De gemeenteraad moet volgens B&W maar zeggen of die extra aandelen wil kopen voor € 3 of € 6 miljoen in Stedin of niet. Die netbeheerder is in Amstelveen verantwoordelijk voor het transport van aardgas en zegt meer geld nodig te hebben om aan de duurzaamheidsambities te kunnen voldoen.

De leverancier vraagt haar 44 gemeentelijke aandeelhouders om extra aandelen te kopen ter waarde van in totaal € 200 miljoen voor 2021. B&W vragen de gemeenteraad hierover een besluit te nemen.

200%

Stedin heeft onlangs een informatiepakket gestuurd waarin beschreven staat hoe zij de € 200 miljoen wil ophalen bij de aandeelhouders. Gemeenten is gevraagd hun bestaande aandelenkapitaal te verhogen op basis van hun huidige pakket waarbij een maximum aankoopbedrag is vastgesteld van 200%. Voor Amstelveen komt dit neer op € 2.960.000, tot een maximum van € 5.920.000.

De investering levert gemeenten volgens Stedin een vast dividendrendement op van 3% per jaar over het gestorte bedrag. Over vijf jaar wordt dit percentage opnieuw herzien, waarbij het, afhankelijk van marktrentes, hoger of lager kan worden met een ondergrens van 1%.

Fors

Stedin vraagt een forse investering van de gemeente, vindt financieel wethouder Herbert Raat. “Zeker gezien de tijd waarin we nu leven en de (financiële) onzekerheden die daarbij horen. Maar het is belangrijk dat het netwerk van Stedin toereikend is voor het realiseren van de energietransitie en de duurzaamheidsambities die daarbij horen.”

Het spreekt hem wel aan dat Stedin de komende vijf jaar een vast rendement geeft. Volgens hem moet de raad beslissen mee te doen of niet.

Voorwaarden

Sinds vorig voorjaar zijn gemeenten en Stedin in gesprek over de investeringsvraag. De besluitvorming is meerdere keren uitgesteld, omdat de partijen het niet eens werden over de voorwaarden. De aandeelhouderscommissie (enkele gemeenten die namens alle gemeenten hierover hebben onderhandeld met Stedin) adviseert nu positief over de aangepaste voorwaarden.

De gemeente moet binnen 50 dagen aan Stedin melden of zij extra aandelen wil kopen. Dit betekent dat het besluit in de raadsvergadering van 2 juni moet vallen.

13 REACTIES

 1. Welke energietransitie?
  STEDIN is in Amstelveen ALLEEN verantwoordelijk voor de GASaansluitingen

  Voor zover je al belang hecht aan het uitfaseren van GAS. is het LIANDER (van ALLIANDER) die de electranetten doet in Amstelveen.

  Amstelveen heeft 0,0 aandelen van Alliander dat van o.a. de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland etc is.

  Snap niet goed waarom de gemeente Amstelveen moet investeren in een bedrijf dat investeert om electriteitsnetten in Den Haag, Rotterdam, Dordrecht etc te moderniseren!?!?

  In amstelveen is het aldus vooral LIANDER die de energietransitie vormgeeft, Herbert Raat licht de gemeenteraad verkeerd in!

 2. “Maar het is belangrijk dat het netwerk van Stedin toereikend is voor het realiseren van de energietransitie en de duurzaamheidsambities die daarbij horen.”

  Dit zijn modieuze kreten zonder enige informatie over de aard van de investeringen. Dit wekt geen vertrouwen.

  • Uit het persbericht van Stedin:

   ‘De investeringen in het energienetwerk zorgen ervoor dat decentraal opgewekte zonne- en windenergie getransporteerd kan worden, wijken kunnen worden verwarmd met een duurzaam alternatief voor aardgas en laadinfrastructuur kan worden aangelegd voor miljoenen elektrische auto’s en bussen.’

   Het gaat dus inderdaad alleen om het elektriciteitsnetwerk, waarmee de vraag gerechtvaardigd is of Amstelveen hieraan mee moet doen. Ook als je kijkt naar het geboden rendement zou ik mijn vraagtekens zetten. Vooral de laatste zin uit het persbericht van de gemeente spreekt boekdelen:

   ‘De investering levert gemeenten een vast dividendrendement op van 3% per jaar over het gestorte bedrag. Over 5 jaar wordt dit percentage opnieuw herzien, waarbij het afhankelijk van marktrentes hoger of lager kan worden met een ondergrens van 1%.’

   De marktrente is al jaren extreem laag en is momenteel negatief. M.a.w. het wordt na 5 jaar dus gewoon 1 %.

   Maar ja, feiten doen er niet toe bij dit college. Het voorstel heeft namelijk een hoog deuggehalte, dus Amstelveen zal vermoedelijk wel over de brug komen.

