De wijk laatste nieuwe wijk die Amstelveen wil gaan bouwen, De Scheg, is verdeeld in een oostelijk, een westelijk deel en iets daartussen (midden). Het ontwerp bestemmingsplan voor De Scheg West ligt van 11 januari tot 21 februari ter inzage, na begin vorig jaar een zogenaamd voorontwerp.

Daarmee is dat westelijke deel van de wijk volgens de gemeente een nieuwe stap gezet in de aanleg ervan. Omwonenden kwamen in verzet, vooral over de te verwachten verkeersdrukte. De gemeente zegt ook met diverse andere overheden te hebben overlegd, zoals de provincie Noord-Holland en het waterschap. Het aan de gemeenteraad voor te leggen bestemmingsplan bepaalt wat er in een gebied met de ruimte mag gebeuren.

Beleid

Het is wel een kwestie van lange adem, zegt de gemeente. De nieuwe wijk moet volgens het bestaande beleid ‘groen en duurzaam’ worden. Al in 2015 stelde de raad een ontwikkelvisie vast, waarin onder meer de kaders voor type woningen en de structuur van de wegen staan. Er komen vooral eengezinswoningen. In het westelijke deel zijn ongeveer achthonderd huur- en koopwoningen gepland. In 2020 is door het opschuiven van de woningbouwgrens wegens de nabijheid van Schiphol het plangebied vergroot, maar bleef het aantal van 25 woningen per hectare de maximale norm.

Onderzoeken

De ruimtelijke onderbouwing komt tot stand op basis van diverse onderzoeken en rapporten, zoals onderzoeken naar verkeer, luchtkwaliteit, stikstof, flora en fauna en geluid, zegt de gemeente. Wethouder Floor Gordon van Ruimtelijke Ordening wijst er onder meer op dat een verkeersonderzoek leidde tot een rapport in juli vorig jaar. Samen met alle onderzoeksrapporten ligt het ontwerp bestemmingsplan nu ter inzage voor zogenaamde zienswijzen, vrijwel altijd een ander woord voor klachten. “Op grond daarvan kunnen we het plan verbeteren, aanpassen of zo laten,” zegt Gordon. Indieners krijgen volgens haar een gemotiveerd antwoord op het moment dat het college van B en W het bestemmingsplan ter behandeling aan de gemeenteraad aanbiedt.

Zienswijzen

Het ontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en ook tijdens de inzageperiode gedurende op afspraak op papier in te zien in het raadhuis. Het stedenbouwkundig plan van De Scheg West is in mei 2021 met omwonenden besproken tijdens een digitale informatieavond. Vervolgens is in december 2021 het voorontwerp van het bestemmingsplan ter inzage gelegd, wat zoals gezegd tot vragen van omwonenden over vooral de verkeersontsluiting leidde. Die vragen kwamen er ook speelt bij De Scheg Midden. In zowel de door de gemeenteraad goed gekeurde Ontwikkelvisie 2015 als het Ruimtelijk Raamwerk 2020 staat dat beide delen van De Scheg worden ontsloten worden via de Weldam / Jane Adamslaan en de Hammarskjöldsingel, evenwijdig aan de Amstelveenlijn die in zuidelijke richting wordt verlengd en vervolgens wordt doorgetrokken door deelgebieden Midden en West. “Hierdoor ontstaat een buurtontsluitingsweg voor deze delen van De Scheg. Bewoners van De Scheg Oost rijden via de Van Hattumweg naar de Bovenkerkerweg”, vinden B&W. Voor meer informatie over bestemmingsplanprocedures:

Overzicht: procedure bestemmingsplan – Kenniscentrum InfoMil

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.