgen op de woningmarkt, is dat aan Amstelveense woningzoekenden, die jarenlang op een wachtlijst staan, niet meer uit te leggen, vond hij.

De VVD zei dat mensen die vluchten voor levensbedreigende situaties barmhartig moeten worden opgevangen, maar ook zorgen had. De gemeentelijke voorbereidingskosten voor de realisatie van opvang van asielzoekers worden door B&W geschat op € 250.000. Dat bedrag betreft organisatiekosten en kosten voor (vervangende) inhuur. De bouw en beheer wordt betaald door COA, het centrum voor opvang van asielzoekers.

Regio

“Het is een gotspe dat deze wet nodig is, er zijn in Nederland zo’n 194 gemeenten die gewoon niet hun steentje bijdragen”, zei Noomen. “Amstelveen voldoet telkens keurig aan haar doelstellingen, maar Amsterdam bijvoorbeeld duwt haar opvangprobleem de regio in.

Noomen vroeg zich namens de VVD af waarom juist in gemeenten waar de dichtheid qua bewoners al zo hoog is, er per se nog meer mensen moeten worden toegevoegd. Te veel mensen op elkaar zorgen voor problemen. “We creëren potentieel een situatie van onverdraagzaamheid, onvrede en onveiligheid, en daar moeten we zeer alert op zijn.” Hij had de indruk dat veel raadsleden aan de (on)veiligheid voorbij gaan.

COA

De gemeente, die met het Centrum voor Opvang Asielzoekers (COA) een overeenkomst wil tekenen, zorgt voor het aanwijzen van locaties. Maar COA moet zorgen voor de bouw en de daadwerkelijke opvang. Onderbezetting en de daaruit volgende chaos bij het COA geeft de VVD niet veel vertrouwen in de uitvoering van de opvang. Zij vreest dan ook dat de al overbelaste voorzieningen in Amstelveen het nog zwaarder krijgen.

Veiligheid

“We moeten niet vergeten voor wie we hier eigenlijk zitten”, zei Kees Noomen. “Primair moeten wij het goed doen voor onze inwoners. Als de veiligheid, leefbaarheid en voorzieningenniveau onder druk komen te staan door een grote instroom van mensen die we hier moeten huisvesten, dan zijn we uiteindelijk niet goed bezig”.

De liberalen willen maximale transparantie voor de inwoners van Amstelveen een buurgemeenten tijdens het hele traject van planning, bouw en ingebruikname van een AZC. Veiligheid heeft volgens Noomen daarbij hoge prioriteit. Volgens hem is asielopvang een gevoelig dossier. Hoewel COA het meeste betaalt, gaat het toch de gemeente geld kosten, wegens druk op de ambtelijke capaciteit. Nederland staat volgens hem hoog in de lijstjes staat bij het toekennen van permante of voorlopige verblijfsvergunningen. “Ook weten we dat asielzoekers, statushouders worden en voorrang hebben op woningen ook in Amstelveen en onze jongeren vervolgens geen woning kunnen vinden. Dit laatste is niet of bijna niet meer uit te leggen.

Woningprobleem

Hoewel hij niet zo ver ging als Sjaardema was hij dat kennelijk wel met hem eens. Noomen vond wel dat men voor het woningprobleem, verergerd door asielzoekers en statushouders, niet de ogen moet sluiten. Hij constateerde dat Amstelveen niet wegloopt voor verantwoordelijkheden. “Dat hebben we ook niet gedaan bij de noodopvang van Oekraïners want dat hebben we nooit gedaan en dat zullen dus ook nu niet doen.” Maar de opvang moet wel in verhouding staan tot het inwonertal, zei hij.

Overduurzaam

B&W stelden voldoende dagbesteding voor om overlast tot een minimum te beperken. De VVD maakt zich zorgen over de gemeentelijke organisatie, die daardoor onder druk wordt gezet. waar dit kan en behoefte aan is. Met maximale transparantie naar de inwoners en buurgemeentes is het volgens hem fouten worden gegaan bij de Syrië crisis, toen een voormalig kantoorgebouw in Kronenburg werd gebruikt. “Alleen gezamenlijk kunnen we dit probleem oplossen en anders niet. Amstelveen hoeft zeker niet het beste jongetje van de klas te zijn maar accepteert zonder protesteren haar deel”, zei Noomen

Overvol

Intussen wilde hij de ogen niet sluiten voor het feit dat Nederland overvol is en zeer geliefd is bij vluchtelingen. “Als ik vluchteling was, dan zou ik ook naar een fatsoenlijk land gaan met het hoogste voorzieningen niveau, waar je meteen een advocaat krijgt en de grootste kans op een huis en een hoog bedrag voor de kosten voor levensonderhoud. Geen wonder dat Nederland meer aanloop heeft dan andere landen. Ook dit moet stoppen,” vond hij. “Alleen als er een Europees Ter Apel of centraal eerste aanmeldcentrum komt. Waarvan de kosten door alle Europese landen gedeeld worden en de vluchtelingen gelijkmatig over Europa worden verdeeld, lossen we het probleem in ieder geval voor de rijkere landen op.” Hij zei dat de gemeente het kabinet moet oproepen een dergelijk pan-Europese oplossing voor te stellen of voorlopig veto uit te spreken over alle Europese besluiten. “Het te veel opnemen van vluchtelingen is grootste garantie dat we onze duurzaamheid doelstellingen niet halen. Misschien wordt links Nederland dan ook eens wakker”, zei hij.

