De provincie Noord-Holland steunt de toekomstvisie van boeren uit de Bovenkerkerpolder (Amstelscheg). Daar heeft de Dorpsraad van Nes aan de Amstel, die overigens dinsdag vergaderde, stevig op aangedrongen. Samen met de Provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel Gooi en Vecht, het Agrarisch Collectief Noord-Holland Zuid en de gemeente Amstelveen tekenden de boeren een intentieovereenkomst over de verdere ontwikkeling van de polder.

“Misschien kunnen we bijdragen aan de energietransitie”, zei Frans van Vugt maandag, terwijl hij de overeenkomst omhoog hield. Van het gedrukte stuk was maar één exemplaar aanwezig, wat voorzitter Henk Boelrijk van de Dorpsraad op de gedachte bracht de overeenkomst in hemelsnaam maar te kopiëren op de website van de Dorpsraad.

Gezond

 In de overeenkomst staat onder meer dat de agrarische ondernemers aan de slag met natuur, klimaat en stikstof, mits zij met hun bedrijven voldoende kunnen blijven verdienen. De toekomstvisie heet ‘Boer aan het Roer’. Ondertitel: ‘Boeren met toekomst in de prachtige Bovenkerkerpolder’. De visie is door de agrarische ondernemers zelf hebben opgesteld, maar sluit volgens Noord-Holland aan  bij de doelen van het Provinciaal Plan Landelijk Gebied (PPLG). De provincie wil de komende jaren bereiken het landelijke gebied mooi, leefbaar en gezond te houden. ‘De Bovenkerkerpolder is daarmee een van de eerste gebieden in Noord-Holland waar een gebiedsgerichte integrale uitwerking bestaat.’

 Vertrouwen

De boeren zeggen zich onder meer te gaan inzetten voor natuur- en weidevogelbeheer, de klimaatopgave, stikstofreductie, verhoging van de biodiversiteit, natuurvriendelijke oevers en energieproductie. De overeenkomst heeft overigens een looptijd van vijf jaar, zei Van Vugt, toen iemand op de publieke tribune om een ‘tijdspad’ vroeg. Boer Kees Lambalk uit de BP: “Er komen nog veel maatregelen op ons af, zowel op ons boeren als op de overheden. Dat maakt het heel spannend, maar we hebben nu samen de intentie uitgesproken om verder te gaan. Dat vertrouwen is er.” Overigens is de vraag of dat vertrouwen van de agrarische ondernemers blijft bestaan. Gedeputeerde Rosan Kocken (GroenLinks) is het met Lambiek eens. “Dit proces van de ‘Boer aan het roer’ vraagt om een andere manier van werken”, zegt ze. “Ik heb er vertrouwen in en hoop dat we veel van elkaar kunnen leren.”

 Boeren aan zet  

De ‘Boer aan het Roer’ is als pilot volgens de provincie opgezet vanuit het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP) Hollands Utrechtse Veenweiden, een voorloper van het huidige NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied).

Doel van de pilot is belanghebbende partijen in het landelijk gebied samen te laten werken aan een perspectief voor de toekomst, zowel dichtbij (2030) als verder weg (2050), zegt de provincie. De aanpak van ‘De Boer aan het Roer’ is toegepast in vier veenweidepolders waar samen zo’n veertig tot vijftig boeren bij betrokken zijn.

Uitvoeringsplan  

Met de ondertekening van de intentieovereenkomst is de weg vrij voor het maken van een gezamenlijk uitvoeringsplan. Dat vergt de hulp van alle partijen, omdat nog veel moet worden uitgevonden en het om een nieuwe manier van samenwerken gaat. Het is in wezen een soort onderzoek. Een kwartiermaker (procesbegeleider) is al gestart om namens de boeren en in afstemming met alle overige partijen de uitwerking en uitvoering van het uitvoeringsplan te coördineren.

Alle partijen willen actief bijdragen aan het delen van hun ervaringen en inzichten en hopen dat de ‘Boer aan het Roer’ als inspiratie kan dienen voor andere gebiedsprocessen in Noord-Holland.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.