Behalve, zoals bijna gebruikelijk, de SP stemden woensdag ook 50Plus, Belang van Nederland (BVNL) en CDA tegen de zogeheten Perspectiefnota (PN), die de kaders voor de volgende begroting aangeeft. Volgens de VVD, die als grootste coalitiefractie over de PN24 tevreden was, doet de gemeente het tot nog toe ‘heel goed’. Fractievoorzitter Jet Smit (foto) verwees onder meer naar een stadspeiling waarin de gemiddelde Amstelvener een 8 voor het wonen in zijn buurt had gegeven. Maar zij wilde in de toekomst wel betere winkelcentra en ouderenwoningen in de wijken, alsmede het eindelijk ontwikkelen van de noordelijke Poeloever.

Maar het CDA, bleek bij monde van fractievoorzitter prof. Arjen Siegmann tegen de verhoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) omdat de Amstelvener toch al wegens inflatie meer betaalt voor allerlei zaken. Hij herinnerde aan de woorden van koningin Elisabeth de Eerste die gezegd heeft liever geld in de zakken van haar onderdanen te laten dan in die van de overheid.

Vergadermodel lekt

Siegmann vond ook dat het aantal middelbare scholen in Amstelveen, nu vier, omhoog moet en zei dat in plaatsen van vergelijkbare grootte dat aantal veel hoger is (in Hilversum 15). In Amstelveen vindt men slechts megascholen met gemiddeld 1800 leerlingen. Ook in het nieuwe vergadermodel van de gemeenteraad, waarbij de drie commissies zijn verdwenen en vervangen door tegelijk gehouden raadsgesprekken en raadsdebatten, zag hij niets. “Het is een lekkende dakkapel”, zei hij. Siegmann had wel respect voor de werkgroep uit de raad die onder voorzitterschap van Smit zich bezighield met de ‘doorontwikkeling’ van het vergadermodel, maar je kunt volgens hem nu eenmaal geen aannemer vinden die een lekkende dakkapel gaat repareren. Die moet naar zijn mening worden afgebroken en opnieuw opgebouwd. “Het model is fundamenteel verkeerd, complex, vervreemdend en onduidelijk voor de inwoners. Stop ermee na ga terug naar het commissiemodel. Dáár klopt het hart van de lokale democratie.” De ‘doorontwikkeling’, waarmee een werkgroep achter gesloten deuren vergaderde, heeft voor media en burgers niets veranderd, wel voor de raadsleden. Er liggen volgens een rapport veertig suggesties, waarover aan het einde van het jaar wordt beslist.

OZB

Overigens waren de fracties die tegen de Perspectiefnota stemden een kleine ook onderling verdeelde minderheid. De SP was bijvoorbeeld voor verhoging van de OZB, waar het al jaren op aandrong, 50 Plus tegen. Terwijl volgens de laatste partij raadsleden altijd horen dat de gemeenteraad niet aan inkomenspolitiek mag doen, wordt het dreigende tekort op de begroting voor dertig procent – wegens afname van de bijdrage van het rijk – gedicht door de OZB, waarbij de WOZ-waarde voor Amstelveen extra slecht uitpakt. “Wat 50PLUS Amstelveen betreft, is de eigen woning geen ‘melkkoe’ en wij roepen het college van Burgemeester en Wethouders op gebruik te maken van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) om bezwaar te maken tegen de beschikking, tot vaststelling van de algemene uitkering bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit onrecht moeten wij niet accepteren en zal naar de toekomst toe alleen maar groter worden,” zei raadslid Emiel Sjaardema.

Minima

Volgens 50Plus heeft ook het alleen voor de minima beschikbaar stellen van allerlei gemeentelijke regelingen veel weg van inkomenspolitiek. “Hier vallen immers de inwoners die hier net boven zitten buiten de boot: Die houden aan het eind van de maand netto nog minder over dan de minima. Dit zijn wat ons betreft de “verborgen” minima”, vond Sjaardema. Naar zijn mening is de (verhoging van) het tarief voor afvalstoffen oneerlijk. “Een eerder door ons in 2022 ingediende motie heeft het niet gehaald. Onbegrijpelijk! Alleenstaande ouderen (en jongeren) betalen bijna net zoveel als een volledig gezin of voordeurdelers.”