Kleinere locaties

Waar de asielzoekers precies moeten komen, weten blijkbaar ook B&W nog niet. Zij stellen twee locaties voor, één voor 80 tot 100 jongeren en één voor de rest. Maar de voorkeur van het college gaat uit naar Kronenburg, waar studenten niet mogen wonen in verband met de woonbeperkingen voor gebieden rond Schiphol (luchthaven Inrichtingsbesluit, LIB). GroenLinks, ChristenUnie en andere fracties wilden kleinere locaties, maar wethouder Adam Elzakalai zei dat zo’n kleine locaties moeilijk te exploiteren is (beheer etc.). Hij pleitte voor asielzoekers in LIB-gebieden. Maar als dat niet lukt, moet volgens Saloua Chaara van D66 ook naar andere locaties worden gekeken. Dan wordt het aanbod van Amstelveen wel dun, zei Ezakalai, die overigens dacht dat hij door als een van de eersten met COA te praten een betere onderhandelingspositie heeft. De druk op de woningmarkt was tijdens het raadsdebat, onder meer door het raadslid Gonnie van Rietschoten van Actief voor Amstelveen, herhaaldelijk viel. Want hoe met het ook bekijkt: Waar statushouders wonen, die voorrang krijgen, wordt de wachtlijst voor woningzoekende Amstelveners alleen langer. Maar u hebt geen keus, vond Ruud Kootker van Burgerbelangen Amstelveen (bbA), doelend op de spreidingswet. Eb de gemeente kan niet wegkijken van het probleem, vond de meerderheid van de gemeenteraad, die binnenkort over het aangepaste voorstel van B&W beslist.

7 REACTIES

 1. Even wat kanttekeningen;
  -70% van de asielzoekers krijgt een status. Dat betekent nog niet dat zij in de plaats van opvang een huis krijgen.
  -De hr. Oomen beweert dat Amsterdam mensen naar de regio duwt. Hoe kan het dan dat Amsterdam een 40% ( sommige cijfers zeggen zelfs 49) soc woningbouw kent en Amstelveen een 34%. Plus in Amsterdam is de wachttijd 14 jaar en hier 17 jaar.
  -De hr. Oomen weet heel goed dat “veilige landers” [4% juist de groep die voor onrust zorgt] het snelst door de procedure heen gaan.
  – De hr Koomen verwijt ( mi terecht) het COA het ėén en ander maar ligt dat niet voor een groot deel aan Den Haag, waar zijn eigen club zeer veel in de melk te brokkelen heeft.
  – De partij van de hr Koomen e.a. hebben de laatste 2 decennia juist ontzettend veel moeite gedaan om allerlei expats hierna toe te halen. Gedeeltelijk terecht, maar bij elke expat hoort ook een paar werknemers die afhankelijk zijn van de soc huur of lage vrije sector. Op dat laatste is nooit beleid gevoerd.

  Dan haalt de hr. Koomen er nog links en rechts beleid bij. Pure onzin , het gaat om realistisch en pragmatisch beleid. Links/rechts zijn allebei ideologieën, waar je niets mee kan. Alle twee hebben ondertussen wel hun onnut bewezen.

 2. Als de gemeente al zo een dichtbevolkte plek waarom wordt er dan geen probleem gecreëerd als er een hele woonwijk als de Scheg tussen wordt gepropt? Dan kan het opeens allemaal wel?

  • Dat brengt geld op voor de grondspeculanten met hun gewone éénsgezinswoningen voor 7 ton. Daar zeggen de hr .Oomes, Sjaardema en mevr. Rietschoten niets over, maar wel populistische kletspraatjes verkopen over verdringing in de soc woningbouw, alsof de VVD zich ooit iets daar aan gelegen heeft laten liggen 15 jaar lang.
   Overigens die statushouders ( het varieert namelijk sterk) nemen zo’n 5 tot 15% van de vrijkomende soc woningen in beslag. Dat betekent in Amstelveen ( wachttijd inmiddels 20 jaar) 1 tot 3 jaar korter wachten, dus dan krijg je nu op je 35e een woninkje. Nou dank je wel , hr Oomen voor het soc beleid van uw asociale partij.

 3. COA staat voor centraal orgaan opvang asielzoekers en niet, zoals Johan ten onrechte beweert, voor “centrum voor opvang asielzoekers”.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.