Zes moties en een amendement waren er woensdag, toen de gemeenteraad de ‘Jeugd- en Onderwijsagenda’ voor de komende jaren behandelde, zeg maar het beleid dat de gemeente op dat gebied wenst. Ze tonen aan dat die agenda niet compleet is, werd er gezegd. De SP stemde tegen, de andere fracties er voor.

Het zich als dé onderwijspartij profilerende D66 wilde per motie onder meer eenmaal per jaar een onderwijsbeurs om het lerarentekort te helpen oplossen.

Wonen

Van de SP is de tegenstem begrijpelijk. De Jeugd- en onderwijsagenda is een kaderstellend beleidsdocument met financiële besluiten, gebaseerd op de nota sociaal domein en het coalitieakkoord, waarmee de SP het allerminst eens is. En de nota bijsturen via een amendement lukte niet. Volgens B en W (en de coalitie waarop die steunt) werkt de agenda de doelstelling ‘jeugdigen groeien gezond en veilig op en kunnen zich optimaal ontwikkelen’ uit en zet die om in acties.

In een beurs ter oplossing van het lerarentekort, zoals raadslid Saloua Chaara van D66 in een motie voorstelde, waarvoor volgens de fractie minimaal € 150.000 per jaar op tafel moet komen, zagen de fracties van 50Plus, BVNL en GroenLinks niets, maar de rest van de raad stemde er mee in, dus komt die er. De fractie van GroenLinks zei bij monde van raadslid Illika Polderman dat belangrijk voor het aantrekken van leraren is of zij ook in Amstelveen kunnen wonen, wat nu volgens haar meestal niet kan. Een onderwerp dat de woordvoerster van D66, raadslid Saloua Chaara, niet aanroerde, omdat zij het werven van leraren ‘breder’ ziet. Overigens zijn wethouders van haar partij verantwoordelijk voor zowel jeugd en onderwijs als de bouwplannen, respectievelijk Frank Berkhout en Floor Gordon.

D66 had ook een motie over gelijke kansen voor iedereen in zowel de jeugdzorg als het onderwijs, waartegen zich het CDA en Belang van Nederland (BVNL) verzetten, maar de rest niet dus werd ook die aangenomen.

Amendement

Behalve de twee moties van D66 was een amendement plus een motie van de SP. Beide werden verworpen, waarbij voor het amendement – tegen mogelijke bezuinigingen –  de steun kreeg van ChristenUnie en GroenLinks. De motie was eigenlijk ook gericht op gelijke kansen, maar dan vooral in de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) en kreeg alleen de eigen fractie mee. SP-raadslid Fakirni zag in die VVE kennelijk weinig kwaliteit voor de peuters en drong aan op een onderzoek naar hoe men, vooral laaggeletterden, door beter daarvoor gecoachte krachten verder kan helpen.

Expertise

Coalitiepartij Goed voor Amstelveen kwam met een motie waarmee alleen de rest van de coalitie (VVD, D66 en PvdA), gesteund door de eenmansfractie van de ChristenUnie, instemde. Dat was goed voor een nipte meerderheid (54%); 50Plus, Actief voor Amstelveen, BVNL, Burgerbelangen Amstelveen (bbA), CDA, GroenLinks en SP waren tegen. De motie hield in dat extra hulp wordt geboden door de afdeling Balans (schuldhulpverlening) aan kinderen met autisme, dyscalculie, dyslexie, hoogbegaafdheid, DCD onhandige motoriek, selectief mutisme (angststoornis), trauma’s en thuiszitters. Die kinderen blijven namelijk, omdat er geen speciaal onderwijs voor hen is, vaak thuis en zijn volgens GVA gebaat bij begeleiding door ervaringsdeskundige professionals bij de adviesorganisatie van Balans om expertise in te slaan.

Samenwerking

De ChristenUnie wilde per motie naar regionale samenwerking om het lerarentekort in het onderwijs sterk te verminderen. Alleen het CDA stemde tegen. De redenering is dat niet elke school even hard wordt getroffen door een personeelsprobleem. Volgens de ChristenUnie zijn ook in Amstelveen de tekorten boven het landelijke gemiddelde, zoals D66 al eerder had vastgesteld. Het Rijk koos voor een regionale aanpak, omdat nu eenmaal het tekort aan onderwijzers per gebied verschilt, en samenwerking van schoolbesturen, waarvoor in Den Haag subsidies zijn te krijgen. Vandaar de motie van de CU, die overigens ook met de coalitie meestemde voor de motie van de VVD-raadslid Bas Zwart. De VVD’er drong op samenwerking van de christelijke onderwijsgroep Amstelland met de openbare stichting Amstelwijs aan. Heel de coalitie stemde opnieuw voor en kreeg steun van de CU, maar de rest van de gemeenteraad tegen, waardoor opnieuw met nipte meerderheid (54%) de VVD-motie het haalde. Yaron van Koningsveld (BVNL) zag juist in concurrentie een voordeel, maar Zwart antwoordde daarop dat die concurrentie zich tussen de scholen afspeelt. Hoewel de gemeente niet over de inhoud van het onderwijs gaat, wordt die daar wel op aangesproken, zei Zwart. De bestuurlijke en administratieve koepels zijn nu dubbel aan de slag op het gebied van onder meer overhead, personeelszaken, Facility Management, accountancy, jaarverslagen, colleges van bestuur en raden van toezicht. Dat kan volgens Zwart allemaal efficiënter. “Als een leraar van Amstelwijs een paar uur per week bij Amstelland gaat werken, moet er 22% BTW betaald worden”, zei hij. “Beide organisaties voeren ook aparte lerarenwerfcampagnes.” Zwart dacht ook aan de nieuwe wijken De Scheg en Legmeer, waarin respectievelijk een van de twee koepels een school gaat ontwikkelen.

1 REACTIE

  1. Tja, als vele leerkrachten hier niet redelijk kunnen wonen, zal het bovengemiddelde personeelstekort blijven. Belachelijk trouwens dat het CDA tegenstemt met de door haar aangedragen motivatie. De personele bezetting kan namelijk van jaar tot jaar wisselen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.