Laagste lasten

Intussen blijken, tot trots van de VVD, de inwonerslasten nog steeds de laagste in de regio, zei Smit. Maar wethouder Adam Elzakalai (Financiën) vond dat de tijd dat Amstelveen tot de rijkste gemeenten van Nederland behoort, langzamerhand voorbij is en duidelijke keuzes moeten worden gemaakt om op de toekomst te zijn voorbereid. Tot die keuzes behoren blijkbaar de nieuwbouw van het zwembad, een ambitieus plan voor besteding van het groenfonds, een park in de Scheg en investeringen in het Stadshart. De VVD is met al die investeringen blij.

Kloppend hart

Volgens de VVD vormen winkelcentra kloppende harten van een buurten. Daar zouden volgens Smit niet alleen winkels moeten zijn, maar ook bijvoorbeeld ruimte voor een huisarts of zelfs een gezondheidscentrum. Maar coalitiepartner PvdA, hoewel een motie van de VVD steunend, zag vooral wijkcentra als ‘kloppend hart van een wijk’. Maar wat wijkwinkelcentra betreft, die in een nieuwe detailhandelsnota aan de orde komen, had ook de SP nog wel wat. Herinnerend er aan dat het winkelcentrum Waardhuizen door de eigenaar te klein wordt gevonden, wat de gemeenteraad de nodige hoofdbrekens bezorgt, zei fractievoorzitter Patrick Adriaans dat de schuld lag in een vorige detailhandelsnota. “Het besef dat wijkwinkelcentra een sociale functie vervullen werd destijds niet onderkend, behalve door de SP en de ChristenUnie. Nu repareren we verkeerd ingestoken beleid, maar aandacht in de perspectiefnota voor een nieuwe kijk op wijkwinkelcentra ontbreekt.” Overigens vond hij de motie van de VVD wel een ‘stap in de goede richting’.

Gasvrij

De  liberalen vinden Amstelveen een gastvrije stad en dat zou volgens hen meer naar buiten mogen worden gebracht.  Maar de instroom van asielzoekers gaat volgens de VVD de draagkracht van Amstelveen te boven. “We hebben geen huizen voor nieuwkomers, geen leraren om hun kinderen te onderwijzen en onvoldoende zorgcapaciteit voor zo veel mensen. Ondertussen werkt het COA werkt aan een AZC locatie in onze gemeente. Wij vragen ons daarbij nog steeds af waarom wij in Amstelveen moeten voorlopen op onze taakstellingen en verplichtingen, terwijl andere gemeenten, zoals bijvoorbeeld onze grote buut Amsterdam, bij lange na niet aan hun verplichtingen voldoet.”

Internationalisering

Ook over de snelle internationalisering van de stad, maakt de VVD zich kennelijk zorgen. “We verschillende bevolkingsgroepen steeds meer langs elkaar heen leven en tegelijkertijd elkaar beconcurreren”, zei Smit.  “Het niet spreken van dezelfde taal, het hebben van een ander geloof of andere culturele achtergrond leidt steeds vaker tot onbegrip, irritaties en onvrede. Het gevoel dat een Amstelvener nauwelijks kans heeft op een woning in Amstelveen maakt het er niet beter op. Daar moeten we niet voor wegkijken, daar moeten we wat mee.”

11 REACTIES

 1. Zeg Jetje , welke partij ging nou steeds in het buitenland de boer op voor meer expats?
  Zeg Jetje, wie zorgde er nu voor voor dat het percentage soc woningen steeds maar afnam?
  Zeg Jetje welke partij liep voorop bij de bouw van luxe woningen en stadsvilla’s?
  Zeg Jetje, welke partij zorgde er mede voor dat we hier 3 internationale scholen hebben?

  Ja Jetje, zou het ook niet zo kunnen zijn dat uw partij flink mee heeft geholpen aan dit gevoel van onbehagen en dat uw partij veel te eenzijdig heeft ingespeeld op de algehele maatschappij? Zou het niet alleen maar gaan om de ondernemers maar om alle mensen?

 2. “We [zien] verschillende bevolkingsgroepen steeds meer langs elkaar heen leven en tegelijkertijd elkaar beconcurreren,” zegt de VVD.

  Hoezo ‘steeds meer’? De meeste van die verschillende bevolkingsgroepen waren er vroeger immers niet.

  Een samenleving is een verzameling van bevolkingsgroepen die (als het goed is) een overkoepelende cultuur als gemeenschappelijk, leidend en bindend erkennen en ervaren.