 3. Nu men eindelijk (na 50 verloren jaren sinds Limits to Growth en Blueprint for Survival) beseft dat energie schaars wordt en dat het verbruik van schadelijk is voor natuur en mens, is het verbazend dat nog steeds zo vanzelfsprekend wordt aangemonen dat electrische auto’s, vliegtuigen, airco’s, ijsblokjesmachines, data-centra etc. etc. onbeperkt gebruikt zullen kunnen worden door een steeds maar groeiende bevolking.

  Door het dominante neoliberalisme nemen welvaartsverschillen toe. De onvermijdelijke schaarste aan energie zal niet rechtvaardig verdeeld worden.

 4. Even los van de klimaatidealen en transitiegedoe: Op dit moment moet de gemeente verplicht bankieren bij de nederlandse bank en daar wordt geen rente voor vergoed. Dan is 3% voor de komende vijf jaar zo gek nog niet en de tendens voor de rente is stijgend, zie de rente op obligaties. Als het risico nul is zou het zo maar heel rationeel kunnen zijn. Maar dat is een andere discussie.

  • Eens, maar daarvoor zal eerst enkele miljoenen moeten worden opgehoest door die te lenen (tegen rente) én kan het geld niet andere dingen worden besteed waar Amstelveen wel baat bij heeft. Maar dat laatste is inderdaad een andere discussie.

   • Moet je die discussie dan niet tegelijkertijd voeren, zodat je met een goed alternatief kan komen, waar Amstelveen dan meer aan zou hebben?

 5. De beste investering is om geen geld te verspillen aan wethouderlijke hobby’s en lobby’s. Dan is geld beschikbaar voor nuttige en noodzakelijke voorzieningen als jeugdzorg, behoud van openbare bibliotheken, speel- en klimtoestellen en andere jeugdvoorzieningen, een behoorlijke fietsverbinding met Amsterdam, grotere afvalbakken, meer groen en een fatsoenlijke fietsenstalling in het Stadshart, etc.

  • Voor zover ik het begrijp gaat het Raat enkel om een goede financiële deal, niet om het uitgeven van geld. Maw je moet met iets komen , waar de gemeente op kan verdienen, niet wat jij noemt. Dat kost geld. De eventuele winst kan weer uitgegeven worden aan zaken wat jij noemt , maar daar gaat de raad over.

 6. Volgens mij laat het College van B&W formeel wel de keuze aan de gemeenteraad, maar ze willen de extra aandelen verkrijgen en zeggen daarmee simpelweg gemeenschaps GELD te steken in een bedrijf dat electriciteitsnetten in Rotterdam, Den Haag, Delft enzoverder aanlegt. Maar NIET in Amstelveen want dat doet LIANDER Wat amstelveen doet hier, Slaat H E L E M A A L nergens op.

  Hier het collegebesluit van 23 april jl.
  Onder de voorwaarde van instemming door de gemeenteraad in te stemmen met de verkrijging van cumulatief preferente aandelen, voor een maximaal bedrag van € 5.920.000,-, en daarmee
  a. in te stemmen met de ondertekening door de gemeente Amstelveen van de investeringsovereenkomst en intekenbrief,
  b. in te stemmen met het verlenen van een volmacht aan medewerkers van Loyens & Loeff N.V om Amstelveen (de Verkrijger) te vertegenwoordigen met betrekking tot:
  het ondertekenen van de notariële akte van uitgifte van cumulatief preferente aandelen op naam in het kapitaal van Stedin Holding N.V. aan, onder andere, de Verkrijger conform de aan deze volmacht als bijlage gehechte intekenbrief;
  en het doen van al dat door de Gevolmachtigde(n) als noodzakelijk geacht wordt met als doel het bewerkstelligen van de transactie(s) beoogd door deze volmacht.

 7. Dit schrijft B& nu in het collegevoorstel:

  Stedin heeft een levergebied in 91 gemeenten en ongeveer 2,2 miljoen klanten. Stedin is de leverancier van gas in Amstelveen. Liander levert elektriciteit in Amstelveen. Voor netwerkbedrijven geldt dat de aandelen in handen moeten blijven van de overheid en niet verkocht mogen worden. Voor het realiseren van de energietransitie is het essentieel dat het netwerk toereikend is. En ofschoon niet gegarandeerd kan worden dat Stedin het bedrag dat Amstelveen stort ook 100% investeert in Amstelveen kan vanuit die (SOLIDARITEITS)GEDACHTE gedachte worden besloten toch te investen.

  De bijdrage van Amstelveen ter versterking van het kapitaal kan door Stedin gebruikt worden OM IN ANDERE GEMEENTEN TE INVESTEREN. In dat geval heeft Amstelveen alleen voordeel uit de investering via het rendement op de cumulatief preferente aandelen.

  SOLIDARITEITSgedachte? geloof niet dat Den Haag, Rotterdam, Delft e.d. armlastige gemeentes zijn. Waarom moet AMSTELVEEN mee investeren in de electranetwerken van daaar? Alsof die gemeenten er ook maar een seconde over denken iets in Amstelveen te doen!

  Johan, wellicht toch een artikel waard? Want waarom miljoenen stoppen in iets dat niet voor Amstelveen bedoeld is?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.