  Dit principe werd door multiculturalisten van links en rechts niet erkend, met maatschappelijke desintegratie tot gevolg.

  Men zegt wel dat samenleving niet maakbaar is, maar zij is in ieder geval wel kapotmaakbaar.

  De komst en het blijven van (schijnbaar) goedkope arbeidskrachten is te danken aan een ééntweetje tussen neoliberalen en socialisten.

  De neoliberalen wilden graag goedkope buitenlandse arbeidskrachten inzetten als loondrukkers. De socialen zorgden ervoor dat die buitenlanders en hun families hier op kosten van de gemeenschap konden blijven wonen als zij moe, ziek, oud of lastig werden.

  Er moeten nu een miljoen huizen bijgebouwd worden. Dit land verandert sneller dan velen beseffen. Of het een samenleving blijft, is feitelijk de vraag die mevrouw Smit van de VVD aan de orde stelt.

  • Ik heb nog nooit zo’n verzameling kletskoek gehoord!
   Vroeger was de maatschappij verdeeld in standen en zuilen. ( oftewel petten- en hoedenvolk)

   Tegenwoordig is de maatschappij verdeeld in hooggeschoolden en andere. Of buitenlandse herkomst met helemaal onderaan ,dankzij Wilders , de ongeschoolde moslim.

   Uit de woorden van de hr van Waning maak ik op als buitenlanders en hun families oud en versleten zijn best teruggestuurd mogen worden. Waarom?
   Hun opleiding heeft ons geen bal gekost. Ze kwamen hier en gingen direct aan de slag in soorten werk wat de Nederlander voor bedankte.

 3. Tijdelijke arbeidskrachten uit Italië, Spanje en Yougoslavië gingen vroeger terug naar hun familie in hun thuisland dat zodoende werd behoed voor leegloop en werd verrijkt met geld, kennis en ervaring. Wat was daar mis mee?

  • Is dat zo? Ik heb anders genoeg families uit die streken meegemaakt die hier gewoon bleven, omdat de kinderen zich hier geworteld hadden. En heel vaak was het nog eens zo dat hun hele dorp in de diaspora zat. Er was gewoon niets meer.

 4. Natuurlijk, Frank. Niet alle Spanjaarden en Italianen gingen destijds terug, maar wel meer dan Turken en Marokkanen dat later deden toen gezinshereniging normaal werd. Hoe wenselijk is het dat mensen migreren? De Nederlandse sociale voorzieningen etc kraken in hun voegen en met de integratie wil het ook niet erg vlotten.

  • Wat weet jij daar nu van man? Ik heb 40 jaar met deze mensen gewerkt. De meeste hebben het smerige werk voor de Nederlanders opgeknapt en nu begint de 2e en zeker 3e flink door te breken. Het is zelfs zo dat de moslima’s het het best doen op het HBO en WO. Veel beter dan Nederlanders.

   • De Turken worden merendeels nooit Nederlanders, blijven stemgerechtigd in Turkije en voelen zich ook primair Turk en stemmer vooral op Erdogan. Dat ze hier toch zijn, komt doordat het hier wat beter is, met de uitkeringen bijvoorbeeld, dan in hun ‘eigen’ land. Mijn dochter zat op de Erasmus Universiteit. Ze kwam daar nooit bijvoorbeeld een Marokkaan tegen, wel Marokkaanse vrouwen.

 5. VVD- en CDA-stemmende ondernemers haalden relatief goedkope buitenlandse arbeidskrachten naar Nederland voor zwaar en vuil werk waarvoor geen Nederlanders te vinden waren. Hieraan waren minstens twee dingen fout: De werkgevers deden te weinig om het werk minder vuil, zwaar en gevaarlijk te maken en zij betaalden daar bovendien te weinig voor.

  In het ééntweetje tussen neoliberalen en socialisten profiteerden ondernemers van de lage lonen en kwamen de hoge kosten van uitval en werkloosheid ten koste van de gemeenschap.

  De Nederlandse overheid stelde te weinig eisen aan inburgering en maakte daar te weinig werk van, bijvoorbeeld door inzet van moderne interactieve lesmethoden.

  Zullen de neoliberalen van de VVD ooit beseffen dat een gemeenschap zoveel méér is dan een markt?

  https://robertvanwaning.com/2006/12/14/een-gemeenschap-community-is-meer-dan-een-markt-1/

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.